Oude Apeldoornseweg 07

Op dit adres bevint zich als zo'n tachtig jaar bloemencentrum De Lelie. Op de oude foto uit 1965 staat een vrachtauto van overbuurman Houthandel Smit voor de deur. De recente foto toont het bloemencentrum zoals het er nu uitziet.

Vroeger en nu snelmenu

Ankerweg

Twee foto's van een wat vervallen boerderij aan de Ankerweg, genomen rond 1985. De volgende twee foto's betreft de boerderij aan de Ankerweg 4. Betreft het dezelfde boerderij of is het een andere aan dezelfde weg? Wie het weet mag het zeggen.

Lees meer

Ankerweg 2

In 1863 trouwt Gerrit met Reintje van Eek. Dezelfde achternaam want ze waren achterneef en nicht van elkaar. Ze gingen wonen aan de Hegge, later Achterhegge genaamd en thans Ankerweg 2. Aldaar werd in 1885 zoon Lambertus Diederik geboren. Deze werd bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog opgeroepen. Hij was toe 28 jaar. Hij werd als militair ingedeeld bij een rijwielpeloton en zijn standplaats werd het Overijsselse Gramsbergen aan de Vecht. Tijdens zijn diensttijd trouwde hij met Alberta Regeling en zij kregen twee dochters. Bert begon na zijn ontslag uit militaire dienst een fietsenzaak in Gramsbergen. In 1919 kreeg hij de Spaanse griep en overleed op 34-jarige leeftijd.

Dochter Reintje trouwde met een man uit Epe en ze gingen in Coevorden wonen. Dochter Aaltje, die haar vader nooit gekend had, werkte drie jaar lang als dienstbode bij familie in Vaassen en trouwde ook met een man uit Epe. Aaltje overleed in 1945 en werd slechts 25 jaar oud. Op de recente foto is de villa te zien die in 2006 op dit perceel is gebouwd.

Bron: o.a. Gradus M. van Eek.

Lees meer

Apeldoornseweg 001

Rond 1900 waren er in de gemeente Epe drie tollen: de Heerdertol op de grens van Epe en Heerde, één in Emst en een dubbele tol in Vaassen op de splitsing van de Oude en de Nieuwe Apeldoornseweg. Deze laatste zien we op de ansichtkaart uit 1906 en kijken we richting Apeldoorn. Links staat het tolhuis en de smederij met ervoor de veldwachter Huyssen, de smid L. Voorhorst met zijn knechten Harm Prins en Arend Jonker. De tol sloot in 1908. De volgende foto is gemaaakt in 1946.

De derde foto is van begin jaren 60 en kijken we richting Vaassen. Rechts staat nog het voormalige tolhuis. Het huis aan de overkant van de weg heeft dan al de naam "De Tol" gekregen. In het midden villa "Kerckekamp". Twee jaar later is het voormalige tolhuis vervangen door nieuwbouw. In 2015 is deze situatie vrijwel ongewijzigd, alleen is links naast Villa "Kerckekamp" het appartementencomplex "Jonkershof" gebouwd.

Bron: o.a. Vaassen in oude ansichten door G.J. Palm.

Lees meer

Apeldoornseweg 003

Op een fragment van een ansichtkaart uit 1906 zien we een smederij met ervoor de veldwachter Huyssen, de smid L. Voorhorst met zijn knechten Harm Prins en Arend Jonker. De volgende foto is van jaren later. Daarop poseren naast de smid zijn knecht Jan ten Hoven en een jongen met de naam Ischwan die tijdens de Eerste Wereldoorlog vanuit uit Hongarije naar Vaassen was gekomen.

Bron: o.a. Vaassen Toen en Nu van Erik Klooster.

Lees meer

Apeldoornseweg 004

Het begin van de Apeldoornseweg in Vaassen met links de woning van kolenhandelaar J. van der Maten. Daarnaast de oude woning van Voorhorst de smid en dan Johan Smit de houthandelaar. Rechts het nieuwe woonhuis van Voorhorst genaamd "De Tol" dan het witte huisje waar vroeger de familie van Schie woonde. De huizen rechts zijn ook op de recente foto nog steeds heel herkenbaar aanwezig.

Lees meer

Apeldoornseweg 006

Op de 1e foto zijn we op de Apeldoornseweg waar deze overgaat in de Dorpsstraat. Het is 1962. Links het woonhuis dat is vernoemd naar de tol die tot 1908 op deze plek was gevestigd. Rechts een eenvoudige woning. Op de weg op de voorgrond en ter hoogte van villa Kerckekamp een Volkswagen Kever.

De volgende foto is genomen op dezelfde locatie twee jaar later. De woning rechts is gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Op de weg een Peugeot 404 en een VW Transporter.

In de situatie van 2015 is de weg iets verbreed, het dak van woonhuis "De Tol" is uitgerust met PV-panelen.

Foto's jaren '60: dr. G. Schermers.

Lees meer

Apeldoornseweg 022

Het jaartal van de oude foto is onbekend. Wat opvalt is dat er op de ansichtkaart "Apeldoornscheweg Vaassen" staat vermeld. Dat is geschreven met de oude spelling "sch" en dat is in 1947 afgeschaft.

Dit is een typisch voorbeeld van een stukje Vaassen waar, behoudens de ontwikkeling van de begroeiing, vrijwel niets is veranderd.

Lees meer

Apeldoornseweg 024

In dit winkelpand op de hoek van de Apeldoornseweg en de Krugerstraat zat de slagerij van Berkhof die ernaast woonde op nr. 26. In de periode 1950 tot 1970 was de slagerij van H. Willems (foto 1967). In 1970 overleed Willems en werd het bedrijf overgenomen door slager Joop van der Haar die later naar de Dorpsstraat verhuisde en daar nog steeds is gevestigd. In het pand aan de Apeldoornseweg hebben in de loop van de jaren meerdere bedrijven gezeten zoals een computerbedrijf, een groentezaak, een Döner Kebab, een pizzeria en een klusbedrijf.

Bronnen: W. Willems, H. Willems

Lees meer

Apeldoornseweg 025

De Apeldoornseweg ter hoogte van de Krugerstraat en de Manegeweg. Rechts kruidenier Heering en daarnaast is sinds 1925 rijwielhandel Kempes gevestigd. De laatste heeft inmiddels al jaren beide panden in gebruik. De advertenties van rijwielhandel Kempes zijn uit 1926 en 1986.

De verderop gelegen woningen, resp. twee vrijstaande woningen en twee stuks twee-onder-één-kap-woningen zijn midden jaren negentig gebouwd op de locatie waar jarenlang houthandel Smit was gevestigd.

Lees meer

Apeldoornseweg 026

In dit voormalige winkelpand aan de Apeldoornseweg  had M. Berkhof vanaf 1921 een slagerij. Zes jaar later bouwde hij ernaast, op de hoek van de Krugerstraat, een nieuw woonhuis met winkel en slachterij. (zie Apeldoornseweg 24). Van 1933 tot 1949 had de familie Birza in de voormalige slagerij op nummer 26 een groente en fruitwinkel. Deze winkel werd later overgenomen door van Bussel die enkele jaren later de zaak naar de Manegeweg 10 verplaatste. Op de foto de huidige situatie met in het midden de voormalige slagerij (nr. 26) en rechts de latere slagerij en groentenwinkel (nr. 24)

Lees meer

Apeldoornseweg 027

Op de hoek van de Apeldoornseweg en de Manegeweg zat jarenlang de kruidenierswinkel van Nico Rodijk.

Rond 1940 telde Vaassen nog tientallen van dergelijke winkeltjes maar door de komst van de supermarkten hadden de meesten geen bestaansrecht meer. Deze foto is rond 1960 gemaakt. Tot 2017 was kapsalon Aartje in dit pand gevestigd.

Lees meer

Apeldoornseweg 038

Het pand op de foto is gebouwd in 1961 en was vroeger een cafetaria genaamd Eldorado. Sinds midden jaren zeventig is het Chinees restaurant Ho-Wah er gevestigd en is het pand diverse keren uitgebreid.

Lees meer

Apeldoornseweg 044

De Apeldoornseweg in 1988 richting centrum na de kruizing met de Tuindorpweg en de Laan van Fasna. Rechts zat toen een bushalte ter hoogte van het kerkhof, en het derde pand links is het chinees restaurant Ho Wah. 30 jaar later is er nog niet veel veranderd op deze plek.

Lees meer

Apeldoornseweg 051

Op de plaats waar ooit "Machinefabriek H. Bontekoe" machines voor de bouwnijverheid vervaardigde staan nu vier villa’s. De twee aan de Apeldoornseweg zijn eerst gebouwd enkele jaren later in 2007 volgden nog twee villa’s om de hoek aan de Laan van Fasna. Met de bouw van de villa’s heeft het gebied een totaal ander aanzien gekregen.

In 1948 vestigde Bontekoe zich op deze locatie. Het was kort na de oorlog en alles stond in het teken van de wederopbouw. Het maagdelijke, bosachtige stuk grond van een halve hectare - eerst in erfpacht verworven en later gekocht van de stichting "Het Feithenhof" in Elburg - werd ontgonnen om er bouwmachines te maken. De bouw van een werkplaats met woonhuis vormde de eerste nieuwbouw in dit gebied. De rij huizen ernaast richting dorp stond er nog niet.

Bron: de Stentor

Lees meer

Apeldoornseweg 052

Op een foto genomen in 1963 zien we de Apeldoornseweg en kijken richting het centrum met rechts nog net zichtbaar de Zwanenweg. Links op de foto twee bushokjes van bushalte "Het Kerkhof", later "Vaassen-Zuid". In die tijd reed de bus nog dwars door het centrum van Vaassen net als overige doorgaande verkeer. Het vijfde pand op de foto is gebouwd in 1961 en was vroeger cafetaria Eldorado. Nu zit daar al decenia het Chinees restaurant Ho-Wah.

De kruising is later voorzien van verkeerslichten en de afslag naar rechts is nu de rondweg om het centrum van Vaassen, de Laan van Fasna.

Lees meer

Apeldoornseweg 055

apeldoornseweg 55apeldoornsweg 55

Dit huis had vroeger als adres Apeldoornseweg H245 met als bewoners de familie Brummelkamp. De woning is rond 1900 gebouwd door de stichting Feitenhof, die ook eigenaar was van boerderij "De Sukerbrink". In 1938 is de woning gesloopt en vervangen door nieuwbouw met als bewoners de familie Frederiks.

Lees meer

Apeldoornseweg 057

Op deze foto uit de jaren 60 zit aan de Apeldoornseweg nog een klein tankstation (Caltex). In 1977 is de pomp gesloten. Enkele decennia later heeft een langdurige grondwatersanering plaatsgevonden. Jarenlang stond er een hekwerk met twee blauwe containers langs de weg met de daarvoor benodigde apparatuur.

Op de recente foto zit op de lantaarnpaal nog wel een verwijzingsbord naar een tankstation maar dat betreft Klink aan de Laan van Fasna.

Lees meer

Apeldoornseweg 058

In 1938 liet Cees Nellestein dit huis bouwen en begon er een zaak in sigaren, sigaretten en tabak. Zijn vrouw deed de zaak en hijzelf was werkzaam op de "Industrie". In 1957 kreeg de zaak een nieuw interieur. Cees Nellestein is in 1960 overleden waarna zijn vrouw de zaak nog heeft voortgezet tot 1983. Daarna nam hun zoon de winkel over. In 1987 werd de winkel verbouwd en uitgebreid tot het huidige pand sigarenmagazijn "'t Hoekje".

De foto's zijn gemaakt in 1951, 1989, 2016, 1960?, 2010 en 2016. Op de foto uit 2016 is te zien dat vanwege de aanleg van de rondweg om het centrum, de Laan van Fasna, verkeerslichten bij de kruising zijn geplaatst.

Lees meer

Apeldoornseweg 065

De Apeldoornseweg in 1955. Aan de linkerkant van de weg zien we nog garage "De Cannenburch" met een tankstation. Later is het tankstation verplaatst naar de overzijde van de weg en heeft daar tot 1977 gezeten.

Op de recente foto is nog te zien dat het fietspad aan de rechterzijde van de weg is omgeleid om ruimte te bieden voor het tankstation.

Lees meer

Apeldoornseweg 080

Dit pand is al decennia in gebruik als garagebedrijf. Ooit bekend onder de naam Garage Cannenburch. Volgens het ANWB-blad de Kampioen werd A.J. Koerhuis in 1938 aangesteld als bondsgaragehouder en bondsmotorrijwielhersteller. De oude foto is van 1951. De garage werd in de periode 1948-1952 beheerd door de heer en mevrouw Struijk - van Alebeek. Volgens de archieven van de kamer van koophandel stond op dit adres van 1953 tot 1978 een automobiel- tractor, en garagebedrijf ingeschreven. Begin jaren '60 werd deze garage en benzinepomp beheerd door de fam. Klijnsmit, afkomstig uit Rotterdam. In de jaren '90 is het pand in gebruik geweest als spuiterij voor garagebedrijf Wielink van de Dorpsstraat. Tegenwoordig is autoservice Beekman er gevestigd.

Het pand had van oorsprong één bouwlaag maar is later voorzien van een verdieping en een hellend dak. De gevels van het is pand zijn al jaren wit geschilderd maar aan de uitkragende rand metselwerk boven de linker pui is de oude garage nog herkenbaar.

Bronnen: Vaassens Weekblad, Gelders Archief en ANWB.

Lees meer

Apeldoornseweg 092

In 1929 begon mevrouw Schreurs met haar man een klein winkeltje in de voorkamer van hun woning aan de Apeldoornseweg G 202. In deze winkel werden rookartikelen, kruidenierswaren, zuivel en zwak-alcoholische dranken verkocht. Aan de voorzijde werd een theetuin opgezet, dat de toepasselijk naam "Rust-Wat" kreeg.

De personen op de foto bij de winkel van Schreurs uit ± 1933 zijn v.l.n.r. de kinderen Gus, Piet en op step Frans Schreurs; daarachter mevr. Schreurs-Coenen, Antoinette Schumacher (hulp in de huishouding bij de familie) en Frans W. Schreurs.

De tweede foto toont het woonhuis zoals het er nu uit ziet.

Lees meer

Apeldoornseweg 126

Een foto van de Apeldoornseweg, aan de rand van de bebouwde kom, ter hoogte van de Lijsterstraat. Het jaartal is onbekend maar omdat op de ansichtkaart "Apeldoornsche weg" met "sch" wordt geschreven zou het voor 1947 moeten zijn.

Lees meer

Apeldoornseweg 142

Deze woning was één van de vele woningen die in de jaren 30-40 van de vorige eeuw in dezelfde stijl aan de Apeldoornseweg zijn gebouwd. Inmiddels zijn er al weer een aantal gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Deze woning is in 2002 gesloopt waarna weer een nieuwe vrijstaande woning is gebouwd.

Lees meer

Apeldoornseweg 145

Deze woning, gebouwd rond 1930, staat aan de kruising van de Apeldoornseweg met de Waterstraat. Deze woning werd jarenlang bewoond door de familie Casteel. De laatste jaren is de woning wat verpauperd en het perceel staat te koop als bouwgrond.

Lees meer

Beatrixweg 28

Op de hoek van de Beatrixweg en de Marijkeweg was bouwbedrijf van Laar jarenlang gevestigd. In 1994 is er een blok van 5 woonhuizen op dit perceel gebouwd. Bouwbedrijf van Laar is verhuisd naar industrieterrein Eekterveld en later, na enkele jaren ook een vestiging in Wapenveld te hebben gehad, verhuisd naar die locatie.

Lees meer

Bokkerijweg 11

Deze fraaie boerderij, gebouwd in 1902, staat sinds 1979 op de lijst met gemeentelijke monumenten van Epe.

Lees meer

Bottertweg 16

Johan Christoffel Kinds, geboren in Olst, trouwde in 1864 op 38 jarige leeftijd met Willemina van Beek (Vaassen 1829 – 1888). In 1893 trouwde, de inmiddels 67-jarige, Johan met de 33-jarige Elisabeth Bourgonje, dienstbode uit Epe. Elisabeth was de dochter van Teunis Bourgonje, dagloner, molenaar en rijksveldwachter en Geertruida Maria Wigman. Johan was dagloner en werkte als boerenknecht bij boerderijen in de omgeving zoals op boerderij “De Helfterkamp” en “De Wildbaan” voordat hij aan de Bottertweg een boerderijtje kocht.  Jan en Elisabeth hadden twee kinderen, dochter Antonia en zoon Jan. Johan overleed in 1907 op 81-jarige leeftijd. Elisabeth en Antonia bleven achter op de boerderij en verkochten melk en eieren om inkomsten te verwerven. Daarnaast werkte Antonia in de wasserij van Van Delden aan de Deventerstraat. Zij trouwde niet maar zorgde voor de opvoeding van Bertha Blokvoort afkomstig uit Diepenveen, omdat haar moeder was overleden. Voor extra inkomsten verkochten ze een deel van de grond en verbouwden de boerderij zodat de helft verhuurd kon worden.

Moeder Elisabeth overleed op in 1946 op 79-jarige leeftijd. Antonia Kinds overleed in 1971 op 80-jarige leeftijd. Het boerderijtje is eind jaren vijftig afgebroken. De familie M. Breden heeft in 1960 op dit perceel een nieuw woonhuis gebouwd.

Bronnen: parenteel van Christophozus Joannes Kinds, graftombe.nl,

Lees meer

Bottertweg ?

De boerderij van de familie Buitenhuis gefotografeerd rond 1910. Aan de Bottertweg en directe omgeving stonden toen nog veel boerderijen.

Lees meer

Cannenburgherweg 45

Dit huis is in 1951 in opdracht van de kunsthistoricus Jan Heyliggers ontworpen door de bekende architect Hein Salomonson. De eveneens bekende tuinarchitecte Mien Ruys tekende het tuinontwerp en zorgde voor de inpassing in het omringende heidelandschap. Het huis kreeg, gefotografeerd door Jaap d’Oliveira, aandacht in verschillende binnenlandse en buitenlandse bladen. Heyliggers heeft niet zo lang in dit huis gewoond en nu is het onherkenbaar verbouwd.

Het huis staat nog steeds aan de Cannenburgherweg en ligt in de bossen verscholen nabij camping de Rollekoot.

Bron: Nederlands Architectuurinstituut.

Lees meer

De Pirk

Een ansichtkaart met als opschrift: "Vaassen. (Vel). Dorpskiek.". Deze foto is genomen voor 1935. Op de voorgrond het gebied De Pirk, op dat moment nog landbouwgrond, met zicht op het dorp, de achterzijde van de Stationsstraat. Links van het midden is de toren van de Dorpskerk goed zichtbaar, daarnaast de grote woning van bakker M. Rodijk. Meer naar rechts de korenmolen met daarnaast de winkel van Reerink en de bakkerswinkel van Avenhuis.

De volgende foto betreft een luchtfoto van het gebied rond 1965. Daarop is links de spoorlijn te zien en inmiddels zijn een aantal loodsen in het gebied gebouwd. In het midden drukkerij Schieveen (voorheen G. van Putten).

Lees meer

De Pirk 18

Drukkerij van Putten.

Veldhuis en Van Putten waren collega’s bij drukkerij Hooiberg in Epe. Veldhuis was van beroep letterzetter en Van Putten was boekdrukker. Samen starten ze in 1950 een drukkerij aan de markt in Vaassen. De familie Van Putten betrok het woongedeelte van het pand. Nadat Veldhuis in 1957 aangaf dat hij vanwege zijn leeftijd (65+) wilde stoppen, werd het pand verkocht en ging van Putten zelfstandig verder aan De Pirk in Vaassen.

Aan de Pirk, onder de rook van ijzergieterij Vulcanus, was drukkerij G. van Putten gevestigd in een eenvoudig gebouw (zie foto's Rein van Putten). Veldhuis jongste zoon Wim heeft daar zijn boekdrukkersopleiding voltooid en daarna een carrière opgebouwd bij Wegener in Apeldoorn.

Nadat Gerrit van Putten gezondheidsproblemen kreeg, werd het bedrijf in 1964 verkocht aan drukkerij W.H. van Schieveen uit Apeldoorn. Nadat deze de bedrijfsvoering had beëindigd heeft de gemeente Epe tot ongeveer 2010 gebruik gemaakt van het pand, maar inmiddels het afgebroken. Het KPN-gebouwtje dat later naast de drukkerij is gebouwd staat nu midden in nieuwbouwwijk De Pirk waarvan de eerste drie woonblokken in 2012 werden opgeleverd.

Bron: o.a. Rein van Putten.

Lees meer

De Pirk 29

Het Vaassense bouwbedrijf Timmer was in de jaren tachtig gevestigd op het bedrijventerrein "De Pirk". De familie Timmer behoort tot de oudste autochtone families in Vaassen. In 1730 behoorde Theodorus Hendrik reeds tot de, toen uit 700 personen bestaande, Vaassense gemeenschap. Als bouwer drukten overgrootvader Theo, diens zoon Willem, kleinzoon Martinus een nadrukkelijke stempel op het Gelderse dorp Vaassen. Onder andere woningen in de Vogelbuurt en het eerste flatgebouw van de Suikerbrink zijn door bouwbedrijf Timmer gebouwd.

Het bedrijf is nu gevestigd op het industrieterrein Eekterveld. Bedrijventerrein "De Pirk" is de laatste jaren getransformeerd tot een woonwijk.

Bron: o.a. Bouwbedrijf Timmer, Vaassen 1100.

Lees meer

De Wetstraat

Een deel van de oorspronkelijke bebouwing aan de De Wetstraat is enkele jaren geleden gesloopt. Daarvoor zijn de appartementencomplexen van de J.P. van de Bent-stichting met wijksteunpunt Bloemfontein in de plaats gekomen.

Foto's: Vaassens Weekblad, van de Poel architecten.

Lees meer

De Wetstraat 25

Op de hoek van de Woestijnweg en de De Wetstraat staat een schoolgebouw. Het gebouw kreeg de naam de Bijenkorf vanwege de 6-kantige leslokalen die in plattegrond aan een honingraat doen denken.

Op de foto uit 1965 is de schilder nog bezig met de afwerking van de kozijnen en het schoolplein moet nog worden voorzien van bestrating.

Het gebouw is later uitgebreid met een derde gedeelte dat ook een zeskantige plattegrond heeft. Tegenwoordig biedt het onderdak aan kleuterschool Nijntje en de stichting Kinderopvang Op Maat (KOM).

Lees meer

Deventerstraat 004

Op deze plek, naast café de Valk, was vroeger een ladderfabriek gevestigd, die in 1927 uitbrandde. Enkele schuren die gespaard bleven werden verhuurd aan allerlei ondernemers. Het taxibedrijf van Karel Stoevenbeld bijvoorbeeld stalde hier zijn taxi's.

De familie Beugelink opende hier in 1929 (foto) een elektriciteitszaak. Mevrouw Beugelink runde de winkel waarin o.a. lampen, radio's en stofzuigers werden verkocht. Ook verkocht men daar al langspeelplaten. In 1945 heeft A.J. Proper de zaak overgenomen en is later naar de andere zijde van de straat verhuisd. Later heeft vishandel Meijland hier nog gezeten.

Nu staat er een kantoorpand waarin voorheen ACV Financieel Fiscaal Advies BV en nu Tijmen Kroes makelaardij en financieel advies is gevestigd.

Bron: o.a. www.lohuizerbrink.nl

Lees meer

Deventerstraat 006

Dit huis werd in de jaren vijftig bewoond door de familie Benjamin. Toen autorijschool Roffel er zich had gevestigd, is het huis grondig verbouwd. Daarna heeft Reusken, eigenaar van het naastgelegen installatiebedrijf en baderie, er gewoond.

Lees meer

Deventerstraat 007

Op de eerste foto is de villa van de familie van Delden van de papierfabriek te zien. Daarna heeft het pand tot 1960 gediend als meubelhuis van de Vlekkert.

Jarenlang was de winkel van Proper prominent aanwezig aan de Deventerstraat in Vaassen. In 1945 werd het bedrijf opgericht door de heer A.J.Proper, en zat de winkel voor radio, tv en andere elektrische apparaten aan de Deventerstraat nr. 4 naast café de Valk. Later verhuisde men naar deze kant van de straat. Naast winkel was Proper ook een elektrotechnisch installatiebedrijf. Op de foto staat 2000 op de gevel. Dat zal staan voor het toen naderende millennium.

De volgende foto geeft de huidige situatie weer met het appartementencomplex "Teijeshof" dat in 2001 is gebouwd.

Lees meer

Deventerstraat 008-10

In het begin van de vorige eeuw waren er meerdere ijzersmederijen in Vaassen. Eén daarvan was Arend Willem Jonker die met zijn bedrijf was gevestigd aan de Deventerstraat, hoek Molenstraat (foto 1). Later namen twee zonen de smederij over. In de loop van de jaren werd de handel in ijzerwaren en kachels en haarden steeds belangrijker en werd er een showroom gemaakt (foto 3). In 1977 werd het bedrijf verkocht aan loodgieter Nol Reusken. De winkel in gereedschappen en ijzerwaren werd door Reusken voortgezet en de werkplaats was voor zijn installatiebedrijf. Na diverse verbouwingen werd de winkel een showroom voor sanitair onder de naam “Baderie” (foto 5). Zoon Toon Reusken verplaatste het bedrijf naar de Laan van Fasna.

In het pand aan de Deventerstraat was na een periode van leegstand enkele jaren de kringloopwinkel van Woord en Daad gevestigd (foto 6). Deze kringloopwinkel wordt voortgezet aan de Jan Mulderstraat en de geruchten gaan dat de panden op de hoek Deventerstraat-Stationsstraat worden gesloopt om plaats te maken voor een appartementencomplex.

