Jonasweg 30

Waar vroeger de Koestraat aansloot op de Hongerstraat stond deze boerderij. Nu is dit de aansluiting van de Maartenshofstede op de Jonasweg. De eerst foto is gemaakt in de jaren '50. De boerderij van Bouwmeester is afgebrand en gesloopt en op dit perceel is een woonhuis gebouwd.