Gaper

gapergaper2

Ter gelegenheid van de heropening van de verbouwde huisartsenpraktijk Duit-van Nieuwenhuyzen in 1973 schonken de aannemers een gaper. De gaper die symbool staat voor apotheek/drogist was ontworpen en vervaardigd door de lokaal bekende kunstenaar Paul Akkerman. Ter gelegenheid van de overhandiging lieten de aannemer zich ook nog ludiek fotograferen.

V.l.n.r. Henk Proper (elektra), Arie Schoonhoven (sanitair), Anton Mossink (schilderwerk) en hoofdaannemer Jan van Laar.

Ijzergieterij Vulcanus

vulcanus1vulcanus2vulcanus3

Alleen de gelijknamige woonwijk is wat in Vaassen resteert van de Vulcanus. De fabriek die jarenlang honderden mensen werk bezorgde en gietwerk vervaardigde voor onder andere de spoorwegen, Rijkswaterstaat en de olie-industrie.

Kasboek Sint Ursulagilde

ursula2ursula

Dit is een kasboek dat het Sint Ursulagilde uit Vaassen bijhield van alle bijdragen die werden geleverd aan de bevolking. Mensen die minder bedeeld waren, hulp nodig hadden werden bijgestaan door het Sint Ursulagilde. Alle uitgaven werden in sierlijk handschrift opgetekend in het kasboek. De tweede foto laat een bladzijde uit het boek zien uit 1768.

Het Sint Ursulagilde bestaat vandaag de dag nog steeds.

Kolenkit

kolenkitEen kolenkit is een soort emmer, die werd gebruikt om kolen vanuit het kolenhok naar de kolenkachel te brengen, en de kolen via de vulopening in de kachel te storten om het vuur aan te houden. De vorm van de kolenkit is praktisch: doordat deze naar boven toe steeds smaller wordt, kan hij niet gemakkelijk omvallen en blijven de stofwolken tijdens het vervoer en het legen van de kolenkit in de kachel beperkt. De handgrepen zijn zo gemaakt dat de kolenkit goed gedragen kan worden, maar ook gemakkelijk leeggeschud.

Door de opkomst van het aardgas in de jaren 60 van de 20e eeuw is de kolenkachel in korte tijd uit de Nederlandse woningen verdwenen en daarmee ook de kolenkit. Soms nog als sier of als paraplubak in gebruik.

Bron: wikipedia

Maalsteen

maalsteenDeze maalsteen is gevonden tijdens een opgraving van een grafheuvel aan de Elspeterweg. In dit gebied zijn Celtic fields aanwezig en 10 grafheuvels.

Datering: IJzertijd en Bronstijd. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)