Lees meer

Deventerstraat 012

De schrijfster Marie Koning getrouwd met de huisarts Metz stelde in 1917 een gedeelte van haar woning beschikbaar als bibliotheek. Later verhuisde deze bibliotheek voor een korte periode naar de oude ULO school aan de Dorpsstraat, waarna de boeken een plaats kregen in de oude Dorpsschool. In 1957 werd een openbare leeszaal in Vaassen in gebruik genomen. De ruimte aan de Stationsstraat 7 moest gedeeld worden met de hulpsecretarie. In 1963 verhuisde de bibliotheek naar het pand aan de Deventerstraat 12. Aangezien het gebouw echter niet voldeed aan de eisen van de Rijksinspectie voor Openbare Lees- zalen moest een nieuwe locatie worden gevonden. Dat werd aan de Kerkweg.

In het pand aan de Deventerstraat 12 heeft ook schilder Dusseljee gezeten en Handels- en Nijverheidsbedrijf De Wulfter van J. van Rijssen. De laatste jaren was het pand in gebruik door de Wereldwinkel en daarna door kledingatelier Joyce.

Bronnen: De openbare bibliotheek, een artikel van Ans Vedder-Vernooy en het artikel over Marie Metz-Koning van J .E.H. in het boek 1100 jaren Vaassen, Frans Schumacher.

Lees meer

Deventerstraat 013

Aan het begin van de Deventerstraat, tegenover de Molenstraat stond het woonhuis met winkel en bakkerij van Hendrik Broekhuis en zijn vrouw Reintjen Nijkamp. Hun pleegzoon Evert Volkers, geboren in 1899 in Amsterdam, trouwde in 1920 met Tonia Broekhuis en ze namen de zaak over. Begin jaren '60 stopten ze en verhuisden naar Emmen. Het winkelpand werd gekocht door de gemeente Epe en afgebroken. Op deze plek is nu een fiets- en wandelpad met de naam de Teije, dat vanaf de Deventerstraat naar de Parkweg loopt.

Lees meer

Deventerstraat 013-15

De eerste foto is een ansichtkaart die stamt uit 1905 en toont een deel van de Deventerstraat. Links de winkel en bakkerij van Broekhuis later Volkers. Daarnaast woonde bakker Staijen, later de winkel van Nijdeken. Rechts woonde schoenmaker G. IJsseldijk, het volgende huis was van G.H. Westhof en daarnaast woonde W. Mulder.

Gerrit Herman Westhof woonde aan de Deventerstraat in het huis waar tot voor kort kledingreparatie Joyce gevestigd is. Westhof was eigenaar van de zuidelijke Hofsemolen, een papiermolen later wasserij, gelegen in het buurtschap de Hegge. Westhof was ook jarenlang wethouder van de gemeente Epe.

De volgende foto betreft een ansichtkaart uit de jaren '60 met links het pand van bakkerij Volkers en uiterst rechts het pand van Jonker, de smid. Dan het pand, op de hoek van de Molenstraat, van schilder Dusseljee, later IJsseldijk. Dit pand is afgebrand waarna slager Huis in 't Veld nieuw heeft gebouwd.

Dan de situatie anno 2016. Rechts het pand waar tot 2016 Baderie Reusken was gevestigd, nu leegstaand met daarnaast kledingreparatie Joyce (tot 2014 de Wereldwinkel). In het daarop volgende pand zat tot 2014 zonnestudio IXON. Daarna een winkel met ambachtelijke producten. Aan de overkant Kolkman Woning- en Meubelstoffeerderij met daarnaast het pand van Nijdeken.

Bron: o.a. Vaassen in oude ansichten van G.J. Palm.

 

Lees meer

Deventerstraat 015

Johannes van de Vlekkert en Hendrika Horst waren de uitbaters van de herberg op de oude foto. Dochter Johanna Hendrika getrouwd met Hendrik Jan Rutgers waren de volgende generatie herbergiers. Hun zoon Hendrik (Henne) bouwde er in 1955 een nieuw woonhuis met een slijterij en café dat café Rutgers en ook wel "Café 't Centrum" werd genoemd (foto 2) en breidde enkele jaren later uit met een grote zaal voor feesten en partijen. Nadat het café stopte kwam  “Apotheek De Valk" in het pand. Daarna was handwerkzaak “De Klim” er jarenlang gevestigd en nu woninginrichting Kolkman.

Bron: o.a. Veluwsch Nieuws.

Lees meer

Deventerstraat 018

In de achtertuin van de Deventerstraat 20 werd door Gerrit Hendrik Westhof, gehuwd met Petronella Wilhelmina Reuvekamp, in 1920 een huis gebouwd dat nu het adres Deventerstraat 18 heeft. Gerrit Herman was jarenlang wethouder van de gemeente Epe en was de vader van winkelier Johannes Gerrit Westhof. Na Gerrit Westhof woonde hier Carel de Rooy de vroegere molenaar, daarna diens dochter die met A. J. Koerhuis getrouwd was. Gerrit Jan van Olst werd de volgende bewoner van dit huis. Het huis is nu bereikbaar via een smal pad vanaf de Deventerstraat.

Lees meer

Deventerstraat 019

In 1892 kwam Willem Staijen naar Vaassen en begon een kruidenierswinkel en een broodbakkerij. Na het overlijden van zijn vrouw vertrok Willem Staijen naar Apeldoorn en werd er postbode. In 1920 kocht Jan Willem Nijdeken het pand van weduwe Machielsen. Onder de naam sigarenmagazijn “de Hoop” startte hij de verkoop van rookwaren. Op de tweede ansicht, die stamt uit 1915, is links het sigarenmagazijn duidelijk zichtbaar. In 1929 werd het pand grondig verbouwd en werd het assortiment uitgebreid. Men startte met de verkoop van snoep en drank. In het woongedeelte van het pand hebben in de loop van de jaren diverse families gewoond.

Nijdeken

Van 1960 tot 1994 was de winkel eigendom van Joop en Alie Nijdeken. Het assortiment werd in 1963 uitgebreid met hengelsportartikelen en weer een jaar 'later werden er ook aquariumvissen en de daarbij behorende spullen verkocht. Henriëtte Nijdeken en haar man Melvin Duddridge namen in 1994 de zaak over. Tien jaar later zetten zij er een punt achter.

Op de ansichtkaart uit de jaren '30 (4e foto) staat links het pand van Van Schoonhoven. Daarnaast de winkel van Van Rijssen, "De Wulfter" geheten. Dan het pand van schilder Dusseljee, later IJsseldijk. Dit pand is afgebrand waarna slager Huis in 't veld nieuw heeft gebouwd. Vervolgens na de Molenstraat het pand van Jonker, de smid. Aan de rechterkant, een woonhuis. Verderop richting het kruispunt met de Dorpsstraat, het pand van Nijdeken en Bakker Volkers.

Dan de situatie anno 2016. Links het pand waar tot 2014 zonnestudio IXON was gevestigd, daarnaast bevond zich tot 2014 de Wereldwinkel daarna kledingreparatie Joyce. In het pand na de Molenstraat is Baderie Reusken inmiddels verhuisd naar de showroom van een voormalige camperhandel aan de Laan van Fasna. Aan de overkant wordt het voormalige sigarenmagazijn, bijna 100 jaar later, nog steeds bewoond door de nazaten van Jan Willem Nijdeken. Daarnaast zit Kolkman Woning- en Meubelstoffeerderij.

Bron: o.a. Vaassen 1100.

Lees meer

Deventerstraat 020

Dit huis aan de Deventerstraat is gebouwd voor de weduwe van Gerrit Roes op grond van haar vader Johannes Reuvekamp. Dochter Gerritje bleef in het huis wonen tot haar overlijden in 1956. Daarna woonden haar neef Johannes Gerrit Westhof en zijn vrouw in het huis. In 1970 kocht Gerrit Jan van Olst het huis en begon er eethuis, bar en automatiek “De Olde Meule”. Het pand heeft sindsdien een horecafunctie en heeft verschillende eigenaren gekend. Nu is hier een cafetaria en Chinees restaurant “De Blauwe Lotus” gevestigd.

Olde Meule

Lees meer

Deventerstraat 031

Deze foto stamt uit 1910. Hier was jarenlang de bloemenhandel van Labberton gevestigd. Het woonhuis, de bloemenzaak en de kas zijn gesloopt. Begin jaren negentig is op dit terrein, tussen de Deventerstraat en de Nieuwe Beek, een woonerf met nieuwbouwwoningen gerealiseerd. De naam van dit woonerf is Hoveniersstraat. De familie Labberton heeft aan de overkant van de Deventerstraat een nieuwe bloemenzaak gebouwd die nu door dochter Gerda wordt gerund.

Lees meer

Deventerstraat 035

Aan de Deventerstraat naast de kwekerij en bloemenhandel van Labberton stond dit woonhuis. Op de eerste foto uit 1930 is links naast het huis nog een bloemenkas te zien. De overige foto's zijn uit 1978, omstreeks 1995 en 2016. Het pand waar jarenlang het Taxibedrijf Stoevenbelt was gevestigd is in 1999 gesloopt waarna een woonhuis in vergelijkbare stijl is gebouwd.

Lees meer

Deventerstraat 036

De kerk is in 1937 gebouwd als dorpshuis, waar ook de diensten van de vrijzinnige gemeenschap gehouden konden worden. Het Dorpshuis verschaft gelegenheid tot het geven van cursussen en het houden van lezingen, concerten, jeugd- en andere bijeenkomsten. Het heeft ongeveer 60 zitplaatsen beneden en op de galerij nog zo'n 20.

In 2015 is het dorpshuis uitgebreid met een grotere keuken en een voor minder validen geschikt toilet. Daarbij werden de prachtige, gekleurde glas in lood ramen opnieuw gebruikt.

Meer informatie over deze kerk vindt u op reliwiki.nl

Lees meer

Deventerstraat 037

Na de oorlog kreeg Vaassen een eigen politiebureau aan de Dorpsstraat 58. Daarvoor werd een kamer gehuurd in het huis van Anna Gerritsen .

Tussen 1955 en 1971 was het politiebureau van Vaassen gevestigd in een woning aan de Deventerstraat, zoals te zien op bijgaande fotos. Dit was tevens het woonhuis van opperwachtmeester Winter. Toen het plaatselijke politiecorps overging van Rijks naar gemeentepolitie werd het aantal agenten uitgebreid. Het politiebureau verhuisde daarom naar een ruimer pand aan de Dorpsstraat 66. Dit was vrij gekomen omdat de Rabobank, toen nog Raiffeisenbank, naar een nieuw pand naast de Dorpskerk was verhuisd.  Ruim 25 jaar werd ook dit politiebureau gesloten en sindsdien is er geen poitiebureau meer in Vaassen.

Lees meer

Deventerstraat 038

Op de oudste foto van dit gedeelte van de Deventerstraat (rond 1900) is hotel de Veluwe te zien. Op de volgende foto genomen rond 1930 is de overweg zichtbaar. Op de derde foto, daterend van de jaren 60, is de overweg ook nog te zien. Rechts is nu ook duidelijk de wit gestucte gevel van hotel "De Veluwe" zichtbaar. Op de foto uit 2016 is te zien dat de overweg is verdwenen. Aan de rechterzijde hebben het hotel en de woningen plaats gemaakt voor het appartementencomplex "Maartenspoort".

Lees meer

Deventerstraat 040

Aan de Deventerstraat bij de kruising met de Stationsstraat stond boerderij “De Tie”. Hier woonde schoenmaker Willem Bervoets, de zoon van Peter Bervoets, jagermeester op de Cannenburch bij de van Isendoorns. In het voorhuis was een gelagkamer waar sterke drank werd verkocht. Na het overlijden van Willem Bervoets in 1907 werd de Tie verkocht aan E.A. Stoer uit Zwolle. Deze liet het huis slopen en bouwde “Hotel De Veluwe”. Het hotel kende meerdere eigenaren, zoals o.a. E. Lucassen-Schouten, J. Mater, Tamminga en Prinsen. Na 30 jaar later verloor het pand zijn functie als hotel en hebben er diverse winkels in het pand gezeten zoals o.a. kapper Haster, boekhandel Cieraad en Dekker, schoenwinkel Neijenhuis, Haverkamp verlichting en de Wereldwinkel. In 2005 is het gebouw gesloopt om plaats te maken voor een appartementencomplex.

De eerste foto's stamt uit 1930 en daarop is het hotel "De Veluwe" prominent aanwezig> Op de meest recente foto staat het appartementencomplex "Maartenspoort". De tweede en derde foto zijn van resp. 1950 en 2004. Opvallend is dat het voormalige pand van hotel "De Veluwe" in die periode nauwelijks veranderd terwijl de hotelfunctie dan allang is vervallen.

Op de volgende foto zien we de statige voorgevel van Hotel de Veluwe. Het pand verloor in de loop van de jaren zijn uitstraling en is tenslotte ten prooi gevallen aan de slopershamer. In de huidige situatie staat de gevel van het appartementencomplex "Maartenspoort" precies in de hoek van de Deventerstraat met de Stationsstraat en vormt evenals, het hotel vroeger, een markante entree van het centrum van Vaassen.

Bron: o.a. Ampt Epe.

Lees meer

Deventerstraat 041

In de linkerhelft van deze boerderij woonde Paula Gomes met haar echtgenoot Jan vanaf 1948. Jan Gomes werd bekend in Vaassen als de schrijver en de regisseur van het allereerst gehouden openluchtspel in 1948 bij de Cannenburch. Paula werd later bekend als schrijfster en dichteres. Het echtpaar Gomes vertrok in 1962 uit Vaassen en vestigde zich in Rotterdam. De gemeente kocht een paar huizen aan de Deventerstraat en liet ze afbreken om de aanleg van de Jasmijnstraat mogelijk te maken waar veel woningen werden gebouwd.

De jonge man op de foto is een Griekse student die stage liep bij NV Industrie, waar Paula's oom J. van Achterberg directeur was, en bij de familie Gomes logeerde.

Bron: A. van Achterberg.

Lees meer

Deventerstraat 045

Deze woning stond vroeger naast soortgelijke woningen aan de Deventerstraat. Er is ons geen informatie bekend van bewoners e.d..

Heeft u informatie over dit pand en zijn bewoners laat het ons weten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Lees meer

Deventerstraat 047

De witte villa, vroeger "De Grutmeule" geheten, werd tot ongeveer 1900 bewoond door dokter van der Linden. Later was G. Heering, die er met zijn zuster woonde, eigenaar. Na zijn dood heeft de N.V. Industrie het gekocht en tenslotte is de villa aangekocht door de gemeente die het liet afbreken om de aanleg van de Jasmijnstraat, ter ontsluiting van de nieuwbouwwijk Heggerenk, mogelijk te maken.

Op de foto van de ansichtkaart, genomen rond 1900, staat links de witte villa en rechts een boerderij. Op de volgende foto zien we rechts de contouren van Hotel de Veluwe Op de volgende foto zien we de villa rechts van de Deventerstraat en kijken we richting het centrum. De volgende twee foto's zijn weer genomen kijkend richting het centrum. Op de laatste foto (rond 1990) is behoudens de ronding van de Deventerstraat en rechts nog het voormalige Hotel de Veluwe, op dit punt weinig herkenbaars meer waar te nemen.

Bron: Vaassen in oude ansichten deel 1, van G.J. Palm.

Lees meer

Deventerstraat 049

De eeste foto is gemaakt in 1965. Daarop is, rechts achter de dubbele woning, de silo van coöperatie nog te zien. De woning links is in de jaren '70 gesloopt om plaats te maken voor de Jasmijnstraat die de nieuwe wijk Heggerenk moest onsluiten. Ook de coöperatie is allang uit het beeld verdwenen.

Lees meer

Deventerstraat 055

De familie Nieuwkamp had aan de Deventerstraat een zaak in tuinzaden, groenten en fruit, Vaassens Zaadhandel (foto 1). Hun dochter trouwde met H.J. Betting, afkomstig uit de Achterhoek. Deze zette de zaak voort en in het aangebouwde gedeelte was de Boerenleenbank gevestigd. De Boerenleenbank kocht in 1963 een pand aan de Dorpsstraat 61. Betting ging als kassier met zijn gezin boven de bank wonen.

In 1964 beëindigden de heer en mevrouw Nieuwkamp na 40 jaar hun winkel en zagen Ab en Dora Bouwmeester hun kans schoon en besloten zich hierin als zelfstandig ondernemer te vestigen. Als 14-jarige begon Ab Bouwmeester als loopjongen bij een groothandel in groente en fruit in Apeldoorn. In 1969 vond de eerste grote verbouwing plaats en werd er een rijdende winkel aangeschaft. In 1976 werd besloten om het pand met de grond gelijk te maken en er een nieuwe winkel op te bouwen.

In 1984 ging zoon (en huidige eigenaar) Marcel meewerken in de zaak en werd er een tweede vestiging in de voormalige winkel van Edah aan de Krugerstraat/Koekoeksweg in Vaassen geopend. Later is deze winkel gesloten om plaats te maken voor woningen. In 1997 trouwde Marcel en geleidelijk kwam zijn vrouw Frieanne in de zaak en konden Ab en Dora Bouwmeester de werkzaamheden afbouwen. Ab's gezondheid nam af en hij overleed in 2007. In 2004 werd een grote interne verbouwing van de winkel gerealiseerd. In 2009 bestond de zaak 45 jaar en kon Marcel zijn 25-jarig jubileum als versvakman vieren.

Bron: www.bouwmeesterbuitengewoonvers.nl

Lees meer

Deventerstraat 059

Aan de Deventerstraat, waar nu Welkoop zit, zat zo'n honderd jaar geleden een smederij. Dit was het bedrijf van Johan W. Matthijsse die in 1892 werd geboren in Zierikzee. Hij was gespecialiseerd in het maken van landbouwwerktuig zoals o.a. ploegen. Later nam Matthijsse de smederij over aan de Julianalaan (toen Zandstroate) van de jong overleden smid Jonker en trouwde later zijn weduwe. Matthijsse breidde het bedrijf snel uit en de naam veranderde hij in Werklust. Hij ontwierp en bouwde ploegen die vooral in de IJsselmeerpolders werden gebruikt.

In WOII was Matthijse lid van het verzet, verzorgde o.a. onderduikers in de Noordoostpolder en was hij in het bezit van een radiozender. Op 21 februari 1945 werd hij gearresteerd door de SD (Sicherheitsdienst), gevangen gezet in de Kruisberg in Doetinchem en op 8 maart 1945 samen met 116 anderen geëxecuteerd bij de Woeste Hoeve als represaille voor de aanslag op SS generaal Rauter. Johan was 53 jaar oud, gehuwd en had een dochter.

Lees meer

Deventerstraat 061

Op de eerste foto, de loods van de ABTB (Algemene Boeren en Tuinders Bond). Op de volgende foto is het bedrijf flink uiitgebreid met o.a. een kantoor en silo's. De foto met de locomotief met wagons die richting station Vaassen rijdt is rond 1960 gemaakt door Rein van Putten. Links zien we de coöperatie A.B.T.B. en rechts de spoorwegovergang met het spoorwachtershuisje.

Op de recente foto is te zien dat het spoor is verdwenen en er een fietspad en de rondweg Laan van Fasna voor zijn teruggekomen. Op de plek van de coöperatie zit nu de Welkoop en ook het spoorwachtershuisje is allang verdwenen. Het station, niet zichtbaar op deze foto, is gelukkig wel behouden gebleven.

Lees meer

Deventerstraat 063

Een kiekje van de spoorwegovergang bij de Deventerstraat uit 1918. Aan de overkant van de spoorweg is links het spoorwachtershuis nog duidelijk te zien. Op de volgende foto's het spoorwachtershuis gezien vanaf de andere kant van het spoor. De familie Hendriks woonde tot 1972 in dit spoorweghuis. in 1973 werd het afgebroken. Na de sloop van de spoorlijn is de rondweg Laan van Fasna aangelegd met op de plek van de spoorwegovergang een rotonde.

Lees meer

Deventerstraat 066-68

Aan de Deventerstraat op de hoek van de Mettenboschstede staan deze geschakelde woningen. Dit waren ooit de woning en het bedrijf van smederij Hazeleger. vanaf het centrum na Jonker en Matthijsse dus de derde smederij aan de Deventerstraat.

Lees meer

Deventerstraat 082

Het pand is in 1936 in opdracht van Johan Franz Nienhaus, naar een ontwerp van architect Lankhorst uit Zwolle, door aannemer Pol gebouwd als dubbel woonhuis met winkel. Johan heeft niet lang van het pand kunnen genieten want hij is in 1938 overleden, waarna de zaak (schildersbedrijf annex drogisterij De Oosterhof) werd voortgezet door de Weduwe Nienhaus & Zonen. (foto uit de oorlogsjaren met plakband op de ruiten)

In 1948 hebben Henk en Willy Nienhaus de zaak vervolgens overgenomen. In 1966 werd de winkel verbouwd en werd de winkelruimte aanzienlijk uitgebreid door het halletje aan de voorzijde van het pand bij de winkel aan te trekken.

In 1975 moest Henk vanwege gezondheidsreden het schildersbedrijf stopzetten. Drie jaar later is hij overleden. Zijn weduwe heeft de drogisterij nog tot 1979 voortgezet. Het pand (de winkel met achterliggend woonhuis werd vervolgens verkocht aan Willem Heiwegen die daar een jeansshop begon. In later jaren heeft Heiwegen het pand ook weer verkocht en sindsdien is de videotheek er gevestigd, zie de recente foto. Henks' broer Johan Nienhaus heeft tot zijn dood in 1994 in het woongedeelte aan de linkerzijde van het pand gewoond. Na zijn overlijden is ook dit gedeelte verkocht.

Bron: A. Nienhaus.

Lees meer

Deventerstraat 085

De watermolen bij de Oosterhof op 'de Grote kamp' werd in 1697 gelegd door Frederik Gerritsen, eigenaar en papiermaker, en pachter van grond en water. De molen werd later Bloemskolksmolen genoemd naar de naam van de pachter van de molen rond 1715, genaamd Jurriaan Bloemkolk. Deze watermolen was toen als papiermolen in gebruik. In 1871 werd Martinus Mentink (1814-1894) eigenaar van de Bloemkolksmolen. In 1880 stopte Martinus met de papierfabricage en stichtte er een cichoreifabriek. Zoon Martinus jr. (1855-1927) was gehuwd met Helena Maria Verkleij en werkte ook mee in de fabriek. Na het overlijden van Martinus sr. in 1894 koopt de schoonvader van Martinus jr., Cornelis Verkleij uit Apeldoorn, de cichoreifabriek en richtte er in 1896 een was- en blekerij op, later "Welgelegen" genoemd.

Enkele jaren later, in 1903, werd Welgelegen als was- en bleekinrichting overgenomen door Anton Brouwer van de Jonas. Behalve de waterkracht van de molen maakt Brouwer ook gebruik van een stoommachine. In 1906 is de wasserij deels afgebrand.

Diverse eigenaren verder verhuurde G. H. Bos het pand in 1960 aan W. G. Temmink uit Enschede, die er het confectie-atelier "Coloré" vestigde. In 1964 werd "Welgelegen" verhuurd aan de Jong. Hij wijzigde de naam in "De Grote Zwaan" en bracht functie terug naar wasserij maar voor bedrijfskleding.  In 1983 werd het pand verkocht aan het kerkgenootschap "Evangelie in Woord en Daad", dat er een nieuw kerkgebouw liet bouwen.

Op de eerste foto zien we de cichoreifabriek, op de volgende foto's de wasserij en de bijbehorende woning en is ook de R.K. Kerk te zien. Op de laatste foto de situatie in 2016.

Bronnen: o.a. Vaassens Weekblad, Beken en sprengen op de Veluwe.

Lees meer

Deventerstraat 087

Deze woning, gebouwd in 1910 droeg de naam Villa Welgelegen. De villa behoorde tot de naastliggende wasserij die rond 1985 werd gesloopt voor de nieuwbouw van het gebouw voor het evangeliecentrum "Woord en Daad".

Lees meer

Deventerstraat 088

In 1920 werd de rooms-katholieke lagere school Gerardus Majella, met als hoofd L.M. Akkerman geopend. Het aantal leerlingen bedroeg 155. Al in 1921 werden er twee lokalen bijgebouwd. In 1930 vond opnieuw een uitbreiding van de school plaats met twee lokalen, een verwarmingskelder en andere werken.

In 1952 werd er een blok van vier lokalen bijgebouwd aan de achterzijde van de school. Eind 1957 werd de heer Akkerman als schoolhoofd opgevolgd door de heer A.C. Welters. Vijf jaar later kreeg de school de heer G.C. de Jong als zijn opvolger. In 1967 onderging de school een grondige verbouwing.

In 1988 verhuisden kinderen en leerkrachten naar de nieuwe locatie, gelegen achter de oude Gerardus Majella school, aan de Boxhofstede met de zijkant naar de Langestede. De oude school werd gesloopt maar de vroegere woning van de hoofdmeester is behouden gebleven.

Waar vroeger de Gerardus Majellaschool stond is nu een voet/fietspad die de doorsteek mogelijk maakt van de Deventerstraat via de Langestede naar de wijk Oosterhof.

Lees meer

Deventerstraat 089

De pastorie, is onderdeel van het parochiecomplex op de Oosterhof, en wordt gevormd door een voorhuis uit 1878, dat voor een iets smaller en deels lager achterhuis is geplaatst. Dit achterhuis heeft een oudere oorsprong. Dit bestaat n.l. deels uit restanten van een oude schuilkerk die na 1706 op deze plaats heeft gestaan. Aan de achterzijde van het achterhuis is omstreeks 1900 een éénlaagse uitbreiding toegevoegd.

