Ankerweg 2

In 1863 trouwt Gerrit met Reintje van Eek. Dezelfde achternaam want ze waren achterneef en nicht van elkaar. Ze gingen wonen aan de Hegge, later Achterhegge genaamd en thans Ankerweg 2. Aldaar werd in 1885 zoon Lambertus Diederik geboren. Deze werd bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog opgeroepen. Hij was toe 28 jaar. Hij werd als militair ingedeeld bij een rijwielpeloton en zijn standplaats werd het Overijsselse Gramsbergen aan de Vecht. Tijdens zijn diensttijd trouwde hij met Alberta Regeling en zij kregen twee dochters. Bert begon na zijn ontslag uit militaire dienst een fietsenzaak in Gramsbergen. In 1919 kreeg hij de Spaanse griep en overleed op 34-jarige leeftijd.

Dochter Reintje trouwde met een man uit Epe en ze gingen in Coevorden wonen. Dochter Aaltje, die haar vader nooit gekend had, werkte drie jaar lang als dienstbode bij familie in Vaassen en trouwde ook met een man uit Epe. Aaltje overleed in 1945 en werd slechts 25 jaar oud. Op de recente foto is de villa te zien die in 2006 op dit perceel is gebouwd.

Bron: o.a. Gradus M. van Eek.

Vroeger en nu snelmenu