Jan Hamerstraat 2

De eerste foto is gemaakt in 1954 en toont een woonwijk in aanleg. Rechts op de foto is boerderij de "Sukerbrink" te zien.

De volgende foto toont de Jan Hamerstraat gezien vanaf de Koekoeksweg in 1962. De wijk is nog vrij nieuw, de beplanting is nog jong. Uit de recente foto blijkt dat de bebouwing in deze straat niets is veranderd, De weg is voorzien van verkeersremmende maatregelen vanwege het autoverkeer.

Foto's jaren '60: dr. G. Schermers.

Vroeger en nu snelmenu