De pastorie is gebouwd in een Neo-Gotische en Neo-Renaissance bouwstijl en is een Rijksmonument.

Bron: De foto's van de zijgevel en achtergevel zijn afkomstig van het Rijksinstituut voor het Cultureel Erfgoed.

Lees meer

Deventerstraat 091

Het koetshuis van de nabijgelegen pastorie is gebouwd in 1884 en uitgebreid in 1934 in een mengeling van Neo-Renaissance en Neo-Gotische stijl. Het is onderdeel van het complex van de St. Martinusparochie.

Het koetshuis is jarenlang de stalling van de brandspuit geweest, korte tijd gebruikt als jeugdhonk en sinds enkele jaren als uitvaartcentrum door Pelgrom uitvaartzorg.

Lees meer

Deventerstraat 096

Naast de katholieke kerk stond vroeger hotel café ”De Oosterhof”. De herbergiers van deze zaak waren voor de oorlog de familie Dijkman en na de oorlog de familie Willemsen. In 1968 werd het café gesloten en enkele jaren later afgebroken. Na jarenlang braak te hebben gelegen is er enkele jaren geleden door 's Heeren Loo een complex voor begeleid wonen op dit perceel gerealiseerd.

Bron: 's Heeren Loo.

Lees meer

Deventerstraat 098

Op de oude foto's staat de Waterstaatskerk, gebouwd in 1832 onder pastoor J.C. Klein Tünte. Naast de nog dunne eikenboompjes op de derde foto loopt veldwachter Bosch. Op de recente foto's is te zien dat de kerk vervangen is door de neo-gothische St. Martinuskerk. Deze is in 1917 is gebouwd onder pastoor Hagen. De vijfde foto is van de Martinuskerk en is gemaakt in 1924. Deze kerk is de afgelopen jaren grondig gerestaureerd waardoor hij nog jaren mee kan.

Langs de Deventerstraat ligt een groenstrook met een dubbele bomenrij dan een wandelpad en het kerkplein omrand met een beukenhaag. Bij de foto uit 2015 zien we dat niet alleen de bomen maar ook het formaat van de nieuwe kerk veel forser is vergeleken met de foto uit 1903.

Enkele gebrandschilderde glas in lood ramen, afkomstig van de waterstaatskerk, zijn door het kerkbestuur in bruikleen gegeven aan museum Vaassen Historie en zijn elk jaar in de decembermaand tijdens de kerstexpositie te zien.

Bron: Ecclesia in Fasna en Vaassen in oude ansichten van G.J. Palm.

Lees meer

Deventerstraat 100

Ook in Vaassen waren de cafés rondom de katholieke kerk goed vertegenwoordigd. Behalve Maartenshof aan de Jonasweg en café de Oosterhof aan de Deventerstraat was er nog een derde nl. café Huisman. Deze was gevestigd op de hoek van de Deventerstraat-Jonasweg. Het pand bestaat nog steeds weliswaar nu in gebruik als woonhuis.

Lees meer

Deventerstraat 104

Op deze locatie bevond zich in de 16e eeuw een kopermolen, de zgn. Amsterdamsche Kopermolen aan de Oosterhof. Voor zover te achterhalen was, waren de opeenvolgende eigenaars Slichert, Crans (tot 1754), de weduwe van Jan Crombos, haar zoon Rembert Crombos, Zacharias Kemper (tot 1826), zijn zoon Jan Rudolff Kemper en vanaf 1850 tevens Jules Henri Tutein Nolthenius.

Het water voor en de grond waarop de kopermolen stond, moesten gepacht worden. In 1736, berustte de eigendom daarvan bij de heren van de Cannenburg. In 1739 werd Caerl Joseph van Dobbelsteijn, heer van Eijnenburg, door een boedelscheiding eigenaar. Vervolgens blijkt in 1784 freule Margaretha baronesse d'Isendoorn à Blois eigenaresse van het water en de grond te zijn. De familie d'Isendoorn à Blois de behield het eigendom tot na 1861.

Later heeft zich op deze locatie wasserij van Delden gevestigd. De eerste foto geeft de fabriek weer in 1925 en de volgende foto de huidige situatie.

Lees meer

Deventerstraat 111

Tot ongeveer 1950 woonde M.A. Hullegie in deze woning. Daarna woonde Hullegie in een villa aan de Stationsstraat en was tot 1962 ook eigenaar van de, eveneens in dat pand gevestigde, textielhandel Triwona.

Lees meer

Deventerstraat 112

De buitenplaats Oosterhof dateert uit de 17e eeuw en heeft een 19e eeuwse landschappelijke aanleg. In 1678 was de buitenplaats eigendom van Johan van Heuckelum tot de Oosterhoff. Het huis is laat 18e eeuws en is gebouwd in opdracht van de familie Isendoorn à Blois en was tot 1832 ingericht als Rooms Katholieke schuilkerk. Rond 1910 onderging het pand een ingrijpende verbouwing.

Naast de woning heeft H.W. Mentink in 1878 de wasserij “De Oosterhof” opgestart, welke later werd overgenomen door G.J. Poppe. Later is Clean Lease Fortex op deze locatie gevestigd. De buitenplaats Oosterhof wordt nu bewoond door J.H.G. Poppe.

Bron: monumenten in Nederland.

Lees meer

Deventerstraat 114

H.W. Mentink was eigenaar van wasserij “De Oosterhof” en liet in 1897 aan de Deventerstraat een herenhuis in neorenaissance-stijl bouwen met de naam “Casa-Nova". Later woonde de nieuwe eigenaar van de wasserij G.J. Poppe er, met zijn gezin. In 1941 vestigde tandarts Smeenk er zich er met zijn praktijk en heeft er meer dan 40 jaar gepraktizeerd. Menig vaassenaar zal zich de twee toegangspalen met de scherpe witte punten en de lange oprit naar het huis herinneren. De wachtkamer in de statige gang en de behandelkamer.  In 1981 stopte tandarts Smeenk met zijn praktijk. Daarna heeft de prachtige villa  jarenlang te koop gestaan, maar wordt gelukkig weer bewoond.

Tandarts Smeenk was een verfent modelbouwer. Op zolder van de villa had hij een imposante modelspoorbaan gebouwd. In 1968 schreef Smeenk een artikel voor een hobbyblad over een methode om wieltjes voor speelgoedtreinen te gieten. Dit inspireerde een man uit Hoogeveen om de methode door te ontwikkelen en te gebruiken voor valsmunterij. Hij werd echter betrapt en bestraft.

Bronnen: o.a. monumenten in Gelderland, Zeeuwsche Courant.

Lees meer

Deventerstraat 138

In 1923 startte J. Brasjen een schildersbedrijf in de schuur aan de Deventerstraat 138 nabij de Cannenburgherbrug (zie foto). Vanaf 1961 is het bedrijf voortgezet door F. van Triest. In 1961 heeft van Triest het schildersbedrijf van A.J. Peters aan de Kerkweg 75 gekocht. In 1969 verhuisde het bedijf naar het voormalige pand van slagerij Kamphuis aan de Dorpsstraat. Hier is het bedrijf onder de naam Deco-Home van Triest nog steeds gevestigd.

Bron: Vaassen 1100.

Lees meer

Deventerstraat 141

Aan de Deventerstraat in Vaassen staat een boerderij die in 1854 is gebouwd in de vorm van een IJsselhoeve. Kenmerk van een Ijsselhoeve is dat de woning dwars op de deel staat. Zoals de naam al zegt komt dit type boerderij veel in de omgeving van de rivier de IJssel. De woning staat op de gemeentelijke monumentenlijst.

Deze boerderij in Vaassen is door de aanleg van de Eekterweg enigszins afgesneden van de Deventerstraat. De luchtfoto is uit 1965 de andere foto's uit 1981, 2009 en 2015.

Lees meer

Deventerstraat 142

De Cannenburgherbrug is in 1945 opgeblazen. Op de foto is te zien dat de brug flink is toegetakeld en ook de omliggende panden zijn beschadigd. Het huisje rechts op de laatste foto's (nr. 142) is rond 2003 afgebroken en vervangen door een nieuwe woning. De werkschuur aan de overkant (nr. 179) staat er nog steeds.

Opvallend is dat na 1996 de maximale aslast voor voertuigen op de brug is teruggebracht van 10 naar 5 ton. Omdat deze verbindingsweg naar Deventer drukker werd en er steeds meer ongevallen plaatsvonden is een nieuwe brug aangelegd en gaat de route nu via de Eekterweg.

Lees meer

Deventerstraat 159

Sluiswachterswoning Vaassen

Deze sluiswachterswoning met neoclassicistische vormen staat bij de Vaassensche Schutsluis uit 1875 in het Apeldoorns Kanaal.

Het kanaal werd met particulier kapitaal aangelegd vanaf 1825 en geopend in 1829 en kreeg de naam Griftkanaal. In 1837 nam Rijkswaterstaat het beheer over en kreeg in 1843 ook het eigendom. Omdat er maar weinig gebruik werd gemaakt van het kanaal werd in 1858 begonnen om het vanaf Apeldoorn door te trekken naar Dieren om er een doorgaande vaarweg van te maken.

Na de Tweede Wereldoorlog kon het gehele kanaal begin 1946 weer voor de scheepvaart worden opengesteld. Door de opkomst van de spoorwegen en gemotoriseerd wegverkeer nam het belang van het kanaal echter af. In 1962 werd het noordelijk pand vanaf de Berghuizer Papierfabriek in Wapenveld tot Apeldoorn voor de scheepvaart gesloten. Latere studies toonden aan dat er met een opwaardering van het zuidelijk pand van het kanaal geen voldoende rendement kon worden behaald en per 1 juni 1972 is ook het laatste stuk kanaal, van Dieren tot de Koudhoornse Sluis, buiten gebruik gesteld.

In 1997 droeg Rijkswaterstaat het kanaal met toebehoren over aan het waterschap Veluwe. Een commissie stelde in 2001 een toekomstvisie op voor het verwaarloosde kanaal, waarin restauratie en het opnieuw bevaarbaar maken van het kanaal werd aanbevolen

Bron: o.a. Wikipedia.

Lees meer

Deventerstraat 179

Deze voormalige werkschuur (foto 1996) staat aan de Deventerstraat bij de Cannenburgherbrug over het Apeldoorns kanaal. Het is nu de verzamelplek voor verschillende adviesdiensten op gebied van natuur, water en ecologie.

Lees meer

Dokter Windemullerweg 34

Deze, in 2006 afgebroken, woning was eigendom van Vaassen Flexible Packaging. Zeven van deze woningen werden in de vorige eeuw door de NV Industrie voor haar arbeiders gebouwd.

Aan de Koekoeksweg stonden nog drie twee-onder-één kap woningen. Bewoners van deze woningen waren o.a. de families Ten Hove, Sangers, Huntink en Kip.

Bron: Vaassens Weekblad.

Lees meer

Dorpsstraat 02

Volgens de muurankers stamt het huis op de hoek van de Dorpsstraat (vroeger Eperweg) met de Prins Bernhardlaan (vroeger de Boschweg) uit 1914. Het is huis is gebouwd in opdracht van mevr. Hendrika Maria ten Kate-Mulder. De architect is J. Dekker uit Heerde en de aannemer is Willem Terwel uit Vaassen. Mevrouw ten Kate-Mulder overleed op 04-10-1914 te Heerde waar ze op dat moment woont, en heeft nooit in deze villa gewoond.

De bouwstijl van het huis is het best te typeren als overgangsarchitectuur. Die term wordt gebruikt voor veel bouwwerken die kort na het begin van de twintigste eeuw zijn ontstaan en die een overgang vormen van neostijlen naar een meer moderne, niet of nauwelijks aan historische stijlelementen gebonden architectuur. Het gaat om ontwerpen die bijvoorbeeld invloeden van Jugendstil, chaletstijl en Berlagiaanse architectuur vertonen, zonder tot één van die stromingen gerekend te kunnen worden.

In 1925 is P. Schermers in deze villa zijn dokterspraktijk begonnen. Later had de dokter praktijk in het witte boerderijtje aan de Dorpsstraat 71. De villa was in de jaren 30 van de 20ste eeuw eigendom van de familie Kamphuis. De naam "Eimmar" is ontstaan/bedacht door de beginletters van de namen van hun twee kinderen samen te voegen: EIMbert en MARietje. De villa was in die periode in gebruik als pension. In een advertentie uit 1935 in de Nieuwe Leidsche Courant staat het volgende: "pension Eimmar ƒ 2,50 p.d.p.p. zitkamer en serre". In de tweede wereldoorlog bood het pension onderdak aan talloze NSB aanhangers en landwachters. Vanaf 1945 bewoonde A.C. van Vliet met zijn gezin daar enkele kamers en deed vandaar uit zaken voor z’n fotohuis "De Cannenburgh".

In de jaren '60 was het huis annex pension in bezit van de familie Van Klaveren. Daarna was het van 1971 tot 1975 een makelaarskantoor. Deze eigenaar liet de bakstenen gevels wit schilderen. Een recente eigenaar heeft de villa omgedoopt tot "The Oak House" vanwege de eikenbomen die om het pand staan.

Bronnen: o.a. Fotoarchief Apeldoorn, P. Schermers en L. Terwel.

Lees meer

Dorpsstraat 11

Op deze oude ansichtkaart, gamaakt kort na de oorlog, staat "Vaassen, ingang Villapark".

De villa is gebouwd in 1928 door Anton Brouwer eigenaar van wasserij "Welgelegen" en staat aan de Dorpsstraat op de hoek van de Parkweg. De villa is "Eggenhof"genoemd.

Lees meer

Dorpsstraat 18

Een foto uit de jaren '20-'30 van de vorige eeuw met rechts het sigarenmagazijn van A. de Haan later Labberton en nog later de herenkapsalon van Spiegelenberg. Daarnaast schoenmaker Nitert en de woning van Achterberg de directeur van de Industrie.

Aan de linkerkant van de straat het statige winkelpand van bakker Visser, waar later de juwelierszaak van Schans was gevestigd.

In de huidige situatie zitten rechts resp. rijwielhandel Huernink, een tijdelijke winkel en Anytime Fitness. Terwijl aan de linkerkant van de weg Meiling juwelier en optiek zit.

Lees meer

Dorpsstraat 18-22

Een foto uit de jaren '60 van de vorige eeuw met rechts rijwielhandel Huernink, herenkapsalon van Spiegelenberg. Daarnaast schoenmaker Nitert en de villa van Achterberg de directeur van de Industrie.

Op de recente foto is de voormalige kapsalon bij de rijwielhandel van Huernink gevoegd. Het witte winkelpand staat leeg en de villa van Achterberg heeft plaatsgemaakt voor een winkelpand waar jarenlang supermarkt Albert Heijn was gevestigd en nu Anytime fitness.

Lees meer

Dorpsstraat 19

Deze foto laat de Dorpsstraat (vroeger Eperweg) zien die loopt naar het kruispunt met de Deventerstraat en de Julianalaan.

Links het vroegere huis van Van Wijk en juffrouw Kooy en verderop de huizen van respectievelijk Wagenaar, Bervoets en Brummelkamp (De Hoef).

Bron: Vaassens Weekblad/Frans Schumacher.

Lees meer

Dorpsstraat 20

In deze woning aan de Dorpsstraat woonden de zusters van ´t Erve die er het beroep van mutsenwaster uitoefenden. Later had Hein Nitert hier zijn werkplaats. Hein was schoenmaker, net als zijn vader Bernardus.

Ter BeekDe eerste foto stamt uit 1904. De volgende twee uit 1973. Aan de reclameborden te zien werd het pand op dat moment verbouwd. In april van dat jaar opende Nico van ter Beek er zijn fotospeciaalzaak. Na ruim twintig jaar verdween de naam Foto Van ter Beek uit Vaassen, maar het dorp kreeg er Foto Pol voor terug.

In 2004 kwam in dit oude bedrijfspand, dat al op een kaart van 1880 wordt vermeld, een sportzaak. Sport 2000 Hagen was, na Heerde, de tweede vestiging van de familie Hagen. De vestiging in Vaassen verhuisde naar een nieuw pand in de Dorpsstraat maar bestaat inmiddels niet meer.

De afgelopen jaren heeft in het pandje een promotiewinkel voor glasvezelkabel gezeten en een tijdelijke winkel met wisselend aanbod.

Bronnen: Vaassen in oude ansichten van G.J. Palm en wandelend door de Dorpsstraat 1900-1950 van F.J.T. Schumacher.

Lees meer

Dorpsstraat 22

In 1903 kwam dokter Hanedoes van Almkerk naar Vaassen om dokter Van der Linde op te volgen als huisarts. Hanedoes woonde eerst tijdelijk in het huis “de Grutmeule” aan de Deventerweg, waar zijn voorganger gewoond had. Ondertussen liet het echtpaar een nieuw woonhuis met praktijkruimte bouwen aan de Dorpsstraat in Vaassen. In 1913 vertrok hij samen met zijn vrouw uit Vaassen en vestigde zich in Biervliet, gelegen in Zeeuws Vlaanderen.

Hun huis aan de Dorpsstraat werd daarna bewoond door Gerrit Arie Pennekamp, de baas van de viskwekerijen der Nederlandsche Heidemaatschappij in Vaassen en Emst. Na Pennekamp woonde hier meer dan 50 jaar lang Johan van Achterberg, de directeur van de N.V. Industrie. Ir. J van Achterberg was jarenlang directeur van de Aluminium Industrie. Hij had als bijnaam "The Big Wheel" omdat hij de drijvende kracht was achter veel organisaties op het gebied van sport, cultuur en maatschappelijke belang.

In 1980 werd de woning afgebroken om plaats te maken voor suopermarkt Albert Heijn (Foto 5). De familie Gommers verplaatste de AH-winkel later naar het nieuwe complex "la Poste", eveneens aan de Dorpsstraat. In de voormalige Albert Heijn supermarkt hebben daarna diverse tijdelijke winkels met wisselend aanbod gezeten. Inmiddels heeft het pand een facelift ondergaan en is Anytime Fitness er gevestigd.

Bron: o.a. Frans Schumacher. foto 5 W. Willems.

Lees meer

Dorpsstraat 27

In 1930 opende Willem Kooijer zijn café Kasteelzicht annex kapperszaak. In 1937 overleed hij en zijn vrouw Maria zette met haar zeven kinderen het café voort. Schoondochter Adelgonda getrouwd met Hans Kooijer nam vanaf 1965 de zaken met betrekking tot het café van haar schoonmoeder over.

Na het overlijden van zijn moeder liet Hans het kappersvak achter zich en richtte zich helemaal op het café, waar in 1976 begonnen werd met een slijterij. Twee jaar later vond een forse uitbreiding plaats. De nieuwe biljartzaal werd in gebruik genomen door de biljartverenigingen “Kasteel zicht” en “Het Centrum”. Hans overleed onverwacht in 1988.

Zoon Wilgrad heeft samen met zijn moeder het café nog enkele weken voortgezet. Daarna ging het definitief dicht. Na het behalen van het middenstandsdiploma en het slijtersvakdiploma kon Wilgrad de wens van zijn vader vervullen. In 1992 werd opnieuw uitgebreid en langzamerhand nam mevrouw Kooijer afstand van het bedrijf. Vanaf 2000 wordt de zaak aangestuurd door Wilgrad en zijn vrouw Tina.

Bron: Vaassen, wandelend door de Dorpsstraat 1900-1950, F.J.T. Schumacher.

Lees meer

Dorpsstraat 33

Foto's 1 en 5 laten "De Hoef" zien vanaf de Dorpsstraat en de foto's 2 en 6 vanaf de Deventerstraat.

De oude foto stammen uit de jaren '30 van de vorige eeuw. in die periode was auto-garage "De Hoef" de thuishaven van de lokale busdiensten van Brummelkamp.

automatiek en lunchroom De hoef

In 1956 opende de heer Gerrits een Automatiek in het pand. In 1964 kreeg het de bestemming van automatiek-cafetaria (foto 4), waarbij een gedeelte van het pand als restaurant werd ingericht.

In 1974 vond de opening plaats van de vernieuwde en uitgebreide brandweerkazerne aan het pand aan de Dorpsstraat. Tot voor kort zat er nog steeds een cafetaria, n.l. "Kokkie", in het pand. De brandweer is verhuisd naar een nieuwe kazerne aan de Laan van Fasna.

Lees meer

Dorpsstraat 35-I

Herberg De Valk was begin 1800 eigendom van Frederik Carel Theodoor baron d’Isendoorn à Blois, eigenaar van kasteel Cannenburch. Teunis Kelderman, huisknecht bij de laatste familie van Isendoorn, pachtte jarenlang de herberg van zijn werkgever. Nadat de baron stierf, werden alle bezittingen behorende bij het kasteel in 1871 en 1872 geveild. Toen kwam herberg De Valk in particulier bezit.

Na zetbaas Kelderman had de herberg nog de volgende eigenaren: D.A. Jonker, H. Kers, de erven Kers, Th. H. Horst, L. Berends, J.J. Veldman en G. Hogendoorn. Er werd behalve over herberg ook gesproken over café, uitspanning, restaurant en Herberghe De Valk.

Op de eerste foto De Valk zoals dit er begin 1900 uitzag. Het toenemende verkeer op de Dorpsstraat heeft mede de ondergang van café De Valk bewerkstelligd. Voortdurend en al vanaf het begin van de twintigste eeuw bleek het kruispunt waaraan het café lag een gevaarlijke te zijn. In 1961 eiste de gemeente het gebouw op, het café was een sta in de weg voor het verkeer en tijdens de rioleringswerkzaamheden aan de Dorpsstraat werd eind oktober, begin november met de sloop ervan begonnen.

Bron: Vaassen, wandelend door de Dorpsstraat 1900-1950, F.J.T. Schumacher.

Lees meer

Dorpsstraat 35-II

Twee foto's gemaakt op dezelfde plek aan de Dorpsstraat rond 1905. De foto's blijken vrijwel identiek te zijn. Op één van de foto's loopt een man met twee koeien door de Dorpsstraat terwijl rechts drie meisjes bij café de Valk toekijken. Op de andere foto is alleen vaag in de verte iemand te zien.

Het lijkt alsof de foto's bewerkt zijn maar het zijn echt twee vrijwel identieke foto's waar alleen wat van de randen is gesneden om hetzelfde kader te krijgen.

Nog twee foto's van "De Valk" die erg op elkaar lijken. Toch zit er een aantal jaren tussen de momenten waarop ze zijn gemaakt. Op de eerste foto staat nog café-restaurant op de gevel van "De Valk" op de tweede alleen nog maar café en is er een uithangbord aan de gevel bijgekomen. Op de tweede foto uit 1947 is straatverlichting aanwezig en is de pomp rechts voor het pand van Huernink verdwenen en staat er een verkeersbord.

Lees meer

Dorpsstraat 35-III

Nog enkele foto's van het veel gefotografeerde café de valk. De eerste foto is van de theetuin. De volgende foto is rond 1930. De gevel is nu gestuct. Rechts is rijwielhandel Huernink te zien en links staat de bus te wachten. De derde foto is De valk aan de zijde van de Deventerstraat rond 1950. De volgende foto's zijn van de sloop in 1961. Op de recente foto is het pand te zien dat later op deze locatie werd gebouwd en waar jarenlang ABN-AMRO heeft gezeten. Nu is Femmefit, fitness voor dames, er gevestigd.

Lees meer

Dorpsstraat 37

Op de oude foto's staat het gebouw van de neutrale MAVO ((M)ULO) waar tot 1920 de zgn. Franse school stond. Deze Franse school was eigenlijk voor “elite”, want in een dorp als Vaassen met zijn boeren en fabrieksarbeiders was de animo voor een school voor voortgezet onderwijs in het begin niet groot. De meeste kinderen gingen direct na de lagere school naar de boerderij of in de huishouding. Daarnaast een lokale vestiging van Algemene Bank Nederland (ABN) op de plek waar vroeger Café de Valk zat. Na het kruispunt met de Deventerstraat zien we Cafetaria "De Hoef".

Nu staat op de plek, van de begin jaren '70, gesloopte school een appartementencomplex met winkels, o.a. een viswinkel. De ABN is verhuisd naar de Villa Eekmars maar daar inmiddels ook weer verdwenen. Het cafetaria, voorheen Kokkie, bestaat nog steeds. De derde foto laat de voorzijde van de MAVO beter zien. De vierde foto is gemaakt in 1989 toen de school was gesloopt en het inmiddels braakliggende terrein was verkocht voor de bouw van winkels en appartementen. Dit complex met winkels zoals o.a. kapperszaak AMI en de bovenliggende appartementen is te zien op de laatste foto.

Bron: Vaassen, wandelend door de Dorpsstraat 1900-1950, F.J.T. Schumacher. Foto 4 W. Willems.

Lees meer

Dorpsstraat 39

In 1881 verkocht bakker C. van Bremen zijn failliete boedel aan E. van Vemde voor het bedrag van vierduizend en vijftig gulden. In 1890 nam Reemt Abraham Visser de zaak over (foto 1), later weer opgevolgd door zijn zoon H.J. Visser. De 2e foto is gemaakt in 1910, de volgende foto enkele jaren voordat het pand van Visser in 1963 werd verkocht aan Hein Schans. Zijn zoon Harm zette in juli 1964 hier zijn juwelierszaak voort, die tot dan gevestigd was in het pand van In ’t Hout. De juwelierszaak droeg altijd de naam van zijn vader, Hein Schans (foto 4 en 5). De familie Schans bleef er tot het voorjaar van 1991 wonen. Daarna nam opnieuw een juwelier intrek in het pand: Meiling Juwelier Optiek (foto 6).

Het fraaie pand van weleer heeft zijn hoofdvorm behouden maar is in de loop van de tijd de meeste ornamenten kwijtgeraakt.

