Vaassen Vroeger en Nu

In onze rubriek VAASSEN VROEGER EN NU wordt op basis van oude foto's en ansichtkaarten met een toelichting de recente geschiedenis van Vaassen in beeld gebracht. Deze foto's zijn op alfabetische volgorde van de (huidige) straatnamen en huisnummers geplaatst op de website.

Van veel oude foto's is op dezelfde locatie ook een recente foto gemaakt. De fotoserie wordt telkens aangevuld. Heeft u nog een oude foto van Vaassen, wellicht van uw woning of van een verdwenen stukje Vaassen? Mail of overhandig ons de foto, met de vermelding van de locatie, dan maken wij een foto van de huidige situatie en vullen daarmee de serie aan.

Als voorbeeld een foto van het Woonoord Vaassen in de jaren 70 en de woonwijk Berkenoord 2 zoals het er nu uit ziet.

Bron recente foto: Gerography

Museum Vaassen Historie heeft getracht de bronnen van gebruikte informatie en foto's te achterhalen en deze in de artikelen te vermelden. Van diverse foto's en ansichtkaarten zijn maker of rechthebbende niet bekend. De doelstelling van onze artikelen is de lokale historie voor iedereen zichtbaar te maken zonder dat daarbij enige vorm van inkomsten of winstbejag tegenover staat. Om te voorkomen dat een rechthebbende van door ons gebruikt beeldmateriaal schade ondervindt zijn de afbeeldingen van klein formaat en in lage resolutie gebruikt. Ontdekt u afbeeldingen op onze website waarvan u de maker of rechthebbende bent neem dan contact met ons op.

Vroeger en nu snelmenu