Bron: Vaassen, wandelend door de Dorpsstraat 1900-1950, F.J.T. Schumacher.

Lees meer

Dorpsstraat 41

Op de plek van de afgebrande rijwielzaak van de gebroeders Broekhof werd in 1933 een winkel voor dhr. Bisschop gebouwd waarin o.a. modeartikelen, lingeries, manufacturen, korsetten, tricotages en handwerken te koop waren. Daarna begon H. Smit er opnieuw een rijwielzaak. Vier jaar later maakte deze plaats voor filiaal van “Albino” waarschijnlijk beheert door de familie Krol.

In 1954 was de heer H. ten Have hier als Vivo-kruidenier gevestigd. In november 1963 werd het pand gemoderniseerd en als zelfbediening ingericht.

Het winkelpand werd in 1971 aangekocht door Wim Neijenhuis en zette er zijn schoenhandel en reparatiebedrijf voort die voorheen aan de Deventerstraat zat. Zoon Harold zwaait sinds een aantal jaren de scepter en na de laatste verbouwing in 2006, waarmee het pand een stijlvolle verandering heeft ondergaan, kan de firma Neijenhuis de toekomst met vertrouwen tegemoet zien.

Bron: Vaassen, wandelend door de Dorpsstraat 1900-1950, F.J.T. Schumacher.

Lees meer

Dorpsstraat 44-46

H.J. Smit liet rond 1938 dit huis bouwen waarin nu Huiskes Mode is ondergebracht. In deze woning zette hij, afkomstig van de overkant van de straat, zijn rijwielzaak voort. Na de tweede wereldoorlog verdween de fietsenzaak van Smit aan de Dorpsstraat en ging Gerrit Kamphuis de vrijgekomen winkelruimte gebruiken voor de verkoop van textiel. Daarna volgde Kleinhout met zijn winkeltje "De Kleine Bijenkorf".

In 1956 werd dit overgenomen door het echtpaar Schuring uit Emst. Er volgde een kleine verbouwing, zodat er behalve voor manufacturen ook plaats was voor woninginrichting. De zaak werd Konijnenberg genoemd naar de meisjesnaam van mevrouw Schuring. Tot 1968 vond er driemaal een verbouwing en uitbreiding plaats en vanaf dat moment ging men geheel over op de dames- en herenmode. Eind jaren zeventig kreeg de modezaak een nieuwe voorpui en een moderner interieur. Het jubileum van veertig jaar Schuring-Konijnenberg werd net niet gehaald. Vanaf 1994 werd Huiskes Mode hun opvolger.

Bron: Vaassen, wandelend door de Dorpsstraat 1900-1950, F.J.T. Schumacher.

Lees meer

Dorpsstraat 45

Schilder Herman van de Schepop en zijn vrouw Clara openden in 1925 een drogisterij aan de Dorpsstraat. Na de oorlog, toen materialen zeer schaars waren, werd het schildersbedrijf aan de kant gezet en ging Van de Schepop volledig in de winkel helpen.

In 1972 heropende Bleijerveld de drogisterij na een interne verbouwing. In 1980 kreeg de drogisterij, inmiddels De Vijzel geheten, een nieuwe voorgevel. De Vijzel verhuisde in 2006 naar een ander pand aan de Dorpsstraat en galerie Sanders nam de plek in. Het pand is enkele jaren geleden volledig verbouwd en onderdeel geworden van Deco Home van Triest.

Bron: Vaassen, wandelend door de Dorpsstraat 1900-1950, F.J.T. Schumacher.

Lees meer

Dorpsstraat 47

Op de linker foto, van voor 1933, rechts de slagerij van Kamphuis. Aan de overkant van de straat het huis van de familie Wegerif. Kamphuis had een slachthuis annex worstmakerij. Achter de woning in het slachthuis had hij nog een stal met eigen vee. Daarna was vanaf 1957 slagerij Kranenburg er gevestigd . Uiteindelijk kwam het winkelpand in bezit van Berends, die zelf al een slagerij had aan de Oude Apeldoornseweg.

In 1969 werd het pand, nadat het jaren leeg had gestaan, door Berends aan schildersbedrijf Frits van Triest verkocht. In de nieuwe winkel werd plaats gemaakt voor een kunstnijverheidboetiek. De gedachte dat kunstenaars met het gemaakte werk blijk hebben gegeven van hun creativiteit en dat een ieder zelf ook creatief kan zijn met verf en aanverwante artikelen, deed de familie Van Triest besluiten om de zaak de naam Crea te geven. Enkele jaren geleden is de winkel samen met het naastliggende pand, waar vroeger drogisterij de Vijzel was gevestigd, flink verbouwd en bieden onderdak aan “Decohome van Triest” en “Schildersbedrijf Van Triest BV”.

Bron: Vaassen, wandelend door de Dorpsstraat 1900-1950, F.J.T. Schumacher.

Lees meer

Dorpsstraat 48

BijdamIn 1927 opende Derk Bijdam zijn winkel aan de Dorpsstraat (foto 1, 1930), in het pand vlak naast de garage van H.J. Smit. Daarvoor had Bijdam een winkel aan de Jan Mulderstraat gehad. In de winkel van Bijdam kon de klant terecht voor radio’s, strijkijzers, wandlampen, schemerlampen, theelichtjes, stofzuigers en andere elektrische apparaten. In januari 1931 ging Bijdam met zijn zaak terug naar de Jan Mulderstraat.

Begin jaren '30 zat horlogerie Muller in het linkerdeel (foto 2, 1933). Zilversmid Muller heeft ook aan de Oude Apeldoornseweg een winkel met woning gehad. In de rechterhelft van het gebouw hebben diverse bedrijven gezeten (foto 3, 1945).

Het pand wordt gesloopt als het naastgelegen garagebedrijf wordt vernieuwd en uitgebreid. Sinds 1971 draagt dat garagebedrijf de naam A. Wielink en Zn. Dit pand staat de laatste jaren leeg of is geheel of deels in gebruik bij wisselende bedrijven meestal op het gebied van autohandel.De gemeente Epe heeft in het nieuwe centrumplan voor Vaassen op deze plek de nieuwe bibliotheek met daarboven 18 stuks appartementen gepland.

Bron: Vaassen, wandelend door de Dorpsstraat 1900-1950, F.J.T. Schumacher.

Lees meer

Dorpsstraat 49

Deze voormalige woning is decennia lang bewoond door de dames Belt. Later verhuurden zij een deel van de woning, onder meer aan juffrouw Jansen, onderwijzeres op de Gerardus Majella school. Op de eerste foto staat de versierde woning tijdens de bevrijdingsfeesten in 1945. Later trokken Wim en Leida Mulder in een deel van het huis waarbij Leida de dames Belt verzorgde. Wim en Leida begonnen als eigenaar van de woning in 1951 met de verkoop van verf en behang (zie 2e foto uit 1964).

In 1983 werd Herman van ’t Erve eigenaar van het pand. Men bleef goede zaken doen aan de Dorpsstraat, wat resulteerde een grote verbouwing. De verkoopoppervlakte werd vergroot naar 500 vierkante meter en de woning werd naar boven verplaatst. De naam Houtland (zie foto uit 1983) veranderde later in Doeland.

In 2000 ging de winkeldeur op slot en verhuisden ze naar een nieuwe hal aan de Oude Apeldoornseweg. Daar zetten Roy en Elga, zoon en dochter van Herman en Bep van ’t Erve, de zaak voort eerst nog als Doeland en tegenwoordig als HUBO.

In het pand aan de Dorpsstraat is nu een filiaal van Ter Stal mode gevestigd.

Bron: o.a. Vaassen, wandelend door de Dorpsstraat 1900-1950, F.J.T. Schumacher.

Lees meer

Dorpsstraat 51-I

Het was Gerrit Rodijk die in 1914, met hulp van G.H. Westhoff en G. Reuvekamp, de grote villa kocht, rechts op de foto, waar nu Blokker is gevestigd. Dit pand bood Rodijk meer ruimte voor het houden van een café, een winkel met kruidenierswaren en een bakkerij. Zijn vorige zaak “De Kroon” stond pal tegenover het door hem gekochte perceel (links op de foto). Bovendien begon Gerrit Rodijk aan de achterzijde van de villa met een graanmalerij. De nieuwe onderneming, met de naam “IN DE KROON”, groeide uit tot een groot bedrijf met veel personeel.

Toen echter de crisisjaren kwamen kon Rodijk het niet meer bolwerken en werd zijn gehele bedrijf in 1932 verkocht aan de Coöperatieve Landbouwvereniging Vaassen-Emst. Onder de naam N.V. De Kroon werd de malerij de eerste jaren voortgezet. Rodijk zelf kwam als vertegenwoordiger in dienst van de coöperatie en bezocht met de fiets de boeren in de omgeving. Hij woonde nog jaren in het huis aan de Torenstraat waar later tandarts Taselaar woonde.

Bron: Vaassen, wandelend door de Dorpsstraat 1900-1950, F.J.T. Schumacher.

Lees meer

Dorpsstraat 51-II

Vier foto's van de Dorpsstraat bij het Marktplein. De eerste  foto's zijn gemaakt rond 1900 en is links café de Kroon te zien. De volgende is ongeveer 20 jaar later waar het café inmiddels is gesloopt en Villa Fasna is gebouwd. Op de recente foto zien we Bloemsierkunst Maarten in het inmiddels antraciet geschilderde pand.

Op alle foto's is rechts van de weg de witte villa zichtbaar waar nu Blokker is gevestigd, daarna het pand van Houtland (nu Ter Stal) en Crea (nu Deco Home van Triest).

Lees meer

Dorpsstraat 51-III

Gerrit Rodijk kocht in 1914 de grote villa en begon er een café, een winkel met kruidenierswaren en een bakkerij onder de naam “IN DE KROON”. Aan de achterzijde van de villa begon Rodijk een graanmalerij. Vanwege de crisis moest hij het gehele bedrijf in 1932 verkopen aan de Coöperatieve Landbouwvereniging Vaassen-Emst. Eind 70-er jaren is het bedrijf gesloten.

In de villa begon de heer H. Zwart met “De Goedkope Bazar”, een winkel met luxe en huishoudelijke artikelen. In 1938 werd de winkel overgenomen door de firma Zwart uit Apeldoorn en in 1940 begon Wim Konijnenberg in dit door hem gehuurde pand zijn zaak. In 1955 werd het pand gekocht en onderging de voorpui een verandering. In 1960 ging de voorpui er helemaal uit en de winkel kreeg een totaal nieuw interieur. Er kwamen meer etalages, de oppervlakte van de winkelruimte ging naar 140 m2 en de naam G.J. Zwart & Co. veranderde in W. Konijnenberg.

MIWACO

Nadat in 1965 het 25-jarig bestaan was gevierd werd de zaak omgevormd naar het warenhuis met de naam “MICO”. In 1974 kon het belendende pand gekocht worden waarin de supermarkt van de Spar had gezeten, waardoor het inmiddels geheten warenhuis Miwaco opnieuw kon gaan uitbreiden.

Na een grondige verbouwing opende de familie W. Konijnenberg in 1983 de winkeldeuren van de Blokker. De familie Konijnenberg heeft inmiddels afstand genomen van het zakenleven. De firma Blokker huurt het pand nu van eigenaar Wim Konijnenberg jr.

In ditzelfde pand, maar dan aan de zuidzijde, was Lambert Ravenhorst met zijn vrouw in 1933 begonnen met een ”Albino” zaak. In 1938 werd deze “Albino” winkel verplaatst naar het pand waar we nu Neijenhuis Schoenen en Sport aantreffen. De vrijgekomen winkelruimte kreeg al gauw een nieuwe bestemming. Het was de heer Tijmen Koetsier, een gediplomeerd kruidenier, die hier in 1939 startte met zijn levensmiddelenzaak “De Spar”. Koetsier was in maart 1937 als kruidenier aan de Deventerstraat begonnen.

Bron: Vaassen, wandelend door de Dorpsstraat 1900-1950, F.J.T. Schumacher.

Lees meer

Dorpsstraat 52

B. Berendsen nam in 1930 de autogarage, annex reparatie-inrichting en handel in motoren en rijwielen over van H.J. Smit. In 1931 werd het bedrijf overgenomen door de firma Hooghiemstra & Gebr. Smit (foto 1933). Eind 1934 opende H. Smit aan de overkant van de straat een rijwielzaak met toebehoren. Met het vertrek van de rijwielafdeling ging het bedrijf aan de westkant van de Dorpsstraat onder de naam Garage Hooghiemstra verder (foto 1948).

In 1966 was het garagepand van de heer J. Wijnja en werd het gesloopt doorde arbeiders van het aannemersbedrijf G.J. Lochtenberg. Zo'n jaar later verscheen op deze plek een uitgebreid en modern garagebedrijf van dezelfde ondernemer. Vanaf 1971 (foto 3) draagt het garagebedrijf zo'n dertig jaar de naam A. Wielink en Zn.

De laatste jaren verpauperd het pand en staat wisselend geheel of gedeeltelijk leeg of biedt tijdelijk ruimte aan met name autohandelsbedrijven. De gemeente Epe heeft in het nieuwe centrumplan voor Vaassen op deze plek de nieuwe bibliotheek met daarboven 18 stuks appartementen gepland.

Bron: o.a. Vaassen, wandelend door de Dorpsstraat 1900-1950, F.J.T Schumacher.

Lees meer

Dorpsstraat 52-56

Op de foto uit 1969 links het door Wegerif gebouwde pand dat vanaf 1963 werd gehuurd door juwelier Coes. Daarvoor zat op nr. 56 (zuidzijde) het sigarenmagazijn van mej. de Haan, later John Schlebaum en op nr. 54 (noordzijde) H.L. Muller - horloger-opticiën-juwelier. Daarnaast garage Hooghiemstra met de benzinepompen direct aan de straat en modezaak Schuring-Konijnenberg. Aan de rechterzijde kijken we tegen de kolommen van de terugliggende pui van warenhuis Miwaco van Konijnenberg. De Dorpsstraat was toen nog onderdeel van de doorgaande weg tussen Apeldoorn en Epe.

In de huidige tijd zit uiterst links restaurant Kapadokya daarna opticontact Luuk Vos en het leegstaande garagebedrijf voorheen Opel-Wielink. Aan de rechterzijde zit warenhuis Blokker. De weg is al jaren voor doorgaand verkeer afgesloten, tot voor kort nog wel doorgaand voor verkeer vanaf Epe maar inmiddels vrijwel ontoegankelijk voor autoverkeer.

Lees meer

Dorpsstraat 56

Reinder Wegerif getrouwd met Geertruida Maria Kwakkel woonden in het huis op de eerste foto. het huis werd begin 1937 afgebroken. Op dezelfde plaats verscheen een nieuw pand, gebouwd door aannemer en eigenaar Wegerif. Het werd een dubbele woning, waarin aan de zuidkant mejuffrouw A. de Haan zich vestigde met haar sigarenmagazijn Neutral. Het betrof een heropening, want zij had eerder haar winkel gehad naast kruidenier Polak. Boven de zaak hield tandarts R. Olsman spreekuur. Aan de noordkant vond H.L. Muller met zijn horlogerie De Tijd onderdak. In 1958 nam John Schleebaum de sigarenzaak over. In 1963 droeg Muller zijn zaak over aan de heer G. Coes. Al vrij snel benutte hij de ruimte van het gehele pand voor zijn zaak. De familie Ekelenkamp nam in 1985 de juwelierszaak over. Eerst werd het pand nog gehuurd van de familie Wegerif, daarna werd het hun eigendom. Sinds enkele jaren zit Opticontact Luuk Vos in het pand.

Ekelenkamp

Bron: Vaassen, wandelend door de Dorpsstraat 1900-1950, F.J.T. Schumacher.

Lees meer

Dorpsstraat 57

In het kleine woonpand aan de Hoofdstraat H4 startte koperslager/loodgieter Johannes Albertus (Jan) Oostendorp zijn winkel in zinkwaren. Hij verkocht o.a. emmers, teilen, wasborden en wasketels, wringers en petroleumstellen.

In oktober 1954 (her)opende Wim ten Teije, tot dan toe werkzaam in de zadelmakerij aan de Stationsstraat, zijn zaak in het pand van schoonvader Jan Oostendorp. Het winkelassortiment bestond uit luxe en huishoudelijke artikelen (opkomst van plastic), galanterieën, glas, aardewerk en speelgoed. In 1961 hield Wim een opheffingsuitverkoop en vertrok daarna naar Australië. Het pand werd in november 1961 betrokken door zijn broer Cees ten Teije. Hij verplaatste daarmee zijn zaak in lederwaren en lederkleding van de Stationsstraat naar de Dorpsstraat. De winkelruimte kreeg een nieuw jasje en het verkoopassortiment werd uitgebreid met o.a. artikelen voor de ruitersport. Ook de zadelmakerij kreeg onderdak op het nieuwe adres.

Na afbraak van het oude winkelpand kon in 1968 het negende Wibra textielsupermarktfiliaal haar deuren openen. Het werd door Bouwbedrijf Vaassen in achtenzeventig werkdagen gebouwd.

Bron: Vaassen, wandelend door de Dorpsstraat 1900-1950, F.J.T. Schumacher.

Lees meer

Dorpsstraat 58

Na de bevrijding werd gezocht naar een geschikte locatie voor de vestiging van een politiebureau in Vaassen. Dat werd gevonden in het oude huisje van de alleenwonende Anna Gerritsen aan de Dorpsstraat, dichtbij de markt. De woning stond naast villa Fasna.

In juni 1969 begon de fa. Gebr. Wegerif met de afbraak van het oude pand, op dat moment gelegen tussen slagerij Boerkamp en juwelier Coes. Het huis had al geruime tijd leeg gestaan en maakte een vervallen indruk. Bovendien leverde het gevaar op voor de voorbijgangers op de drukke Dorpsstraat. Nadat de woning verdwenen was heeft het terrein vele jaren braak gelegen, maar nu vinden we er twee winkels met daarboven 6 woningen.

Bron: Vaassen, wandelend door de Dorpsstraat 1900-1950, F.J.T. Schumacher.

Lees meer

Dorpsstraat 59

Dit huis behoorde vroeger toe aan mejuffrouw Jonker, vermoedelijk van de molenaarsfamilie Poll Jonker. (Dirk Poll Jonker liet de molen aan de Jan Mulderstraat bouwen). Begin 1900 had H.J. Kers hier een winkelhuis en bakkerij. Aan het eind van de 19de eeuw had hij zijn bakkerij in De Kroon, een oud pand gelegen aan de markt. Zoon L.G. Kers nam onder de naam “De Nieuwe Kroon” de bakkerij en winkel van zijn vader over. Het bedrijf van Kers werd eind 1941 overgenomen door Klaas Hendrik Prinsen, afkomstig uit Steenwijk.

Boekhandel Dekker, eerder gevestigd aan de Deventerstraat, opende in januari 1961 haar zaak in het verbouwde pand van bakker Prinsen. Lambert Stevens, liet het pand in 1977 nogmaals uitbreiden door ook het woongedeelte aan de andere zijde bij de winkel te betrekken. Arnold van de Kamp is, samen met zijn vrouw Wenda, de huidige beheerder van de Bruna boekhandel.

Kijkend vanuit de Jan Mulderstraat naar de hervormde Dorpskerk in de Dorpsstraat zien we eind jaren 60 links de winkel van Hullegie en rechts Boekhandel Dekker. In 2015 respectievelijk IZY Beauty & Lifestyle (voorheen drogisterij DA) en rechts Bruna van de Kamp.

Bron: Vaassen, wandelend door de Dorpsstraat 1900-1950, F.J.T. Schumacher.

Lees meer

Dorpsstraat 60-I

Begin 1800 stond op deze plek een oud boerenhuis. Na een verbouwing werd het geheel een aanlegplaats voor paard en wagen en konden de dieren voor de nacht gestald worden. Voor de koetsier was er een bed en zo kreeg deze halteplaats vanaf 1853 geleidelijk aan het imago van een hotel, het zgn Posthuis.

In 1889 kreeg het Hotel de naam Sikkens, na de eigenaar, een banketbakker uit Bolsward. Het hotel is in 1905 door toenmalig eigenaar Gemke verbouwd en aanzienlijk vergroot. De schietvereniging De Prins der Nederlanden en Vaassens Fanfare Corps en andere verenigingen vonden jarenlang onderdak in het gebouw of hielden er hun vergaderingen.

Hotel de Cannenburgh

In de tweede wereldoorlog werd hotel De Cannenburgh door de heer Smit verkocht aan houthandelaar Heijink. Hij wilde zijn drie zonen de beide hotels laten beheren, maar bij een bombardement in Ede kwamen de jongens om het leven. In 1949 werd het hotel publiekelijk verkocht. De heer Smit werd eigenaar.

In 1965 komt er aan het lange bestaan van dit hotel, dat vele exploitanten en eigenaren heeft gekend, een einde. De heer Van de Pijl verkocht het pand in 1969 aan de Coöperatieve Raiffeisenbank. De slopershamer deed in 1970 zijn werk, het hotel verdween uit het beeld van de Dorpsstraat. De leeggekomen plek werd opgevuld door een bankgebouw.

Hotel de Cannenburch was een veel gefotografeerd gebouw en is op menige ansichtkaart verschenen. Jammer dat is het pand uit het straatbeeld van Vaassen is verdwenen. Het gebouw wat er voor is terug gekomen is nog op geen enkele ansichtkaart verschenen.

Bron: Vaassen, wandelend door de Dorpsstraat 1900-1950, F.J.T. Schumacher.

Lees meer

Dorpsstraat 60-II

Hotel de Cannenburch. De eerste foto stamt uit 1930, kijkend richting Epe. Daarop is rechts het postkantoor te zien en links het hotel.

De volgende foto is gemaakt in 1963 en kijkend richting Apeldoorn, rechts staat het hotel en links het postkantoor en Bervoets.

Alle genoemde panden zijn al jaren geleden gesloopt. Op de plaats van het hotel is een Rabobank gebouwd, maar doordat de banken zich uit vrijwel alle dorpen terugtrekken is het pand verkocht en wordt slechts een klein deel gehuurd voor baliehandelingen en advies. De verdieping is verhuurd aan zorgverlener Verian en op de begane grond zijn winkels gerealiseerd.

Lees meer

Dorpsstraat 61

De eerste foto uit 1922 is het oude winkelpand van Westhoff. In 1929, werd in opdracht van Westhoff,naar ontwerp van de Vaassense architect Hardeman, een nieuwe pand gebouwd met een moderne, breed hoog opgetrokken gevel aan de Dorpsstraat en Jan Mulderstraat met aan beide zijden twee grote etalages. Op de bovenverdieping toonkamers voor salon- en slaapkamer, wiegen, kinderwagens, ledikanten en meubelen van pitriet.

In 1940 werd het pand gekocht door Herman Hullegie, die het begin jaren zestig op zijn beurt verkocht aan de Boerenleenbank Vaassen. Een uitgebreide verbouwing volgde. De heer H.J. Betting ging als kassier van de bank met zijn gezin boven het bankgebouw wonen.

Tien jaar later gingen de Coöperatieve Raiffeisenbank Vaassen en de Boerenleenbank Vaassen samenwerken. Beide bankgebouwen bevonden zich in de Dorpsstraat namelijk precies tegenover elkaar. Het werk kon nu onder de naam Rabobank, aan de overkant van de Dorpsstraat, worden voortgezet.

Het oude bankgebouw werd verkocht aan Jan Hullegie. Samen met zijn vrouw werd in 1974 begonnen met een kleding/ lingeriezaak. In 1998 werd door het echtpaar Hullegie de winkeldeur gesloten. Nadat het pand bijna 2 1/2 jaar lang had leeggestaan werd door Bleyerveld in 2000 gestart met een DA-drogisterij. Daarvoor werd aan de achterzijde van het pand nog een deel aangebouwd. In 2002 kwam de DA Drogisterij “De Vijzel” in handen van Adrie en Jan Kunst. Zij zijn later onder de naam Izy verder gegaan en verkochten toen ook kleding. In 2017 is de winkel in Vaassen gesloten en heeft hun dochter nog een winkel met de naam Izy in Apeldoorn.

HullegieD61

Bron: o.a. Vaassen, wandelend door de Dorpsstraat 1900-1950, F.J.T. Schumacher.

Lees meer

Dorpsstraat 62

In 1949 opende Dirk Vosselman een nieuwe winkel in de Dorpsstraat naast Hotel de Cannenburgh. Hij verkocht rijwielen, bromfietsen, wasmachines en elektrische artikelen. In 1959 overleed Dirk geheel onverwacht op 43-jarige leeftijd. De zaak werd overgedragen aan de heer A. Ebbing.

In 1973 kreeg de Vaassense winkeliersvereniging toestemming van de directie van de Raiffeisenbank om in het leegstaande pand, waarin voorheen de firma Ebbing was gevestigd, een wisselende showroom te houden. Het winkelpand was namelijk sinds enige tijd eigendom van de bank. Het gebouw is evenals het naastgelegen hotel gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw voor de Rabobank.

Inmiddels is het voormalige pand van de Rabobank opgedeeld in meerdere winkels en kantoorruimten. Op de verdieping is o.a. zorginstantie Verian gevestigd en op de begane grond woonwinkel Bij Anne, kleding winkel Naast Anne, schoenenwinkel pand 60 en van Bussel Makelaars.

Bron: o.a. Vaassen, wandelend door de Dorpsstraat 1900-1950, F.J.T. Schumacher.

Lees meer

Dorpsstraat 63

In 1948 werd tussen het postkantoor en het winkelpand dat op de hoek van de Jan Mulderstraat-Dorpsstraat staat een nieuw winkelpand gebouwd. Hier is al jaren een brood en banketbakker met tearoom is gevestigd. Na bakker Reijrink werd de zaak geexploiteerd door van der Kwast die ook bakker Deeuwes Smit aan de Oude Apeldoornseweg heeft overgenomen. In 2020 heeft de familie van der Kwast beide zaken gesloten. De winkel aan de Dorpstraat is in 2020 overgenomen door de fam. Gommers (van de AH). "Lokaal Vaassen" is een combinatie van winkel en horeca en richt zich op streekproducten.

Lees meer

Dorpsstraat 64

De heer J.W. Stegeman verplaatste zijn zaak aan de Oude Apeldoornseweg in 1931 naar de Dorpsstraat. In het pand dat omstreeks 1909 aan de noordzijde van de pastorie werd gebouwd was het gehele benedendeel ingericht voor de zaak, met aan de straatzijde de winkel met dames- en herenkleding en stoffen. Achterin bevond zich de werkplaats voor het maken van kleding. Om verzekerd te zijn van extra inkomsten verhuurde het echtpaar Stegeman vanaf 1955 in de zomermaanden kamers en stond het huis bekend als pension "De Magneet" (zie foto uit 1957).

In 1957 werd het pand verhuurd aan juwelier Harm Schans. Toen Schans zijn winkel in 1958 verplaatste naar het pand van in ’t Hout kreeg de woning al snel weer een nieuwe bestemming. Muziekhandel “Combo’’ vond er zijn onderdak. Herman van de Schepop, zoon van de drogist kocht het pand en opende in 1960 er zijn zaak in verlichtings- en aanverwante artikelen. In 1995 sloot de familie v/d Schepop haar winkel.

Daarna hebben er diverse eetgelegenheden in dit pand gezeten zoals "Vaassens eethuisje" en "Rossum". Inmiddels zit eethuis "Eekterzicht" van Ellen Pas er al weer een aantal jaren.

Bron: Vaassen, wandelend door de Dorpsstraat 1900-1950., F.J.T. Schumacher.

Lees meer

Dorpsstraat 66

In 190 werd voor dominee Joachimus Hermanus Geselschap door het College van Kerkvoogden, een herenhuis met schuur, tuin en erve aan de Dorpsstraat gekocht, niet ver van de kerk. Adrianus Stroethoff had dit huis in 1895 laten bouwen. Ds. J. H. Geselschap woonde tot eind 1924 in de pastorie. Zijn opvolger was ds. Adrianus Franciscus Petrus Pop. Ook de dominees G. van der Zee, H.C.J. van Deelen en L.J.R. Kalmijn waren bewoners van de pastorie. Op de eerste, uit 1906, staat de oude pastorie van de Nederlands Hervormde kerk aan de Dorpsstraat. Verderop Hotel de Cannenburch.

Op de tweede foto, uit 1958, is ook de schuur van de pastorie, die als garage dienst deed, te zien. De pastorie is in 1961 afgebroken en vervangen door een bankgebouw voor de Raffeisenbank (foto 1964) waar vanaf 1971 het politiebureau in was gevestigd. Links nog het het pand van in 't Hout, waar later ook de zaak van juwelier Harm Schans was gevestigd. Al deze panden zijn gesloopt en in 2003 is er een appartementencomplex met op de begane grond winkels gebouwd. Rechts is nog de witte boerderij, bekend als het doktershuis, te zien dat er nog steeds staat.

Bron: Vaassen, wandelend door de Dorpsstraat, F.J.T. Schumacher.

Lees meer

Dorpsstraat 67-I

De ansichtkaarten uit 1912 en 1913 laten het recent gebouwde postkantoor inclusief directeurswoning in de Dorpsstraat zien. In 1933 werd vanwege algemene bezuiniging het postkantoor veranderd in een zgn. hulppostkantoor. In 1956 werd het postkantoor door de gemeente Epe verkocht.

De 3e foto dateert van 1987 net voordat en het statige en zo vertrouwde postkantoor zomaar verdween uit de Dorpsstraat, zonder dat ook maar iemand enig protest tegen afbraak had laten horen. Na de komst van het nieuwe minder fraai uitziende postkantoor hadden vele Vaassenaren daar dan ook spijt van als haren op hun hoofd.

Inmiddels is dit nieuwe postkantoor al weer gesloopt en vervangen door het appartementencomplex met winkels "La Poste".

Bron: wandelend door de Dorpsstraat 1900-1950, F.J.T. Schumacher.

Lees meer

Dorpsstraat 67-II

Een foto gemaakt in 1947 vanuit de kerktoren waarbij het postkantoor, de winkel van Bervoets en het doktershuis goed in beeld zijn. De volgende foto is gemaakt in 1970 waarschijnlijk op Koninginnedag of 5 mei gezien de vlaggen aan de gevel. Op de recente foto's is te zien dat alleen het oude doktershuis nog aanwezig is in dit deel de Dorpsstraat.

In 2010 zijn het "nieuwe" postkantoor en de restanten van het pand van Bervoets gesloopt.

Lees meer

Dorpsstraat 68-70

Dit pand werd in 1856 opgebouwd op het restant van een in 1833 gebouwde woning. Vanaf 1878 is er een kruidenierswinkel van Heering gevestigd.

Jaap in ’t Hout nam in 1923 de winkel over van Paul Wagenaar en startte met zijn winkel van Sinkel, waar werkelijk alles te koop was, van koeientouwen tot lucifers. Omdat het rondbrengen van de verkochte levensmiddelen naar de klanten voor In ’t Hout de laatste jaren te inspannend werd, besloot hij voortaan alleen als drogist verder te gaan. De zuidkant van het pand werd verbouwd tot drogisterij het oude winkelgedeelte werd verhuurd aan Harm Schans die er zijn juwelierszaak opende.

In 1964 besloot In ’t Hout zijn drogisterij uit te breiden. In 1970 nam dochter Wil de zaak over maar besloot in 1979, na de komst van ’t Kruidvat naar Vaassen, de zaak definitief te sluiten. Het winkelpand werd verkocht aan projectontwikkelaar Van Berlo uit Apeldoorn en in 2002 verdween het karakteristieke pand om plaats te maken voor een winkelcomplex met bovenwoningen.

inthoutBron: Vaassen, wandelend door de Dorpsstraat 1900-1950, F.J.T. Schumacher.

Lees meer

Dorpsstraat 69-I

Uit een koopakte uit 1867 blijkt dat Peter Johannes Bervoets, jager “op den huize den Kannenburg”, wonende te Vaassen, een stuk tuingrond en bouwland in het dorp en de gemeente Vaassen heeft gekocht. Op deze grond liet hij een woonhuis bouwen en begon hij samen met zijn vrouw Henriëtte een textielwinkeltje. In 1880 vond de eerste uitbreiding plaats en twee jaar later mocht zoon Carel zich al met de zaak gaan bemoeien. Hij gaf uitbreiding aan het assortiment confectie en er werden nu ook tafels, stoelen en bedden verkocht (foto links). Drie broers van Carel verlieten Vaassen en werden de grondleggers van het latere filiaalbedrijf Bervoets, verspreidt over heel Nederland.

In 1908 kwam er een geheel nieuw winkelpand met twee etalages (foto rechts). In 1928 werd de verkoopruimte vergroot tot 124 vierkante meter en kreeg men drie ruime etalages. In 1939 kocht Piet de zaak in manufacturen van zijn vader met het recht om de zaak voort te zetten onder de naam W.C.A. Bervoets.

Diverse uitbreidingen en verbouwingen van de zaak volgden. De firma Bervoets was inmiddels al enkele jaren versterkt met de vierde generatie. Dochter Carla opende een modezaak op de hoek Dorpsstraat/Kosterstraat. Zoon Peter nam de leiding van de zaak in woninginrichting op zich.

Bron: Vaassen, wandelend door de Dorpsstraat 1900-1950, F.J.T. Schumacher.

Lees meer

Dorpsstraat 69-II

Op de eerste foto, die is gemaakt in 1939, staat het personeel van de Fa. Bervoets keurig poserend voor de winkelpui. De volgende foto is zo'n 30 jaar later genomen en daar is de etalage voorzien van affiches met de tekst "Bervoets jubileert, 90 jaar, u profiteert". Het statige pand is later nog diverse keren uitgebreid en gemoderniseerd. De laatste jaren stond het pand leeg, verpauperde en werd uiteindelijk gesloopt.

Vanwege de beperking van de bouwhoogte, door de molenbiotoop van Daams' molen, vertraagde de nieuwbouw van het appartementencomplex met winkels enkele jaren. Inmiddels is de "holle kies" in de winkelstraat weer gevuld en zijn Albert Heijn en Etos in het pand gevestigd.

Lees meer

Dorpsstraat 71

Het pand aan Dorpsstraat 71, ook wel het doktershuis genoemd is volgens de muurankers in 1721 gebouwd. Het pand heeft aan bekende personen in Vaassen onderdak geboden, zoals aan de heer R.A. van de Pol. Hij was van 1890 tot 1897 notaris in Vaassen. Mevrouw J.L. Lucas-Beumer, echtgenote van W.A.J. Lucas dominee in Vaassen, volgde Abbelina van Otterlo op als eigenares van het huis. Na de heer Merward werd dokter Jan Christiaan Metz, die zich in 1902 als arts in ons dorp vestigde, de volgende bewoner. Hij trouwde in datzelfde jaar met de romanschrijfster en dichteres Marie Catharina Koning. Na het overlijden van dokter Metz in 1914 bleef zijn vrouw tot 1921 eigenares en bewoonster.

Daarna is de woning van 1921 tot 1923 eigendom geweest van de firma Labouchère & Co, bankiers te Amsterdam. Van 1923 tot 1929 was N.V. Vulcanus eigenaar. Van het huis werd toen een dubbele woning gemaakt, met als eerste bewoners de families Janssen en Vlasblom en daarna Sanders en Polak, allen verbonden aan eerder genoemde fabriek.

Dokter P. Schermers kwam in juni 1925 naar Vaassen en oefende in het begin zijn praktijk uit in enkele kamers van pension Eimar. In 1928 werd het pand aan de Dorpsstraat betrokken en daarmee werd het huis opnieuw doktershuis. Dokter P. Schermers werd in 1962 opgevolgd door zijn zoon G.G. Schermers. Hij bleef tot 1970 eigenaar van het huis. De volgende eigenaar werd dokter H.A. Wassink en voerde hier tot 1974 zijn praktijk. De woning bood daarna onderdak aan respectievelijk een handwerkzaak en een kapperszaak en momenteel is er een uitzendbureau gevestigd.

Op de rechter foto van 1970 staat het huis aan de rechterzijde volkomen vrij omdat de boerderij van de fam. Palm is gesloopt en de modezaak van Bervoets nog niet is gebouwd. Nu ligt het pand vanaf de kruising weer grotendeels verscholen achter het winkelpand van Fifty8 (voorheen C1000)en is aan de voorzijde ingericht als uitzendbureau terwijl de achterzijde in gebruik is als woning.

Op het perceel van Bervoets en het postkantoor is enkele jaren geleden het appartementencomplex met winkels "La Poste" gebouwd.

Bron: o.a. Vaassen, wandelend door de Dorpsstraat 1900-1950, F.J.T. Schumacher.

Lees meer

Dorpsstraat 73

Deze woning, op het kruispunt van Kosterstraat en Dorpsstraat, is van circa 1815 tot 1969 in bezit van de familie Palm geweest.

In het kader van rioleringswerkzaamheden en de reconstructie van het kruispunt werd het pand in 1969 afgebroken en het terrein geschikt gemaakt voor winkelbebouwing, respectievelijk voor de firma Bervoets en de IFA-supermarkt van H.J. Smit.

Nadat Bervoets Mode in 1999 is gestopt, werd het pand toegevoegd aan de C1000 Smit H. J. Voordeelmarkt. Frans Hamer was bedrijfsleider van de C1000. Inmiddels is de C1000-supermarkt getransformeerd naar Jumbo en zit aan de zijde van de Dorpsstraat Angela Hamer met Fifty8 lifestyle. Museum Vaassen Historie heeft zich in 2009 op de verdieping gevestigd. De recente foto's zijn gemaakt in 2009 en 2014.

Bron: o.a. Vaassen, wandelend door de Dorpsstraat 1900-1950, F.J.T. Schumacher.

Lees meer

Dorpsstraat 74

Deze villa, staande op de hoek van Dorpsstraat en Marijkeweg, deed vanaf 1854 officieel dienst als bankgebouw van Jan Mulder. Hij was getrouwd met Johanna Maria Eekmars, een dochter uit een onderwijsfamilie. De naam Eekmars in de top van de villagevel is hiermee verklaard. Na het overlijden van Jan Mulder in 1909 werd hij opgevolgd door zijn kleinzoon Jan Mulder ten Kate. Hij zette het bankwezen op dezelfde voet voort. Jan Mulder ten Kate was een hartstochtelijk en voortreffelijk jager, die als het ware in het jagersharnas is gestorven. Op 10 november 1951 werd hij tijdens de jacht onwel en stierf kort daarna.

Zijn zoon Nico, die in 1949 in het bedrijf was opgenomen, nam daarna zijn taak als opvolger waar. In 1962 onderging het familiebedrijf enkele belangrijke veranderingen. Allereerst kreeg het gebouw een opknapbeurt. Van de boerderij van vroeger bleef weinig meer over. Op het zakelijk terrein sloeg men in 1963 een nieuwe weg in door zich niet meer alleen te richten op klanten in de agrarische sector, maar ook op belangstellenden in de wereld van handel en industrie. Mulder ten Kate zocht daarvoor contact met de Sallandsche Bank in Deventer.

Mulder ten Kate

In 1977 liet het bankierskantoor een carillon aan de buitenmuur plaatsen omdat het 155 jaar bestond. Na nog enkele jaren als bankgebouw voor resp. de Fortis Bank en ABN AMRO te hebben dienstgedaan is nu alleen nog een pinautomaat aanwezig. De villa biedt nu onderdak aan een reclamebureau.

Bron: Vaassen, wandelend door de Dorpsstraat 1900-1950, F.T.J. Schumacher.

Lees meer

Dorpsstraat 75

Op de hoek van de Dorpsstraat en Kosterstraat stond tot 1900 de kosterij. Op deze plek liet Pieter van Lohuizen, een zoon van Teunis, een prachtige villa bouwen dat later de naam Oranjestein kreeg. Later kwam de villa in bezit van de dames Kniphorst en Schrassers Bert.

In 1933 werd de villa eigendom van kapper en fotograaf A.M. Bosch. Naast een kapsalon en een afdeling fotografie werd de winkel op het gebied van papierwaren, teken- en schrijfbehoeften belangrijk uitgebreid. De winkelruimte aan de zuidzijde werd verhuurd aan de heer W.J. Biesterbos, die daar met zijn schoenwinkel begon.

Bas van Wielink

In 1956 werd de zaak overgedaan aan fotograaf Bas van Wielink uit Eindhoven. In 1976 werd het pand aangekocht door door Bouwbedrijf Vaassen en de heer Timmer realiseerde er zes winkels. De grote villa verdween daarmee deels achter de nieuwbouw.

Bron: Vaassen wandelend door de Dorpsstraat 1900-1950, F.J.T. Schumacher.

Lees meer

Dorpsstraat 79

In 1934 opende W.J. Biesterbos een nieuwe schoenwinkel in de vroegere villa Oranjestein. Dit was van korte duur want hij kocht een stuk grond en liet daarop zijn eigen winkelpand bouwen. In 1936 werd de winkel geopend. Twee etalages ruim voorzien van allerlei schoenwerk, sportartikelen, enz. Achter de winkel de schoenmakerij.

Zoon Anton werd medefirmant. Hij had, eind jaren vijftig, het vak van schoenmaker geleerd op het internaat van de paters van Don Bosco in Amersfoort. Na zijn diensttijd begon de samenwerking met z’n vader in de schoenenzaak en in 1972, na het overlijden van zijn vader, nam hij het bedrijf over. Na een grondige interieurverbouwing in 1975 en uitbreiding van het leerassortiment zoals tassen, ceintuurs, e.d., kwam de firma Biesterbos een jaar later met een primeur in Vaassen, namelijk de hakkenbar. Met dit nieuwe machinesysteem was het mogelijk om direct een reparatie te doen, de klant kon erop wachten.

Na in de tachtiger jaren een tijdlang goedkopere schoenen te hebben verkocht om te kunnen concurreren met de ”schoenenreuzen”, besloten Anton en Annet begin jaren negentig zich te richten op de verkoop van comfortabel schoeisel. In 2005 gaven Anton en Annet aan te willen stoppen met de zaak. Gezondheidsredenen en geen opvolgers voor Vaassens oudste familiebedrijf waren belangrijke motieven. Aan een 145-jarige familietraditie in schoenen kwam daarmee een einde.

Bron: Vaassen, wandelend door de Dorpsstraat 1900-1950, F.J.T. Schumacher.

Lees meer

Dorpsstraat 80

Het oude huis (foto links) werd gekocht door de heer W.H. Jonker die het liet afbreken. In het nieuwe winkelhuis opende Kwant in 1938 zijn kapperszaak. Jonker opende aan de noordzijde een winkel met artikelen als speelgoed, thee- en eetserviezen, houtwaren, glas- en aardewerk.

In juni 1953 droeg Kwant aan dat hij zijn dameskapsalon annex parfumeriehandel over aan de heer J. de Jongh en verhuisde men de zaak naar de Kerkweg. De vrijgekomen ruimte aan de Dorpsstraat werd ingenomen door C. Jamin. In 1970 nam Wim Jonker de zaak over. In 1975 kon Jonker vanwege de opheffing van het filiaal Jamin zijn zaak met de naam "‘t huis voor geschenken" uitbreiden met speelgoedafdeling.

De winkel werd in 1988 opgeheven en verkocht aan de firma Heiwegen. Laatstgenoemde huurde al een deel van dit pand.

Bron: Vaassen, wandelend door de Dorpsstraat 1900-1950, J.F.T. Schumacher.

Lees meer

Dorpsstraat 83

Jacob Eilander neemt het dorpswinkeltje over. Daarna wordt zijn zoon Pieter Cornelis de opvolger. Op 14 juni 1956 vond de heropening plaats van het levensmiddelenbedrijf P.C. Eilander & Zoon. “Geheel ingericht naar de eisen des tijds”. Om verschillende redenen besloten Jaap en zijn vrouw, ruim vijf jaar na de heropening van de winkel, te stoppen en werd de kruidenierswinkel overgenomen door M.J.F. Pannekoek. Na het overlijden van de heer Pannekoek verdween de kruidenierswinkel.

In 1972 kwam Paul Terwel er met zijn drukkerij en uitgeverij Gelre. (foto 1 en 2 resp. 1978 en 2005). Na een periode van leegstand is het pand van 2007-2009 in door het kunstcollectief KuVa gebruikt als expositieruimte. Het pand is enkele jaren geleden grondig opgeknapt en heeft sindsdien wisselend aanbod, van antiek, brocante en curiosa tot fietsenwinkel.

Bron: Vaassen, wandelend door de Dorpsstraat 1900-1950, F.J.T. Schumacher.

Lees meer

Dorpsstraat 85

Johannes Oortwijn en zijn vrouw Theodora Bouwmeester lieten het huis rond 1864 bouwen. Gradus Hendriks trouwde hun dochter en trok in de woning. Zoon Anton Hendriks begon in de jaren dertig in zijn ouderlijk huis met de verkoop van kruideniers- en grutterswaren. Het winkeltje bevond zich aan de voorzijde van het huis, aan de straatkant dus.

De zus van Anton, Marie, trouwde met Herman Hollak. Zij gingen vanaf 1944 ook in het huis aan de Dorpsstraat wonen. Herman werkte als tuinman en chauffeur voor zijn buurman dokter Stevens. In 1961 verhuisde het gezin Hollak.

Het boerenhuis werd afgebroken en op de vrijgekomen plek kon ijzerhandel G.J. Reerink in juni 1967 de nieuwe winkel aan het publiek presenteren. L.G. Reerink was in 1925 met een winkel in ijzerwaren en aanverwante artikelen aan de Stationsstraat begonnen.

Bron: Vaassen, wandelend door de Dorpsstraat 1900-1950, F.J.T. Schumacher.

Lees meer

Dorpsstraat 86

De villa werd in 1856 gebouwd in opdracht van G.J. Cokart, rentenier, gehuwd met Everdina Davelaar en wonend in Vaassen. Het huis kreeg pas de naam nadat het eigendom werd van Jacobus van Lohuizen en zijn echtgenote. Zijn vrouw gaf de villa de naam Stellendam, naar de gelijknamige plaats in Zuid-Holland, waar haar familie bezittingen had. Jacobus was één van de vijf zonen van Teunis van Lohuizen, oprichter van de ijzergieterij.

In 1898 betrok notaris mr. J.H.B. Becking, villa Stellendam. In 1928 werd hij opgevolgd door C. Buddingh. Na meer dan zestig jaar als notarishuis te hebben gefungeerd, kwam de villa in 1959 opnieuw in bezit van de N.V. Industrie en werd het ingericht als kantoor.

In 1981, na een grondige verbouwing, opende Hein Claessen er zijn apotheek. De nieuwe foto toont de apotheek met rechts nog net zichtbaar de recent gebouwde huisartsenpost.

Bron: "wandelend door de Dorpsstraat 1900-1950" van F.J.T. Schumacher.

Lees meer

Dorpsstraat 87

Op deze locatie was meer dan 100 jaar een dokterspraktijk gevestigd. Dr. Windemuller, Dr. Stevens en Dr. Duit en van Nieuwenhuizen hielden hier nog praktijk. Het echtpaar de Reus kwam in 1990 naar Vaassen om de dokterspraktijk van Duit en Van Nieuwenhuizen te versterken na de pensionering van dokter Duit.

In 1970 is de nieuwe dokterspraktijk gebouwd. De laatste jaren was het pand van huisartsenpraktijk Duthler de Reus. Enkele jaren is de praktijk verhuisd naar de HOED (Huisartsen Onder Een Dak), naast apotheek Stellendam.

De oude praktijk is aangekocht door Reerink.

Lees meer

Dorpsstraat 88

In 1702 stond op deze locatie een huis eigendom van Aleida van Steenbergen. In 1751 wordt Frans Jan Haack de eigenaar. Naar hem heet het nu het Haackshuis.

Ds. van Niel, tussen 1805 en 1836 dominee te Vaassen, had het huis in gebruik voor zijn kwekelingen, van wie velen de paardensport beoefenden, waaraan de naam Manegeweg nog herinnert. In die periode kreeg het huis twee keer een andere eigenaar. In 1815 verkochten de erven van Frans Jan Haack het huis aan Jannes Mulder, papiermaker op de Dorpermolens, die het in 1817 doorverkocht aan Frederik Carel Theodoor baron d’Isendoorn à Blois.

In 1843 werd zijn jongere broer baron Reinier Albert Lodewijk eigenaar van het huis. In de akte wordt verklaard dat het oude huis door de verkoper is afgebroken en het nieuwe huis, op dezelfde grond, door de koper is gebouwd. Na het overlijden van Reinier Albert Lodewijk in 1856 kwam het huis weer in handen van zijn broer Frederik Carel Theodoor baron d’Isendoorn à Blois.

Bij de eerste verkoop van bezittingen van kasteel Cannenburch in 1871 werd Teunis van Lohuizen eigenaar van de Dorpermolens en het Haackshuis. In 1894 werd Pieter Adriaan van Lohuizen, zoon van Teunis, eigenaar. Hij verkocht het herenhuis in 1905 aan Mr. Albert Ludwig Eduard Gastmann, een hoge ambtenaar aan het Departement van Koloniën in Den Haag, die het ingrijpend verbouwde. In 1919 heeft het herenhuis maar liefst drie eigenaren gekend. Vanaf 1920 is het in eigendom van Gregorius Petrus Joosten. Deze stierf geruïneerd in 1937. Zijn vrouw, Jeanne Marie Caroline Feitz woonde er nog even met haar broer Josephus Feitz tot zij het verkocht en zich vestigde in Soestdijk. In 1939 werd de villa weer verkocht aan de N.V. Industrie die het als kantoor wilde laten inrichten. Toen in 1939 de mobilisatie voor het Nederlandse leger werd afgekondigd kreeg het Haackshuis voor korte tijd de bestemming van militair tehuis.

Nu doet het Haackshuis nog steeds dienst als kantoorgebouw, maar nu voor de Clondalkin Group, waarvan Vaassen Flexible Packaging een dochteronderneming is.

Bronnen: Vaassen in oude ansichten van G.J. Palm en Vaassen, wandelend door de Dorpsstraat 1900-1950 van F.J.T. Schumacher.

Lees meer

Dorpsstraat 89

In 1834 werd de nieuwe school op de hoek van de Dorpsstraat en de Stationsstraat in gebruik genomen.

Nadat in 1901 de Leerplichtwet in werking was getreden, werd de school te klein. De volgende verbouwing vond plaats in 1911 en daarbij verdween het voorste en tevens oudste deel van de school. Deze uitbreiding was zo groot dat de woning van de hoofdonderwijzer moest worden afgebroken. De eerste foto is van 1925 waar de nieuwe woning van de hoofdonderwijzer rechts zichtbaar is. In deze woning woonden o.a. meester Horstman en dr. Meyssen. De woning staat er nog steeds (zie Stationsstraat 41).

De Lager Onderwijswet in 1920 maakte een verbouwing van de school in de jaren dertig nogmaals noodzakelijk. De klus werd door aannemer W. Th. Timmer binnen dertig dagen geklaard. Er kwam een verdieping op het voorste gedeelte van de school en de benedenverdieping werd aangepast.

In 1959 kreeg de school wederom een opknapbeurt. Uiteindelijk sneuvelde het historische bolwerk in mei 1988. Daarna werd appartementencomplex "De Linden" gebouwd.

Bron: "Wandelend door de Dorpsstraat 1900-1950" van F.J.T. Schumacher.

Lees meer

Dorpsstraat 91

Bakker, kruidenier en slijter Jonker.

Het familiebedrijf is in 1881 door Aart Jonker gestart. Zijn zoon Willem Hein nam in 1889 de bezittingen over en liet een nieuw pand bouwen. In 1921 nam Dirk Jonker de zaak over. In 1949 namen Wim Jonker en zijn vrouw Jantje de bakkerij en winkel over en verhuisden naar de zaak. In 1959 nam knecht Louw van der Vlekkert de bakkerij over en kon het echtpaar Jonker zich volledig concentreren op de kruidenierswinkel en slijterij. Om gezondheidsredenen sloot Wim in 1972 de zaak. Ruim drie jaar later viel de zaak ten prooi aan de slopershamer en werd het terraswoningcomplex met de toepasselijke naam “Jonkershof” gebouwd.

Bron: Wandelend door de Dorpsstraat 1900-1950 door F.J.T. Schumacher.

Lees meer

Dorpsstraat 93

M.C.H. de Leuw, later bekend als mededirecteur van de N.V. Industrie, liet in 1910 de villa bouwen op grond van de kerk. Vandaar ook de naam villa "Kerckekamp". Om moeilijkheden met omwonenden te vermijden die zich zouden kunnen beroepen op de Hinderwet, moest ijzergieterij Vulcanus in 1920 overgaan tot aankoop van enkele villa’s in de naaste omgeving van de nieuw te bouwen fabriek. Een ervan, villa Kerckekamp, werd op in 1920 door Max de Leuw verkocht.

De heren Kalff en Blaauw hebben, toen zij directeur van Vulcanus waren, de villa bewoond. De laatste t/m begin jaren 70. Daarna had het gebouw dienst gedaan als kantoor van de N.V. Vulcanus.

Volgens het bestemmingsplan De Pirk, zou het pand plaats moeten maken voor eengezinshuizen. De Monuta Stichting in Apeldoorn toonde echter belangstelling voor het gebouw en ging tot koop over. Daarmee heeft de Monuta Stichting gezorgd voor het behoud van de villa en het krijgen van een rouwcentrum in Vaassen.

Bron: "wandelend door de Dorpsstraat 1900-1950" van F.J.T. Schumacher.

Lees meer

Eierstreekweg 2

Deze woning op de eerste foto is gebouwd rond 1960 en stond op de hoek van de Eierstreekweg en de Poelweg. In 2002 heeft de eigenaar G. Klink de woning laten slopen om op het perceel een nieuwe te kunnen bouwen. Het tankstation/garagebedrijf Klink, gevestigd op de Laan van Fasna, ligt op zichtafstand van de woning.

Bron oude foto: Vaassen-online.

Lees meer

Eierstreekweg 26

Deze kleine boerderij staat op de lijst met gemeentelijke monumenten van Epe beschreven als keuterboerderij met wolfsdak. De boerderij is authentiek en vrij ongerept. De omhaagde bloemen- en groententuin maakt het beeld compleet.

Lees meer

Elspeterweg 14

Deze villa hoorde bij de Brinkermolens aan de Elspeterweg. De eerste foto is genomen rond 1914, de tweede 5 tot 10 jaren later. Inmiddels was het huis uitgebreid met een extra verdieping.

In 1872 kocht Jan van Delden beide molens tijdens een veiling en stichtte de Bordpapierfabriek met zijn naam als firmanaam. Vooral na 1903 is het bedrijf uitgegroeid tot een waar fabriekscomplex, toen stoom de productie geweldig opvoerde. Het linker gebouw werd geheel modern opgetrokken, het rechter, de aloude papiermolen van Jan Aerts, bleef zijn oude gedaante tot het laatst toe behouden, al raakte het ingebouwd. Naast stoomkracht bleef het waterrad dienst doen tot ongeveer 1956, voor opwekking van elektriciteit, die omwonenden licht verschafte. In 1980 staakte bordpapierfabriek J. van Delden zijn werkzaamheden en in 1989 werden alle gebouwen gesloopt. Op de recente luchtfoto lijkt het alsof de woning die voor de fabriek stond is gespaard, maar als bouwjaar wordt 1994 vermeld.  Op dit terrein tussen de Geelmolensche beek en de Hartensche Molenbeek zijn enkele luxe villa's gebouwd.

Bronnen:

  • Papiermolens in de provincie Gelderland van H. Voorn, 
  • Negen eeuwen watermolens van H. Hagens
  • Vaassens Weekblad
  • Google Maps

Lees meer

Elspeterweg 41

Deze houten woning die werd bewoond door Graafland stond aan de Elspeterweg, voor wasserij de Zwaan (nu vakantiepark de Bosrand). De woning stond wat verder van de weg waar nu de Berkenoord loopt.

Lees meer

Elspeterweg 42

Op dit perceel stond in 1616 al een watermolen een zgn. kruitmolen.

In 1871 werd het molencomplex uit de nalatenschap van de kinderloos gestorven F. C. Th. baron van Isendoorn a Blois verkocht aan Martinus Mentink en Gerrit Roes. In het begin van de 20e eeuw waren de watermolens in gebruik als wasserij en korenmolen.

Mr. A. R. P. Mees kocht de grond in 1910 liet de gebouwen (foto links) slopen en een schitterende modelboerderij met een molengedeelte bouwen. Mees was een zoon van een rijke bankiersfamilie afkomstig uit Rotterdam. De eerste jaren woonde hij met zijn gezin als herenboer en rentenier in de boerderij. In 1929 ging de familie Mees in Apeldoorn wonen en de boerderij werd verpacht.

Mr. Mees was zeer actief in de gemeenschap van Vaassen. Hij was medeoprichter van de woningbouwvereniging "Vaassens' Woningbouw", voorzitter van de Vaassense Boerenleenbank en voorzitter van de Coöperatieve Landbouwvereniging Vaassen Emst. Bestuurslid van de V.P.K.V., de Vereniging Vaassens Vooruitgang en het Rode Kruis. Hij zat in de raad van commissarissen van de N. V. Industrie, de grootste werkgever van Vaassen. Hij was in 1928 de initiatiefnemer voor de nieuwbouw van de eierhal aan het marktplein hoek Torenstraat en schonk de grond aan de Elspeterweg bij Schoemaker voor het eerste zwembad in Vaassen.

Mees werd in 1944 het slachtoffer van een zgn. Silbertanne Aktion. Als wraak en vergelding voor aanslagen op Duitsgezinde Nederlanders werden van september 1943 tot begin september 1944 tal van aanslagen gepleegd op vooraanstaande burgers. Mees is op de kerkhof aan de Apeldoornseweg in Vaassen begraven. In Vaassen is een weg naar hem vernoemd.

In de periode rond WOII was de Geelmolen verpacht aan H. Witteveen. Hij was provinciaal boerenleider en buurtboerenleider van de Landstand. Het Pensioenfonds van de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij werd in 1952 eigenaar van het complex. Nu is het in eigendom van de familie Wijlhuizen.

Bronnen: o.a Ampt Epe, R.E. Taselaar.

Lees meer

Elspeterweg 43

In 1935 liet Aart Koldenhof aan de Elspeterweg een bedrijfspand en een woning bouwen. Het bedrijf noemde hij "stoomwasserij de Zwaan". Zo'n 20 jaar later stopte Koldenhof met de wasserij en schakelde over naar het toerisme. De wasserij werd omgebouwd tot toilet-/wasgelegenheid. Voor de vakantiegasten kwamen er nog een recreatiezaal en een kampwinkel. Het naastgelegen grasland werd het kampeerterrein. De camping kreeg de naam “De Bosrand”.

De Bosrand is inmiddels enkele malen van eigenaar veranderd. Het is nu een kleinschalig vakantiepark met bungalows en appartementen en voorzien van een brasserie, zwembad, binnen- en buitenspeeltuin, fitness en een tennisbaan.

Bron: Ampt Epe, H. Koldenhof, www.bosrand.com

Lees meer

Elspeterweg 53

Huize de Woestijn. Dit pand staat in het bos waar de Woestijnweg haaks afbuigt naar de Elspeterweg. De Woestijnweg, die loopt van de Apeldoornseweg tot aan de Elspeterweg, schijnt vernoemt te zijn naar "Huize de Woestijn".

Het huis werd in 1935 gebouwd in opdracht van jonkheer Marees. In jaren '50 van de vorige eeuw werd de villa bewoond door A. van Beusekom. In 1962 is de villa gekocht door de Sociëteit van J.M.J. (Jezus Maria Jozef), Provincialaat Mariënburg, gevestigd in 's-Hertogenbosch. Sinsdien is het decenia gebruikt als retraitehuis en vakantieverblijf voor zusters uit o.a. Amsterdam, Rotterdam, ’s-Hertogenbosch, Nijmegen, Sneek, Apeldoorn maar ook uit Indonesië en India. In 2018 is het pand aangemerkt als gemeentelijke monument. Het pand is in 2019 verkocht terwijl er bij de gemeente een verzoek was ingediend om de bestemming "Maatschappelijk" te laten wijzigen in "Wonen".

Bron o.a. Vaassens Weekblad, Frans Schumacher, Funda, gemeente Epe.

Lees meer

Elspeterweg 61

In de bossen bij Vaassen aan de Elspeterweg staat een villa met de naam "Huize de Kroon". Vroeger woonde daar de opperhoutvester van de Koninklijke Houtvesterij Het Loo.

De Koninklijke Houtvesterij maakt onderdeel uit van Kroondomein het Loo. Het grootste deel van de Houtvesterij, 6700 hectare, is in gebruik bij de Kroondrager. Dit deel is tussen 1900 en 1915 aangekocht door toenmalig Koningin Wilhelmina. In 1959 heeft Koningin Wilhelmina haar privébezit aan de Staat der Nederlanden verkocht, onder de voorwaarde dat de drager van de kroon het gebruiksrecht zou behouden. Een kleiner deel, 3000 hectare, is Staatsdomein en valt onder de dienst Domeinen van het ministerie van Financiën. Het departement van de Koninklijke Houtvesterij beheert het Kroondomein. De opperhoutvester is het hoofd van dit departement. Hij is daarmee ook rentmeester van het Kroondomein, en daardoor verantwoordelijk voor het volledige flora- en faunabeheer van het Kroondomein.

In de Tweede Wereldoorlog is de villa gebruikt al geheime opslagplaats voor bezittingen van het koninklijk huis. In de jaren zestig stond de villa geruime tijd leeg. De Koninklijke familie ging akkoord met de transformatie van het pand naar een verpleeghuis voor geestelijk gehandicapte vrouwen. In 1985 kreeg het pand weer een andere gebruiker n.l. de Stichting Politie Vormingscentrum. Tegenwoordig heet het Studiecentrum voor Publieke Veiligheid en geeft men opleidingen op het gebied van openbare orde en veiligheid, voor klanten als gemeenten, politie, Rijksoverheid, financiële instellingen en multinationals.

Bronnen: www.koninklijkhuis.nl, www.kroondomeinhetloo.nl, www.spv.nu.

Lees meer

Emsterweg 001

De Emsterweg van Vaassen richting Epe in de bocht met links de Prins Bernhardlaan. Het eerste huis (nr. 1) is vervangen door nieuwbouw. De volgende huizen staan er nog steeds. Het derde huis (nr. 5) is de woning met bedrijfshal waar vroeger een verhuisbedrijf was gevestigd.

Lees meer

Emsterweg 010

Deze rietgedekte villa aan de Emsterweg (vroeger Eperweg) draagt een toepasselijke naam n.l. "Heggerkamp". De grond, waarop de woning in 1926 is gebouwd, behoorde bij het buurtschap "De Hegge". De villa werd bewoond door de familie Holtkamp. Vader Herman werkte bij de Heidemij en was gehuwd met Berendina, de dochter van papierfabrikant Jan van Delden van de Brinkermolens.  Dochter Joke werd als lerares aan de Dorpsschool in Vaassen en dat bleef ze tot aan haar pensioen in 1978. Juffrouw (Joke) Holtkamp bleef na de dood van haar ouders in "De Heggerkamp" wonen. Zij overleed in 2008 op 89-jarige leeftijd. Het huis raakte wat verwaarloosd en stond jarenlang te koop. Sinds 2014 wordt het weer bewoond en is geheel in oude stijl gerenoveerd.

Lees meer

Emsterweg 020

Een oude foto van de Emsterweg kijkend richting het centrum van Vaassen en vervolgens het huidige beeld. Links stond de woning van de familie Timmer zoals op devolgende  foto uit 1928 is te zien (toen Eperweg 366). De woning is in 1953 ingrijpend verbouwd. De laatste foto toont de huidige toestand.

Bronnen: M. Vloon en Oud-Apeldoorn.

Lees meer

Emsterweg 060

Aan de Emsterweg, vroeger Eperweg, hebben meerder horeca-gelegenheden gezeten. Naast de al beschreven uitspanning "De Toerist" van C. Regterschot en het café van Mossink was er tot midden jaren zeventig ook nog het café met slijterij van de familie van Zuuk. Het café trok vooral klanten uit Vaassen-Noord en buurtschap 't Loar. Lammert van Zuuk was naast caféhouder ook varkensfokker. Hij werd geboren in 1887, was getrouwd met Aleida Goossens en overleed in 1952. Hij werd als kastelein opgevolgd door zoon Marinus die was gehuwd met Berendina van Amersfoort en stierf in 1976.

Het kleine café, dat strak aan het fietspad stond, moest wijken voor de aanleg van woonwijk de Heggerenk en is in 1977 afgebroken.

Lees meer

Emsterweg 062

Aan de Emsterweg 62 stond deze kleine boerderij. De boerderij was eigendom van Jan Terwel de aannemer en stond tussen café Van Zuuk en de timmerwerkplaats van Terwel. De woning werd jarenlang bewoond door Berend Fiets en zijn vrouw Gerritje ten Hoven. De boerderij is aangekocht door de gemeente Epe om de nieuwbouwwijk “Heggerenk” te kunnen realiseren. In 1973 werd de boerderij door brand verwoest. Het perceel is, zoals op de recente foto te zien is, onderdeel geworden van de wijk Heggerenk.

Lees meer

Emsterweg 065

Deze woning aan de Emsterweg is gesloopt in 2001 en vervangen door nieuwbouw.

Foto 2001: Vaassens Weekblad.

Lees meer

Emsterweg 066

Op de oude foto staat links de timmerwerkplaats van Gerrit Terwel. Rechts het huis waar hij samen met zijn vrouw Mies heeft gewoond. Op de plek van de werkplaats staat sinds 2007 een woning en het witte houten huisje is ook nog bewoond.

Bron: Vaassens Weekblad.

Lees meer

Emsterweg 072

Aan de Emsterweg, vroeger Eperweg hebben diverse horeca-gelegenheden gezeten. Naast de al beschreven uitspanning "De Toerist" van C. Regterschot en het café van Zuuk was er op de hoek van de Emsterweg met de Heggerenkweg nog het café van Jan Mossink. De recente foto toont de woning die nu op het perceel staat.

Lees meer

Emsterweg 092

Naast één hotel en veel cafés bezat Vaassen in de twintiger jaren ook een uitspanning, gelegen aan de Emsterweg, toen Eperweg genoemd. De heer Rechterschot dreef hier een kruidenierszaakje, een buurtwinkeltje, en ventte af en toe ook met zijn waren. Vóór het huis waren een paar zitjes gemaakt, waar men een kop koffie of een glas limonade kon drinken. Naast het huis bevond zich de gelegenheid die ontspanning of speeltuin werd genoemd. Daar stonden een schommel en een wip-wap, plus een kooi met diverse vogels. In de zomermaanden was het voor ouders die met hun kinderen een fietstochtje maakten een aardige gelegenheid. In juni 1935 kreeg café "de Toerist" er een attractie bij: een manege.

Na de oorlog is het pand overgegaan naar de familie Uit den Bogaard die er jarenlang een bakkerij en kruidenierszaak hield.
Aan de Apeldoornseweg bevond zich vroeger een zogenaamde slaapstee van de familie Debus. In deze gelegenheid konden zwervers, marskramers en andere personen heel goedkoop een slaapplaats vinden. Ook de veldwachter bracht er wel eens iemand onder. (Slaap stede: een gering logement waar de gasten geen afzonderlijke kamers hebben). Tegenwoordig is het pand in gebruik als woonhuis.

Bron: "Vaassen in woord en beeld" door D. Bakker en F. Schumacher.

Lees meer

Emsterweg 102

De verkeersschool van Joop Hagen is al decennia bekend in Vaassen en omgeving. Menig Vaassenaar heeft hier de praktijk- en theorielessen gevolgd voor auto, motor enz. Ook is de rijschool bekend vanwege het organiseren van de jaarlijkse motortoertocht waar vaak rond de honderd motorrijders aan deelnemen.

Lees meer

Fazantstraat

Foto 1 en 2 zijn in 1965 door dr. G. Schermers gemaakt bij de Fazantstraat. Op dat moment waren er volop bouwwerkzaamheden in de wijk gaande. De Fazantstraat hoek Kievitstraat met uitzicht in de verte op de huizen aan de Woestijnweg en daarachter de Picobult. De huizen daarvoor links Vinkstraat daar heeft gewoond de fam. Wezenberg en de fam. van Essen. Op de tweede foto, rechts van de Fazantstraat loopt het Hamerspaadje met op de hoek de bungalow. Aan het eind van de Fazantstraat staat de buurtsuper Spar dat nu een woonhuis is. Daarnaast staat tegenwoordig het dubbele pand van B. Rodijk maar in 1965 nog niet. Op de derde foto ligt de fundering en de begane grondvloer van de woningen er en het metselwerk van de gevels van de bergingen is al opgetrokken.

Lees meer

Ganzenebbeweg 3

Deze boerderij staat bekend als Ganzenebbe. Nebbe is een oude benaming van snavel. In 1832 heeft het Kadaster het stuk grond per abuis, als Ganzen Emmer genoteerd. In 1904 werd door de stichting "Het Hoogeland" uit Beekbergen deze hoeve met een aanzienlijke hoeveelheid land aangekocht. De stichting verpleegde bedelaars, landlopers en ontslagen gevangenen. De Ganzenebbe werd de tweede kolonie en bood van 1905 tot 1911 met 70 ha. onontgonnen grond voldoende werk aan daklozen. Het gebied bestond uit hakhout, bouwland, dennenbossen, weiland en tuin en stond in het regenseizoen vaak deels onderwater. Deze onontgonnen woestenij wilde men geschikt maken voor de landbouw, zodat de opbrengst per hectare grond veel aantrekkelijker zou worden. Voor de armen was het in ieder geval een voordeel dat ze onderdak en te eten hadden. Om voor genoeg slaapplaatsen te zorgen werd er naast de boerderij een aparte huisvesting dat plaats bood aan meer dan dertig zwervers.Op de oude ansichtkaart is dit gebouw naast de boerderij nog goed te zien.

Deze werkvoorzieningskolonie heeft niet lang bestaan. In 1911 werden de boerderij met toebehoren alweer verkocht aan een zekere heer Witkamp. In 1919 werd de gehele Ganzenebbe, onderverdeeld in 34 verkoopkavels, in het openbaar geveild. De tekst van de advertentie luidde: "De kapitale, rentegevende bouwplaats en heerboerderij met houten Noorsch landhuis, genaamd "De Ganzenebbe"". Daarna heeft onder andere de familie Mentink er jarenlang gewoond. De boerderij “De Ganzenebbe” bestaat nog steeds.

Bronnen: o.a. Vaassen in oude ansichten van G.J. Palm en Gelderland in beeld.

Lees meer

Ganzenebbeweg 6

Hoeve "De Mol". Een fraaie boerderij uit 1812, een zgn. hallenhuisboerderij met hoge rieten wolfdak en vensters met luiken en 6-ruitsschuiframen. De boerderij is een rijksmonument.

Links een foto uit 1966 van de voorgevel en rechts een foto uit 2002.

Lees meer

Gortelseweg

Deze ansichtkaart is een foto van een vrijstaand huis aan de Gortelseweg dat vroeger de naam "Hans en Grietje" droeg en werd bewoond door W. van Leggelo. Het huis staat er anno nu nog steeds maar is vanaf de weg niet meer zichtbaar.

Lees meer

Gortelseweg 14

Bij de wasserij aan de Gortelseweg staan twee woningen die al decennia worden bewoond door directieleden van het bedrijf. Op de oude foto, waarvan het exacte jaartal niet bekend is, staat een fraaie auto op de oprit. De tuin lijkt net aangelegd dus waarschijnlijk is het huis recent gebouwd. De woning werd in de jaren '50 bewoond door de fam. Gemke. Zij waren familie van directeur Jaspers. Toen zij emigreerden is de woning zo'n tien jaar door dokter Schermers en zijn familie bewoond. Zij woonden eerst in de witte boerderij aan de Dorpsstraat 71.

Verderop is de andere woning te zien en de schoorsteen van de wasserij de Rollekoot.

Lees meer

Gortelseweg 16

Dit is de andere woning die bij de wasserij van Jaspers staat. Op de oude foto uit omstreeks 1935 staat wederom een fraaie automobiel voor de deur. Op de recente foto is te zien dat de omgeving rondom de woning evenals rondom de wasserij vrij onverzorgd is. De begroeiing kan vrijuit woekeren.

Lees meer

Gortelseweg 18

Maarten van Rossum, die in 1542 de Cannenburgh met molen en beken had gekocht, wilde nog een molen bouwen. In 1640 gaf pachter Poull Peelen er een andere bestemming aan. Het werd een volmolen. De te vollen lakens werden aangevoerd vanuit geheel het land. Op het eind van de 17e eeuw is de molen tot papiermolen omgebouwd. In 1872 staat de molen vermeld als papierfabriek De Rollekoot, gedeeltelijk ingericht als zagerij, eigenaar Hendrik Pannekoek.

In 1896 verkocht de weduwe Pannekoek de wasserij/blekerij aan Evert van Delden. In 1905 verkocht Van Delden de molen aan Lambertus Jaspers, die er een nieuw gebouw liet neerzetten. Een hoofdgebouw met een mansardedak, waarin de stoommachine, die twee jaar eerder was gekocht door Van Delden werd geplaatst. De wasserij werd geëxploiteerd door M. J. Jaspers. Voor de wasserij werd tot 1933 ook nog waterkracht gebruikt, daarna niet meer. In de oorlog werd een nieuw rad geplaatst om elektriciteit op te wekken voor de aandrijving van een raspmachine voor beetwortels.

Op deze plek aan de Gortelseweg was tot enkele jaren geleden Rentex Interlin Jaspers B.V gevestigd. De omgeving is nu overwoekerd door groen en de gebouwen dreigen te vervallen.

In 2015 is een initiatief genomen om de voormalige watermolen later wasserij de Rollekoot te ontwikkelen tot een info- en bezoekerscentrum annex wasserij-, watermolen ervaringsmuseum annex uitspanning / restaurant / hotel.

Lees meer

Hattumseweg 12

Op deze plek stond een watermolen, gebouwd na 1660, het jaar waarin alle waterrechten om Vaassen aan de Cannenburgh kwamen. Pachter was Berent Abrahams Broekhuysen. Het was een enkele molen. Pas in 1693 bouwde Broekhuysen nog een molen. In 1721 werden de opstallen verkocht aan de vrouwe van de Cannenburgh. Zij verpachtte de molen van 1722 tot 1729 aan Jannis Knuppel. In 1732 kregen Johannes Gerrits en Aertien Lubbers de pacht van de molen. Na het midden van de 18e eeuw lijkt nog sprake te zijn van één molen. Vanaf 1808 is Aart Jonker pachter, in 1833 gevolgd door Bartus Ter Wel en deze achtereenvolgens door Pannekoek (1840) en Sanders.

In 1864 werd Johannes Antonius Mentink pachter van de waterpapiermolen, de Hattemsche molen genaamd, met twee woonhuizen, droog- en bouwschuur en zaadberg. Mentink werd in 1871 eigenaar en begon er een wasserij. In 1900 vroegen Gerrit Gelderman en Cornelis Bagerman vergunning voor oprichting van een wasch- en bleekerij op Hattem. Waterkracht bleef nog in gebruik tot 1908/'09, toen er een stoommachine werd geplaatst. In 1928 werden de molengebouwen afgebroken. Alleen de waterval bleef bestaan.

De volgende afbeeldingen laten villa "Het Hattum" zien. Deze villa is in 1921 in opdracht van A.A. Theissing op het terrein gebouwd. De villa heeft verschillende eigenaren gehad, onder anderen H.J. Lutjens en Tijssen. In 1935 kocht mevrouw J.M. Cassa-van Leeuwen Boomkamp het landgoed met de villa. In  Zij had in de villa een opleidingscentrum voor huishoudelijk werk voor gestudeerde meisjes uit de hogere stand. 1938 werd de villa uitgebreid. In 1942 verhuisde zoon Jan Jacob Cassa met zijn gezin vanuit Scheveningen naar de villa in Vaassen. J.J. Cassa was in 1944 en 1945 burgemeester van Epe. Na de oorlog werd de villa verkocht aan tandarts D.J. Coster.

Later is de villa een centrum voor de sport geworden. Ook het Stichting Politievormingscentrum is korte tijd in het pand gevestigd geweest totdat in 1976 een felle brand de villa in de as legde. Het Politievormingscentrum is verhuisd naar villa "De Kroon" aan de Elspeterweg. Villa "Het Hattum" is herbouwd en werd weer als woning gebruikt.

Bronnen: W. Terwel, Vaassense Nijverheid en Industrie, Vaassen in oude ansichten, deel 2 van G.J. Palm, publicatie van René E. Taselaar "Cassa, Burgemeester van Epe in 1944 en 1945" en het boek 1100 jaren Vaassen. De meest recente foto van villa Het Hattum in dit artikel is gemaakt door Erik Peek fotografie.

Lees meer

Heggerenkweg

Twee foto's genomen op dezelfde plek op de Heggerenkweg (vroeger Veldweg). Het jaartal van de eerste en oudste foto is onbekend. De weg is nog onverhard en langs de percelen grenzend aan de weg loopt een haag ter afscheiding. De tweede foto is geschoten in 1975. Toen was de weg inmiddels verhard en voorzien van een trottoir en straatverlichting. Op de volgende twee foto's uit 1977 is de aanleg van de woonwijk Heggerenk te zien.

Lees meer

Hertenkampsweg 1

Aan de Hertenkampweg, aan het einde van de Prins bernhardlaan, stond deze boerderij die vroeger behoorde tot de eigendommen van de Van Isendoorns, eigenaren en bewoners van kasteel de Cannenburgh. In 1964 ontstond brand in boerderij "De Wildbaan", inmiddels eigendom van de familie Weultjes. De boerderij is daarna volledig herbouwd, maar inmiddels al weer afgebroken. De familie Weultjes, eigenaar van het naastgelegen paardensportcentrum “De Cannenburgh” heeft enkele jaren geleden op deze plek een nieuwe woning gerealiseerd.

Lees meer

Hertenkampsweg 8

Aan de Hertenkampsweg, aan de rand van een onontgonnen gebied met de naam “Plakkerij, stond rond 1800 een arbeiderswoning.” Plakkerij betekent een plaats waar plaggen of plakken worden gemaaid of gestoken. In deze woning woonden jarenlang arbeiders die werkzaam waren bij de nabijgelegen papiermolen "De Citadel". In 1820 kocht Frederik van Isendoorn á Blois, eigenaar van kasteel de Cannenburgh, de woning met bijbehorende grond en ontwikkelde het tot een boerderij. In 1872 werd deze boerderij geveild en is daarna lang in eigendom geweest van de familie Weultjes. In 1958 werd de boerderij door brand verwoest en daarna herbouwd. Het bedrijf is in 1992 overgenomen door de familie Straatman.

Bronnen: Ampt Epe, Veldnamen in Nederland, M. Schönfeld.

Lees meer

Hindenhoek

In een open agrarisch gebied nabij de kruising van de Krugerstraat met de Dennenweg stond dit boerderijtje. In dit huisje woonde "kippendokter"Willem Langevoort. De boerderij moest verdwijnen vanwege de aanleg van een nieuwbouwwijk. Op deze plek loopt nu de Hindenhoek.

Lees meer

Industrieplein 1

Teunis van Lohuizen begint in 1867 met een ijzergieterij op de Oosterhof, koopt in 1871 de Dorpermolens (foto 1)en verplaatst zijn bedrijf naar het nieuwe terrein. Op de foto uit 1906 staat links de ijzergieterij en rechts de stanniolfabriek die is gebouwd rond 1900. Van rechts naar links het huis dat in 1905 werd gebouwd door Joh. Freije en daarnaast dat van Burghouts.

Het gebouw van de Aluminium Industrie Vaassen oftewel "De Industrie" in de jaren 60. In die periode werd de ijzergieterij gesloten en richtte men zich volledig op de aluminiumfolie voor de verpakkingsindustrie.

Tegenwoordig heet de industrie: Royal Vaassen Flexible Packaging en is onderdeel van de Clondalkin Group.

Bron: o.a. Vaassen in oude ansichten door G.J. Palm.

Lees meer

Industrieweg 10

Deze rietgedekte villa is gebouwd in 1922 en staat waar nu de Westerenkweg aansluit op de Industrieweg (toen nog Elspeterweg). Beide wegen zijn dan nog onverhard. De  twee witte stenen palen markeerden vroeger de toegang naar villa "De Vossenhoek" en later de Westerenkweg. Deze villa werd in 1914 gebouwd en is in 1969 gesloopt. Zoals op de volgende foto's is te zien staat de rietgedekte villa er nog steeds en is uitgebreid met een serre. Ook de markeringspalen staan er nog al zijn ze vrijwel in het groen verdwenen. De aansluiting op de Westerenkweg wordt niet meer gebruikt voor het autoverkeer, maar alleen als fietspad. Ook zijn er tussen het huidige fietspad en de villa inmiddels meer woningen gebouwd.

Lees meer

Ireneveld

Het Ireneveld vormt de verbinding tussen het centrum van Vaassen en het kasteel de Canneburgh. Op de eerste en tweede foto (1968) zie we een voetbaltoernooi met op de achtergrond resp. de woningen aan de Margrietweg en bejaardenhuis de Speulbrink. Ook op de luchtfoto uit 1988 was het Ireneveld nog een dorpsweide die af en toe werd gebruikt voor evenementen.

Op Het Ireneveld bevindt zich sinds 1996 een kunstwerk dat in de volksmond de 'Slingers' wordt genoemd. Het bestaat uit elfhonderd segmenten van gietijzer én twaalf aangeplante platanen. Het kunstwerk is gerealiseerd ter gelegenheid van de manifestatie Vaassen 1100 en moet de relatie met de sprengen en beken verbeelden. Op de bij het kunstwerk geplaatste plaquette staat: 'Slingert zich om de bomen als de sprengen'.

Bron: o.a. De Stentor, foto 1, 2 en 4: W. Willems.

Lees meer

Jan Hamerstraat 1

De rijtjeswoningen aan de Jan Hamerstraat, Teunis van lohuizenstraat, Mr. A.R.P. Meesstraat, Max de Leuwstraat en Meester Tiemanstraat zijn rond 1955 gebouwd evenals de flatgebouwen aan de Suikerbrink. De foto voor deze ansichtkaart is genomen vanaf de Koekoeksweg kijkende naar de Jan Hamerstraat. Zoals op de recente foto is te zien zijn de bomen in de groenstrook flink gegroeid en is de Koekoeksweg verhard maar verder is er na 60 jaar nog niet veel veranderd in dit deel van Vaassen.

Lees meer

Jan Hamerstraat 2

De eerste foto is gemaakt in 1954 en toont een woonwijk in aanleg. Rechts op de foto is boerderij de "Sukerbrink" te zien.

De volgende foto toont de Jan Hamerstraat gezien vanaf de Koekoeksweg in 1962. De wijk is nog vrij nieuw, de beplanting is nog jong. Uit de recente foto blijkt dat de bebouwing in deze straat niets is veranderd, De weg is voorzien van verkeersremmende maatregelen vanwege het autoverkeer.

Foto's jaren '60: dr. G. Schermers.

Lees meer

Jan Mulderstraat 07

Aan de Jan Mulderstraat 7 (foto 1 uit 1910) staat een woonhuis dat jaren geleden een hele andere functie vervulde. Het pand is jarenlang gerbuikt als naai- en breischool. Deze school heeft nog koninklijk bezoek gehad. Koningin Wilhelmina bezocht op 26 november 1923 de school en de wijkverpleging van het Groene Kruis in Vaassen.

De 2e foto dateert uit de oorlogstijd. Dat is te zien aan de afgeplakte ruiten. Op de volgende foto uit 1947 is ook de volledig ontmantelde windmolen te zien. Vervolgens is het pand nog gebruikt door kleuterschool 't Lijsternest (foto's rond 1951, 1957 en 1969).

Lees meer

Jan Mulderstraat 11

Op de eerste foto is de Jan Mulderstraat te zien, net voor de kruizing met de Molenstraat. Hier stond de elektrawinkel van Gerrit Bosch. Het pand is allang vervangen door nieuwbouw. Naast de winkel met huishoudelijke apparatuur, witgoed en muziek had Bosch ook een elektrotechnisch installatiebedrijf. De woning die voor het pand stond is opgeslokt door de winkel. Nu is de hele winkel van EP Total Electronics. Op het pand en de naastgelegen supermarkt Aldi is in 2003 een verdieping met appartementen gebouwd.

Lees meer

Jan Mulderstraat 15

1932, de Jan Mulderstraat kijkend richting het centrum. Links een woning met daarachter de korenmolen, rechts een woning met daarnaast nog net zichtbaar de toren van de Dorpskerk. Op de plaats waar nu Dorpscentrum de Wieken staat bevond zich vroeger deze woning annex winkel. In de jaren tachtig van de vorige eeuw was hier Handwerk-textielhuis De Molen gevestigd.

Op de recente foto zien we dat de molen intussen met bijna 5 meter is opgehoogd. Na jarenlang gesteggel over de molenbiotoop en beperkingen van de bouwhoogte van nieuwbouwprojecten is Daams' molen uiteindelijk toch opgehoogd. Rechts staat het dorpscentrum "De Wieken".

Lees meer

Jan Mulderstraat 17

Aan de Jan Mulderstraat tegenover de korenmolen bevond zich de winkel van schoenmaker Visser. De foto's zijn genomen in 1914 en 1940. De schoenmaker stond in Vaassen bekend als Visser de bult, vanwege zijn bochel. Naast schoenmaker was hij ook actief in de muziek en trad op met "Visser's Jasz-band" op feesten en partijen.

Lees meer

Jan Mulderstraat 18

Daams' molen door de jaren heen.

Op de eerste foto genomen rond 1900 is de korenmolen, die in 1870 is gebouwd in opdracht van Derk Poll Jonker, nog in vol ornaat te zien.

Op de tweede foto is de windmolen, nadat de aandrijving op windkracht is vervangen door een turbinemotor, zodanig in verval geraakt dat de wieken en de kap moesten worden verwijderd. Decennia heeft deze molenstomp in het centrum van Vaassen staan te verpauperen. In 1989 is de molen, dankzij jarenlange acties van de bevolking, weer herbouwd.

Enkele jaren geleden konden enkele bouwplannen in het centrum van Vaassen geen doorgang vinden vanwege de beperking van de bouwhoogte door de molenbiotoop van Daams' molen. Uiteindelijk is, na veel discussie, de molen met bijna 5 meter verhoogd en konder de gebouwen in de Dorpsstraat worden gerealiseerd. Op de begane grond en de verdieping van de molen is nu Koffie- en Theehuys de Korenmolen gevestigd. Daardoor is er weer volop beweging in en rondom deze fraaie molen.

Lees meer

Jan Mulderstraat 20

Op de eerste foto uit 1912 staat naast Daams' molen de molenaarswoning. Deze is gebouwd in 1909. Samen met de achtergelegen schuur staat de woning op de gemeentelijke monumentenlijst.

Lees meer

Jan Mulderstraat 30-38

De oudste foto is van 1905. Duidelijk is te zien dat rechts van de Jan Mulderstraat toen nog Molenpad nog nauwelijks bebouwing aanwezig is. Links staan een paar fraaie huizen met veel siermetselwerk, raamluiken en fraai bewerkte dakoverstekken. Het huis annex wonig op nummer 32 (2e foto) is ontworpen door de vaassense architect Hardeman die meerdere panden in het dorp heeft ontworpen. Boven de huizen uit torent de korenmolen en in het midden van de weg zien we de Dorpskerk.

De volgende foto is uit de jaren 60. Wat opvalt is de toename van de bebouwing rechts en links is de molen niet meer in beeld. Of toch, net boven de woning in het midden is de achtkant nog te zien. De kap en de wieken van de molen zijn verdwenen.

Op de foto uit 2015 is de molen, na de reconstructie van 1989 en de ophoging van 2013, weer prominent in beeld.

Lees meer

Jan Mulderstraat 32

De winkel annex woning op nummer 32 is ontworpen door de vaassense architect Hardeman die meerdere panden in het dorp heeft ontworpen. Het bijzondere pand heeft een voorgevel met fraai siermetselwerk. In het verleden zat in dit pand, op steenworp afstand van station Vaassen, o.a. het vishuis  en lunchroom van J. Polak. Zie onderstaande advertentie uit 1926.

lunchroom 1926

Lees meer

Jan Mulderstraat 35-37

Jan Mulderstraat35 2016Jan Mulderstraat35 2016

In dit pand aan de Jan Mulderstraat was vanaf 1946 de kledingwinkel van Hullegie gevestigd die in 1974 verhuisde naar het pand van de Boerenleenbank in de Dorpsstraat . R.H. Mombarg had hier een winkel met showroom voor meubels en huisinrichting. Tussen 1998 en 2005 was het pand het domein van Pijnappel woninginrichting. Daarna heeft Vaassen, naast Apotheek Stellendam, hier voor korte tijd een tweede Apotheek gehad. Na jarenlange leegstand wordt het pand vanaf 2020 als kringloopwinkel voor Woord en Daad ingezet.

Mombarg

Lees meer

Jan Mulderstraat 47

De hoek Stationsstraat - Jan Mulderstraat rond 1910 met links "café Spoorzicht" en rechts de bakkerij annex winkel van van Bussel. De twee woonhuizen verderop zijn later verbouwd tot één winkelplan door H. Hullegie. In 1992 is op de plek van de bakkerij een kleinschalig appartementencomplex gebouwd.

Lees meer

Jonas 15

Boerderij de Eendenkooi in Jonas.

Door het geringe verval was de Egelbeek niet geschikt voor de bouw van molens. De beek voedde vroeger de eendenkooi ten zuiden van Jonas. De kooi hoorde tot de Koninklijke domeinen en maakte deel uit van de heerlijkheid het Loo wat de basis vormde voor de gemeente Apeldoorn. Dit verklaart het ietwat vreemde verloop van de gemeentegrens bij Jonas (zie kaart) . Aan de vroegere eendenkooi herinnert boerderij ‘de Eendenkooi’ in Jonas.

De geschiedenis van deze eendenkooi gaat terug naar 1694. In dat jaar schrijft Jan Hendrik van Isendoorn Heer van Cannenburgh) een brief over de aanleg van een vogel-koy ten behoeve van prins Willem III, op dat moment is de prins Heer van de Heerlijkheid Het Loo. Na zijn overlijden valt Het Loo weer onder het Landdrostambt van Veluwe. In 1748 wordt Heerlijkheid Het Loo, inclusief de kooi, opgedragen aan de stadhouder Willem IV als dank voor de grote en essentiële weldaden, bewezen aan de Rupubliek. De kooi is aangelegd met de hulp van Evert Vis uit Asperen. Rond Asperen lagen in die tijd diverse kooien en er was in die regio veel kennis over het bouwen en exploiteren van eendenkooien. Later is Evert Vis ook kooiker geworden op deze kooi. Zijn naam is dan (1709) al veranderd Leenders (de naam van zijn vrouw). Later wordt hij Evert Leenders Kooier genoemd. In 1811 wordt verpacht aan Peter Jansen Barus,

Tijdens de Franse overheersing werd door Koning Lodewijk Napoleon per decreet bepaald dat Vaassen vanaf 1809 bestuurlijk bij het schoutambt Het Loo zou gaan behoren. Deze herindeling bleef tot 1818 bestaan. Maar de eendenkooi bleef toch bij Het Loo behoren. Volgens het nationaal Archief: "De Eendenkooy gelegen nabij Vaassen, doch onder de Gemeente Loo, Canton Apeldoorn mede bestaande in een klein woonhuis, schuur en Phaisanthok, met hof groot circa hondert roeden en 3 stukken weilant, groot 7 morgen, doch welke door hunnen lagen ligging meestal onder water staan". De boerderij is in zijn huidige opzet midden 19de-eeuws (mogelijk een oudere kern) en heeft een rechthoekige plattegrond en een afgewolfd zadeldak met rietdekking.

Bronnen: Cultuurhistorische analyse van het plangebied Wenum-Wiesel, gemeente Apeldoorn, Kadaster, Ampt Epe, Nationaal Archief.

Lees meer

Jonasbrug

De eerste foto is uit 1937. Het kanaal, geopend in 1829, loopt van Apeldoorn naar Hattem en was belangrijk voor de aan- en afvoer van producten en materialen. Al veel eerder waren er plannen voor een kanaal geweest. In 1962 kwam het laatste schip door het kanaal. Nu wordt het alleen nog gebruikt door sportvissers. Achter de ophaalbrug is de Jonashoeve te zien, een karakteristieke T-boerderij uit omstreeks 1800.

Op de recente foto is te zien dat de ophaalbrug is vervangen door een vaste brugverbinding. De boerderij is op deze afstand door de dichte begroeiing vrijwel aan het oog ontrokken.

Lees meer

Jonasweg 02

Voor 1800 was er aan de Jonasweg (vroeger Hongerstraat) al een smederij gevestigd, vlak bij café Maartenshof. De smid heette Willem Maas en zijn zoon Arnoldus nam de smederij later over. De smederij was eigendom van baron Frederik van Isendoorn à Blois, tevens eigenaar en bewoner van kasteel de Cannenburgh.

Na het overlijden van de baron in 1866 kocht Arnoldus de smederij. De volgende eigenaar was Willem Heimeriks, later opgevolgd door zijn zoon Johannes. Martinus Gerhardus Jansen, een knecht van Heimeriks, nam de smederij in 1926 over en bouwde er een woonhuis naast. Later heeft Nol Reusken (foto 2) in het pand gezeten en had daar een smederij annex loodgietersbedrijf. Reusken verhuisde naar de Stationsstraat, daarna naar de Deventerstraat met naast het loodgietersbedrijf ook een Baderie showroom. Sinds enkele jaren is het bedrijf gevestigd aan de Laan van Fasna.

De smederij aan de Jonasweg is nu in gebruik als atelier met de toepasselijke naam "De Oude Smederij".

Lees meer

Jonasweg 06

Het pand op de eerste foto was de bakkerij met café van W. Heinen. Het pand werd rond vervangen door nieuwbouw (foto 2) en Heinen was eigenaar tot in de jaren vijftig.

Daarna werd Maartenshof een bekend café en poppodium voor de regio (foto 3). Het café was voor Vaassenaren de plek om bruiloften en feesten te vieren. Ook veel verenigingen, zoals de biljartclub en de carnavalsvereniging, maakten gebruik van het café en de zalen. Maartenshof kende in de loop van de jaren meerdere eigenaren zoals W. Staijen, Hamers en Platjé. De laatste dertig jaar, tot 2007, was Maartenshof het domein van Frans Meuleman.

Vanaf 2007 was Maartenshof enkele jaren in eigendom van Triada Wonen en werd tijdelijk gebruikt door de Voedselbank (foto 4). in 2011 is het pand gesloopt (foto 5) om er een wooncomplex met zeventien zorgappartementen te bouwen (foto 6).

Lees meer

Jonasweg 20

De Jonasweg kijkende richting de katholieke kerk. Op de eerst foto, gemaakt rond 1950, is de toren van de kerk en café Maartenshof goed te zien. In de straat nog diverse boerderijen. In de boerderij rechts woonde de familie Roelofs. De tweede foto is van wat latere datum, jaartal ook onbekend. In de boerderij met bakhuis aan de linkerkant van de weg woonde de familie J.Casteel en in het huis onder de kerk de familie Iding. Op de recentere foto's is te zien dat de boerderijen zijn vervangen door woningen. Ook café Maartenshof is gesloopt en vervangen door een complex met zorgappartementen.

Lees meer

Jonasweg 30

Waar vroeger de Koestraat aansloot op de Hongerstraat stond deze boerderij. Nu is dit de aansluiting van de Maartenshofstede op de Jonasweg. De eerst foto is gemaakt in de jaren '50. De boerderij van Bouwmeester is afgebrand en gesloopt en op dit perceel is een woonhuis gebouwd.

Lees meer

Jonasweg 37

Deze boerderij is één van de oudste boerderijen van Vaassen, het bouwjaar is 1736. Hendrik ten Teije en Maria van Beem hadden een zadelmakerij en lederwarenwinkel aan de Stationsstraat in Vaassen en woonden in deze boerderij. Hun dochter Everdina is hier in 1925 geboren. Deze boerderij staat er nog steeds is enkel jaren geleden door de familie Marskamp verkocht. De nieuwe eigenaar heeft de boerderij grondig laten verbouwen en voorzien van een nieuwe rieten kap.

bron: o.a. vereniging oud-apeldoorn.

Lees meer

Jonasweg 38-46

Jonasweg38 2016Jonasweg38 2019Jonasweg42 2011

Het bouwbedrijf  van Anton Klomp was decenia gevestigd aan de Bottertweg in Vaassen. Naast het woonhuis bouwde Klomp een grote hal waar hij een bouwmaterialenhandel begon. Later kwam daar nog een tuincentrum bij met een grote kas en buitenruimte. In 2011 werd een deel van het bedrijf verwoest door brand en later dat jaar werd het failissement uitgesproken. In 2012 kocht Houthandel de Vries het perceel met opstallen en bouwde enkele jaren later een nieuwe hal.

Klomp1970Klomp1986

Lees meer

Jonasweg 59

Deze karakteristieke T-boerderij was de "heren" boerderij uit de streek en is omstreeks 1800 gebouwd (zie tekening). De voorgevel van de boerderij jonger, omdat deze in 1852 hersteld moest worden. Inmiddels is de boerderij grondig gerestaureerd, waarbij zoveel mogelijk karakteristieken bewaard zijn gebleven. De boerderij is aangewezen als gemeentelijk monument.

De Jonas ligt aan het Apeldoorns Kanaal, dat belangrijk was voor de aan- en afvoer van producten en materialen. In 1829 werd het Griftkanaaal Apeldoorn-Hattem geopend. Koning Willem I heeft er voor gezorgd dat het kanaal werd gerealiseerd. In 1962 kwam het laatste schip door het kanaal. Nu wordt het alleen nog gebruikt door sportvissers.

De tweede foto waarop de boerderij is te zien met op de voorgrond het kanaal en de Jonasbrug is gemaakt in 1937. Op de recente foto is te zien dat de ophaalbrug is vervangen door een vast brugdek. Omdat dat met meerdere bruggen is gebeurd en vanwege de kruizing met de A50 is het opnieuw bevaarbaar maken van het kanaal financieel onhaalbaar.

Bron: o.a. www.jonashoeve.info

Lees meer

Jonasweg 63

Woonhuis en maalderij van J. Brouwer aan de Jonas (foto 1956). Meelhandel Brouwer was jarenlang aan het kanaal gevestigd. Ter plaatse was het kanaal zelfs verbreed om te kunnen laden en lossen. Nu staat er op dit idyllische plekje aan het kanaal een woonhuis.

Lees meer

Julianalaan - Kastanjelaan

De kruising van de Julianalaan, vroeger Kastanjelaan, met de Dorpsstraat. Rechts van de weg is nog een ANWB-verkeerswijzer te zien die de rijrichting naar Apeldoorn en Arnhem (links) en Epe, Elburg en Zwolle (rechts) aangeeft. Rechts het weiland dat 's winters door de ijsbaancommissie onder water wordt gezet in de hoop dat er weer geschaatst kan worden.

IJsclub “De Cannenburgh” werd in 1886 opgericht. De ijspret werd gehouden op de grote of hoge vijver in het Cannenburgher bos. In 1933 wordt “De Nieuwe IJsbaan” geopend. Deze is gelegen op de hoek van de Dorpsstraat en de Kastanjelaan. Deze nieuwe baan werd geopend door mevrouw Cleve Mollard, bewoonster van kasteel de Cannenburgh.

In 1936 heeft de gemeenteraad op verzoek van de feestcommissie, ter gelegenheid van het huwelijk tussen prinses Juliana en prins Bernhard, de namen van de Kastanjelaan en de laan achter het kasteel veranderd in respectievelijk Julianalaan en Prins Bernhardlaan. De Langeweg krijgt de naam Emmalaan.

Lees meer

Julianalaan 01

Komende vanaf de Emsterweg springt het pand op de hoek van Dorpsstraat en Julianalaan (vroeger Kastanjelaan) direct in het oog. Het werd in 1922 gebouwd door aannemer Wegerif. Zijn dochter Neeltje, getrouwd met Johan Jonker, ging er wonen en begon met de verkoop van fietsen, kinderwagens, kolen en benzine. Op foto’s of ansichtkaarten uit die tijd zien we dat de benzinepomp bij de fietsenzaak (foto1: 1929) een nogal prominente plaats inneemt.

In 1930 verkocht Jonker de zaak aan Evert Christiaan Huernink, Zoon Freek, die vanaf 1926 een rijwielhandel had aan de Emsterweg, kwam op de zaak. Hij kwam met een eigen rijwielmerk op de markt met de naam FHV. De door Jonker geplaatste pomp werd in 1943 weggehaald omdat er toch geen benzine was. In 1966 nam neef Evert het gehele bedrijf van oom Freek over en in 1968 werd er een werkplaats bij het pand gebouwd (foto rechts 1970). Het naastgelegen pand werd midden jaren zeventig door Huernink gekocht en deels bij de fietsenzaak aangetrokken. Na het overlijden van kapper Spiegelenberg in 1990 kwam ook de andere helft van deze dubbele woning in hun bezit en werd de winkel daarmee opnieuw vergroot. Rijwielhandel Huernink zal voorlopig nog wel het beeld van de Dorpsstraat aan de noordzijde blijven bepalen, want inmiddels heeft de volgende generatie de zaak overgenomen.

Bron: Vaassen, wandelend door de Dorpsstraat, F.J.T. Schumacher, Vaassen 1100.

Lees meer

Julianalaan 15

Op de hoek van de Julianalaan en de Torenstraat staat de woning waar rijwielhandelaar Evert Huernink en zijn gezin woonde. Tegenwoordig woont zijn dochter hier en woont Evert Huernink sr. boven de zaak.

Lees meer

Julianalaan 21

Op de Hoek van de Julianalaan en de Margrietweg stond tot eind 2016 dit vrijstaande huisje. Evenals de overige oorspronkelijke woningen in het rijtje stamt de woning uit begin jaren dertig van de vorige eeuw. Het is ontworpen door architect Hardeman uit Vaassen. In 1936 kocht G.J. Lovink deze woning van bakker Kers. In de oorlog was Lovink opperwachtmeester en één van de drie politieagenten van Vaassen. Lovink zat in het verzet en speelde een dubbelrol. Begin 1945 werd hij door de Duitsers gearresteerd en enkele weken later, als repressaillemaatregel tegen acties van het verzet, in Varseveld gefusilleerd.

Na de oorlog is weduwe Lovink met haar twee kinderen naar Deventer verhuisd. Zij is in 1980 overleden. Lovink is later herbegraven op de erebegraafplaats in Loenen. Het huis is in 2016 gesloopt voor de bouw van een nieuwe woning.

Lees meer

Julianalaan 23

Aan de Julianalaan stond het zgn. tuinmanshuis dat hoorde bij kasteel de Cannenburgh. Aan de ene zijde woonde Zwarts en aan de andere zijde Hendrik en Anna Room en later de familie Gunst. Doordat de woning laag was aangelegd en er geen riolering aanwezig was overstroomden de tuin en zelfs het huis regelmatig. De woning is aangekocht door de gemeente en midden jaren '60 afgebroken. Het perceel is nu een deel van het parkeerterrein tegenover het kasteel.

De oude ansichtkaart, met een foto genomen van af de brug van kasteel de Cannenburgh, dateert uit 1953 en laat beide woningen zien. Onlangs is de Marijkeweg doorgetrokken tot aan de Julianalaan (zie foto 2016).

Bron: o.a. Vaassen 1100.

Lees meer

Julianalaan 30

De foto op deze oude ansichtkaart is genomen vanaf de brug, in de toegangsweg naar het kasteel, kijkend richting het Cannenburgherbos. Daar zien we een gemetselde stuwmuur in de Nieuwe beek. Ook nu nog is dit een fotogeniek plekje in Vaassen.

Lees meer

Julianalaan 31

De oude ansichtkaarten uit 1935 en 1950(?) tonen de Zandstraat in Vaassen. Deze naam van deze weg is inmiddels veranderd in Julianalaan. Rechts zien we de oprit naar kasteel de Cannenburgh en het Cannenburgherbos. Op foto uit 1978 en de recente foto is te zien dat dit deel van Vaassen nauwelijks is veranderd.

Lees meer

Julianalaan 51

De eerste foto is een ansichtkaart met een boerderij aan de Julianalaan is gemaakt rond 1900. De Julianalaan is eigenlijk het verlengde van de Kastanjelaan en heette vroeger de Zandstraote. Waarom is goed te zien is aan de karrensporen op de foto.

De volgende foto toont de monumentale boerderij in volle glorie in 1964. In die periode werd deze waarschijnlijk bewoond door de familie Olthoff.

Begin mei 1979 kreeg de brandweer een melding van een binnenbrandje in de woning van de familie Stegeman aan de Julianalaan 21. Eenmaal ter plekke bleek dat de boerderij in lichterlaaie stond. De boerderij is geheel uitgebrand en de kap is geheel verdwenen. Op de laatste foto is de kap provisorisch afgedicht met golfplaten.Laatste bewoner is de familie Olthoff.

In 1983 is een nieuwe woning op deze locatie gebouwd.

Lees meer

Julianalaan 53

In een voormalige boerderij aan de, toen nog, Zandstraat G 126 had Willem Smit zijn smederij en zoon Lammert volgde hem op. Rond 1900 werd de smederij overgenomen door Jonker waarop zijn zoon het bedrijf weer voortzette. Maar Jonker jr. overleed op jonge leeftijd. Zijn knecht Johan Matthijsse (Zierikzee, 1892) nam het bedrijf over en trouwde later met weduwe Jonker. De oude boerderij  werd afgebroken en er werd een woonhuis gebouwd met een flinke werkplaats ernaast (foto 1, 1929).  In 1938 werd de handelsnaam gewijzigd in: Technisch Advies Bureau voor Drainage- en landbouwwerktuigen J.W. Matthijsse. Hij ontwierp en bouwde ploegen die vooral bij de ontginning in de IJsselmeerpolders werden gebruikt. 

Matthijsse was lid van het verzet, verzorgde o.a. onderduikers in de Noordoostpolder en hij was in het bezit van een radiozender. Op 21 februari 1945 werd hij gearresteerd door de SD (Sicherheitsdienst), gevangengezet in de Kruisberg in Doetinchem en op 8 maart 1945 samen met 116 anderen geëxecuteerd bij de Woeste Hoeve als represaille voor de aanslag op SS generaal Rauter. Op de dag van de executie was Johan 53 jaar oud, hij was gehuwd en had een dochter.

De heer P.M. de Goey, bedrijfsleider van een Eindhovense machinefabriek nam de smederij over in 1947 (2e foto). Men bouwde aanvankelijk oude legervoertuigen om tot graafmachines door ze van een laadschop te voorzien. Ook landbouwtrekkers werden op deze manier tot graafmachines omgebouwd. Daarnaast werden aanvankelijk greppelploegen geproduceerd die door rupstrekkers werden voortbewogen. Deze typen machine hebben dienst gedaan tijdens de Zuiderzeewerken. In die periode ontstond de bedrijfsnaam Werklust. Het bedrijf breidde uit en in 1953 verhuisde het naar Apeldoorn.

In de voormalige werkplaats van Werklust aan de Julianalaan is daarna A. Liefers er een galvaniseerbedrijf en verchromerij begonnen. Daarna begonnen de Gebr. Breden er een galvaniseerbedrijf wat later is verplaatst naar het industrieterrein Eekterveld. De oude werkplaatsen en woonhuis zijn afgebroken en er zijn woningen gebouwd.

Bronnen: o.a. Vaassen in oude ansichten van G.J. Palm, streekarchief Hattem, Epe, Heerde, www.bouwmachinesvantoen.nl,

Lees meer

Julianalaan 57

Aan de Julianalaan was jarenlang plaatwerkersbedrijf Tiemessen gevestigd. Het bedrijf bestaat nog steeds maar is nu gevestigd op het industrieterrein Eekterveld in Vaassen. Op de locatie aan de Julianalaan zijn later een aantal geschakelde woningen voor gezinsvervangende opvang gebouwd.

Lees meer

Julianalaan 59

Een bekende ansichtkaart van Vaassen met het opschrift: "weg naar de Cannenburch, Vaassen". De Julianalaan, toen nog Kastanjelaan was nog een zandweg.

In dit gedeelte zijn de kastanjebomen aan de rechterzijde van de weg vrijwel allemaal verdwenen of vervangen evenals de woningen. Links is de oude bomenrij nog steeds aanwezig.

Lees meer

Julianalaan 63

Aan de Julianalaan stond op nummer 63 tot ongeveer 2000 de woning van de familie Limburg. De woning is inmiddels vervangen door nieuwbouw.

Foto 1: Vaassen-online.

Lees meer

Julianalaan 77

Twee foto's van de Julianalaan (vroeger Zandstraat) hoek Koekoeksweg.

Lees meer

Kanaalweg 101

De oud kruidenierswinkel van Smit (foto 1, ± 1900). De volgende foto toont de opening van de nieuwe winkel in 1940.  Op deze bekende foto (3) van de Jonasbrug is het het oude en het nieuwe winkelpand van Smit goed te zien.

Vader Richard zette het bedrijf van grootvader voort aan de Jonasbrug. Vanuit daar bezorgden de zonen, na schooltijd, het brood met een fiets voorzien van grote tassen, Richard Smit was behalve bakker ook kruidenier, boer en brugwachter. Later is zoon Henk Smit een supermarkt aan de Kosterstraat in het centrum van Vaassen begonnen en is het pand aan de Kanaalweg aleen nog als woonhuis in gebruik.

De brug werd aan het einde van de 2e wereldoorlog door de Duitsers opgeblazen om zo het oprukkende bevrijdingsleger enigszins tegen te houden. Op de foto uit 2016 is zichtbaar dat voor de stalen ophaalbrug een vast betonnen brugdek in de plaats is gekomen.

Lees meer

Kerkweg

De foto uit begin jaren 60 is genomen vanaf de Kerkweg kijkend naar het centrum. Links boven de boomtoppen torent nog net de spits van de Dorpskerk. Rechts is nog net het uithangbord van slijterij de Achterhoek te zien.

Het gebouw rechts van de kerk is als aula in gebruik geweest en in de jaren 1950/1960 oefende het Jeugdkoor van Hosanna, o.l.v. Heymen van 't Einde, er elke week.Later was het gebouwtje ook wel bekend als het snuffelhuis omdat de stichting Rankmarkt er enkele keren per jaar gebouwtje een snuffelmarkt organiseerden.

De recente foto is in de winterperiode genomen zodat door de kale bomen de kerktoren beter zichtbaar is. Rechts is nu ook duidelijk restaurant "De Leest" te zien.

Lees meer

Kerkweg 01

Vanaf 1896 had A. Biesterbos een café-schoenmakerij aan de kerkweg in het pand zat tevens café het Zwaantje. Later is het pand gesloopt en J.W. Biesterbos heeft in 1934 een nieuw pand laten bouwen waarin een schoenmakerij, slijterij en café werden gevestigd. Het bedrijf werd "De Achterhoek"genoemd. Op de foto uit 1959 is de Achterhoek te zien met enkele huizen op de achtergrond en de volgende foto uit 1964 met het bejaardencentrum de Speulbrink.

In 1979 hebben Jan en Corrie Dol de zaak overgenomen en na een verbouwing veranderd in een luxe restaurant met de naam "De Leest", verwijzend naar de schoenmakerij. Kim Veldman en chefkok Jacob Jan Boerma hebben het restaurant in 2002 overgenomen. De Leest kreeg in 2003 zijn eerste Michelinster en in 2007 zijn tweede. De derde ster volgde in 2014. Daarmee behoorde de Leest, samen met de Librije in Zwolle, tot de absolute top in Nederland. Restaurant De Leest heeft eind 2019 de deuren definitief gesloten.

Biesterbos slijterij

Lees meer

Kerkweg 16

Vanaf 1917 beschikt Vaassen over een bibliotheek, weliswaar een particuliere, opgezet door de schrijfster Marie Metz-Koning. Zij stelde aan de inwonders van Vaassen een deel van haar boekencollectie beschikbaar in een ruimte van haar eigen woning. Later zat de bibliotheek lange tijd in de Dorpsschool. Een openbare bibliotheek kwam pas in 1957 aan de Stationsstraat. Later ging de bibliotheek naar een noodlokaal aan de Kerkweg waarnaast uiteindelijk de nieuwbouw werd gerealiseerd. Een foto uit 1976 waarop de bibliotheek in aanbouw is te zien.

De afgelopen jaren zijn in Vaassen al meerdere bouwprojecten de revue gepasseerd waarin de nieuwe bibliotheek zou worden opgenomen. Als vervanging van de huidige Dekamarkt moest een nieuwbouwcomplex worden gebouwd waarin naast de supermarkt plaats zou zijn voor de bibliotheek en appartementen. Dit project is tot op heden nog niet gerealiseerd. Inmiddels is in een ander bouwproject ruimte voor de bibliotheek gereserveerd. Aan de Dorpsstraat op de locatie van garage Wielink, wordt "Ter Heerdtshof" een complex met 18 stuks appartementen en de bibliotheek gebouwd.

Lees meer

Kerkweg 27

 

Deze foto van mode/kledingwinkel Vijge aan de Kerkweg 27 is gemaakt in 1955 vanwege de heropening van de winkel na een grondige verbouwing . De winkel is al jaren geleden gesloten. Later heeft er nog een kledingwinkel met de naam Japyo gezeten en in de jaren 80 was het Gelders Servicebedrijf er gevestigd. Het pand staat er nog steeds maar is nu in gebruik als woning.

Lees meer

Kerkweg 60

Op de foto ziet u de bakkerij en kruidenierswinkel va Cor Rijken aan de Kerkweg in Vaassen rond 1940. Bakker Rijken kocht dit pand in 1920 en begon hij daar te bakken en verkocht o.a. kruidenierswaren, rookartikelen en klompen. Hij nam de zaak over van J. van Bussel, die naar een bakkerij aan de Stationsstraat verhuisde en natuurlijk zijn eigen klanten behield. Bakker Rijken moest zelf zijn klanten zien te krijgen. Hij bakte elke dag een oven vol brood. De oven werd toen gestookt met takkenbossen. Na de oorlog, in 1947, ging men over op oliestook. Met een grote broodmand voor op de transportfiets ging hij op pad. Zo fietste hij op de Manegeweg en kwam op de plek waar nu de Vulcanus staat. De fabriek waren ze toen aan het bouwen. Het was tegen het middaguur en de bouwers waren aan het schaften. Ze zagen de bakker fietsen. en riepen hem voor brood. Het verkochte brood viel bij de arbeiders schijnbaar goed in de smaak, want vanaf dat moment mocht hij iedere dag brood komen brengen. Zo trok Rijken met broodmand door Vaassen, naar het Loar en naar Niersen. Hij deed overal goede zaken en dat vergoedde veel, want het bezorgen van brood met de transportfiets was beslist zwaar werk. De wegen waren in die tijd lang niet allemaal verhard en vooral 's winters, als er sneeuw lag of als het dooide, was het beslist geen pretje.

In 1958 werd de zaak verkocht aam J. Vet, een brood- en banketbakker uit Ulft. Het huis is later afgebroken (1965) en op dezelfde plaats verscheen een nieuw pand. Het werd een zelfbedieningszaak van eigenaar J. Brummelkamp. Supermarkt "De vrije vogel"met o.a. banket en groenen (foto 1989). Brummelkamp had ook een winkelwagen (A&O) waarmee hij zijn producten aan de man bracht.

Bron: Frans Schumacher.

Lees meer

Koekoeksweg 04

Een oude ansichtkaart, van onbekend jaartal, met een afbeelding van de Koekoeksweg. In die tijd nog een zandweg waaraan een oude rietgedekte boerderij staat. De vervallen schuur hoorde bij de Keienbrink, laatst bewoond door postbode Js Kamphuis. De volgende foto laat de Koekoeksweg zien in de jaren zestig. Toen was de weg inmiddels verhard en waren er al diverse huizen gebouwd. Het verschil met de recente foto is niet zo groot. De weg is aan beide zijden voorzien van een trottoir en hier en daar is wat aan- en bijgebouwd.

Lees meer

Koekoeksweg 12

De Koekoeksweg ter hoogte van de Dorpsche Beek met rechts de Marijkeweg en links de Wilhelminaweg. Op deze plek stond tot de jaren '50 van de vorige eeuw een boerderij met de naam "Keienbrink". Deze boerderij was in 1699 gebouwd zoals te zien aan de balkankers in de gevel. Op deze plek is daarna een vrijstaande woning gebouwd die er, inmiddels grondig verbouwd, nog steeds staat.

Lees meer

Koekoeksweg 24

Sportcentrum de Koekoek.

De inwoners van Vaassen en omgeving konden vanaf 1930 zwemmen in het openluchtbad aan de Elspeterweg. In 1951 werd aan de Industrieweg een openluchtzwembad geopend dat op initiatief van de NV Industrie was aangelegd.

De sportzaal en het overdekte zwembad van de Koekoek zijn in 1973 geopend. De sporthal had een tennisveld, basketbalveld, 3 badmintonvelden en 2 volleybalvelden. Diverse sportverenigingen hebben hier jarenlang geoefend en wedstrijden gehouden.

Vooral het zwembad was in de loop van de jaren verouderd daarom is het gehele complex gesloopt. In 2012 is het nieuwe sportcentrum geopend.

Lees meer

Koekoeksweg 44

De Koekoeksweg begin jaren zestig met rechts de Teunis van Lohuizenstraat. Ruim vijftig jaar later is de bebouwing vrijwel ongewijzigd. De net aangeplante boompjes op de oude foto zijn intussen flinke bomen geworden.

Lees meer

Koekoeksweg 48

De Koekoeksweg ter hoogte van de Jan Hamerstraat. De weilanden aan de linkerzijde zijn intussen volgebouwd met woningen. Het boerderijtje staat er nog steeds.

Lees meer

Koekoeksweg-Krugerstraat

Van de Koekoeksweg kijkend naar de Krugerstraat. De eerste foto is van 1953 toen dit gebied nog onbebouwd was. De foto uit 1960 laat de CO-OP winkel zien. Het boerderijtje van Haverkamp (rechts) is op beide foto's te zien.

Op de volgende foto, ook uit 1960, zien we ook de buurtsuper CO-OP waar Pannekoek filiaalhouder was. Pannekoek nam later de kruidenierswinkel van Eilander aan de Dorpsstraat over. Het pand waar later drukkerij Gelre gevestigd was.

Daarna was de EDAH er gevestigd. Deze winkel werd later verplaatst naar het centrum van Vaassen. Vervolgens heeft groente- en fruithandel Bouwmeester nog een tweede winkel in dit pand gehad.

2016: Het winkelpand is allang uit de buurt verdwenen en vervangen door een blokje woningen. De aansluitende woningen aan zowel de Krugerstraat als aan de Koekoeksweg zijn aan de buitenzijde in al die jaren nauwelijks veranderd. Hier en daar zijn wat schoorstenen verdwenen.

De foto's uit 1953 en 1960 zijn gemaakt door dr. G. Schermers.

Lees meer

Koekoeksweg-Wilhelminaweg

Een oude foto genomen in 1948 vanaf de Koekoeksweg kijkend over het weiland naar de Wilhelminaweg. Een foto vanaf dezelfde plek genomen in de jaren zestig laat zien dat aan de Wilhelminaweg inmiddels een achttal vrijstaande woningen zijn gebouwd.

De foto's zijn gemaakt door dr. G. Schermers.

Lees meer

Koninginneweg 01

Waar de Julianalaan overgaat op de Prins Hendrikweg kijken we richting de Koninginneweg. Op de oude foto uit 1950 staat in de bocht van de weg een vrijstaande woning die er nu nog steeds staat. De woning met het rieten dak genaamd 't Oosterbeekje werd bewoond door de dames Wagenaar en is inmiddels vervangen door nieuwbouw.

In de verte is nog de schoorsteen te zien van de Mentink op de locatie van de voormalige papiermolen het Kraaiennest met daarvoor de boerderij van L. Zweet. Rechts ligt het Cannenburgherbos behorende bij het kasteel.

Lees meer

Koninginneweg 15

Aan de Koninginneweg stond vroeger één van de vele watermolens uit Vaassen. Het Kraaiennest. Al voor 1700 stond er een papiermolen op deze locatie. Geruime tijd was deze molen samen met diverse andere watermolens in Vaassen in handen van de familie Isendoorn a Blois, ook eigenaar van kasteel de Cannenburgh.

In 1904 maakte M. Mentink er een wasbedrijf van, natuurlijk aangedreven door het water uit de Nieuwe Beek. Later werd een stoommachine geplaatst waarna het waterrad in verval raakte. In 1971 is het wasbedrijf stilgelegd.

Een foto van het Kraaiennest in 1980 toen er in het pand een jeansshop was gevestigd. Aan de voorgevel is een reclamebord zichtbaar met het logo van het jeansmerk Wrangler erop. Aan de zijgevel is nog het waterrad zichtbaar. Ook zat er in die periode een dierenwinkel in een deel van het pand.

In 1987 is het oude pand gesloopt en is het vrijstaande woonhuis op deze kavel gebouwd. Het enige wat nog is overgebleven van de watermolen is een kleine waterval naast het woonhuis.

Lees meer

Kosterstraat 03

Henk Smit had de kruidenierswinkel aan de Kanaalstraat overgenomen van zijn vader. Het bedrijf was opgezet door zijn grootvader die tevens sluiswachter van de Jonasbrug was en boer. In de jaren '70 begon Smit een supermarkt aan de Kosterstraat, de IFA. De supermarkt is meermaals verbouwd en vergroot. Later werd de supermarkt, inmiddels C1000, overgenomen door bedrijfsleider Frans Hamer. Eenkel jaren geleden is het pand weer ingrijpend verbouwd en getransformeerd tot Jumbo en is zoon Maickel Hamer de bedrijfsleider.

IFA

Lees meer

Kosterstraat 13

Kapper Johan IJsseldijk voor zijn zaak aan de Kosterstraat. De jongen rechts is Hein van Bussel die in de kapperszaak hielp met inzepen.

Het kappersvak is in de familie IJsseldijk gebleven met kapperszaken in Apeldoorn, Twello en Vaassen van Gerard en later John Ijsseldijk. Later neemt het aantal zaken nog verder toe, zeker na de samenwerking met AMI Kappers.

Lees meer

Kosterstraat 14

Deze foto van de Kosterstraat is genomen in de periode 1930-1935. In die tijd was de weg nog onverhard.

In het eerste huis links woonde meester Palm, in het tweede huis kleermaker L. Smit en in het derde kapper Joh. IJsseldijk dan de fam. G. Kremer. Aan de rechterzijde de huizen van de families Vlasblom, Hahné en de Boer. Daarna het gebouw voor Christelijke Belangen waarvan het torentje nog net zichtbaar is.

De genoemde huizen aan de linkerzijde zijn in de loop van de jaren gesloopt voor de aanleg van de Houtzagersstraat of de parkeerplaatsen voor de naastliggende supermarkt.

Lees meer

Kosterstraat 15

In 1969 was de Kosterstraat opgebroken vanwege rioleringswerkzaamheden. Rechts op de eerste foto het huis van de familie Kremer. Dit huis is al lange tijd uit het dorpsbeeld verdwenen.

Lees meer

Kosterstraat 20

Een ansichtkaart met het Gebouw voor Christelijke Belangen aan de Kosterstraat 20. Het gebouw is in 1935 in opdracht van het schoolbestuur naar ontwerp van architect H. Hendriks uit Epe en door de plaatselijke aannemers Logtenberg en van Laar gebouwd. Het lag op een steenworp afstand van de toenmalige School met den Bijbel die op de hoek van de Kosterstraat met de Stationsstraat. De bouwgrond was geschonken door J.W. Kok, een inwoner van Vaassen die in de ingangshal wordt geëerd met een plaquette. Onder de plaatselijke bevolking was het bekend onder de verkorte naam “het gebouw.” Het gebouw werd gebruikt voor filmvoorstellingen, vergaderingen, toneelopvoeringen en voordrachten. Vanaf 1946 houdt de Nederlandse Hervormde Evangelisatie op Gereformeerde grondslag 'Waarheid en Genade' diensten in het gebouw. De interne beheerderswoning heeft nog altijd de oorspronkelijke functie.

In 1937 werd in het gebouw het christelijk mannenkoor “Looft den Heere” opgericht en tot op heden houden zij hun wekelijkse bijeenkomsten aan de Kosterstraat. Na de Tweede Wereldoorlog is er aan de achterzijde, in dezelfde stijl, een klaslokaal aangebouwd dat nodig was voor de christelijke kleuterschool.

Na de oorlog vormde de Hervormde Evangelisatie een aparte groep die ook gebruik maakte van dit gebouw. Zij hebben in het midden van de jaren '70 van de negentiende eeuw het gebouw gekocht van het schoolbestuur en kerken daar nog steeds. Deze groep is inmiddels overgegaan naar de Hersteld Hervormde Kerk. Vanwege de bijzondere bouwstijl is het gebouw aangewezen als Rijksmonument.

Bron: o.a. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, www.reliwiki.nl

Lees meer

Kosterstraat 21-23

Drie foto's genomen op dezelfde plek in verschillende periodes. De linker foto stamt uit 1935. Daarbij is nog volop zicht op de molen omdat de christelijke school nog slechts twee klassen groot was en daarom niet eens op de foto voorkwam. De volgende foto is waarschijnlijk ergens in de jaren zestig genomen. Daarop is de school wel te zien en de molen isin die periode duidelijk niet meer in bedrijf is want deze is ontdaan van de wieken en de kap.

Op de meest recente foto is de molen weer in volle glorie te zien. De Kosterstraatschool is inmiddels gesloopt en vervangen door appartementencomplex "De Griffel". Constante factor bij alle drie de foto's is dat de dubbele woning Kosterstraat 21-23 prominent in het midden staat.

Lees meer

Kosterstraat 40

In 1920 werd de school met 57 leerlingen geopend. Het aantal leerlingen nam gestadig toe, zodat men al snel plannen voor uitbouw van de school moest maken. In 1923 werd de school met een derde lokaal en een opberg/personeelskamer uitgebreid. Ook vond uitbreiding plaats van het personeel. In 1929 kreeg de school er een vierde en vijfde lokaal bij.

In 1935 startte men met een kleuterschool. In 1939 werd de nieuwe Christelijke school in Emst geopend met als gevolg dat er 26 leerlingen de school verlieten.

Ook de oorlog is aan de school niet ongemerkt voorbij gegaan. Ondanks de bezetting groeide het aantal leerlingen verder uit en zaten er in 1945 64 leerlingen op de kleuterschool. In 1948 telde de school inmiddels 184 leerlingen en in verband met ruimtegebrek verhuisde de kleuterschool naar het Gebouw voor Christelijke Belangen aan de Kosterstraat.

In 1952 was het ruimtegebrek zo groot dat er twee klassen in het NS stationsgebouw ondergebracht werden en een klas in een opgeknapt pakhuis aan de Vicarieweg. In 1953 werd de school met twee bovenlokalen uitgebouwd met een gelijktijdige modernisering van de bestaande lokalen. Gezien de uitbreiding van Vaassen werden in 1954 plannen gemaakt om te komen tot een tweede christelijke school in Vaassen-west. Na de ingebruikneming van deze school, wordt het huisvestingsprobleem voor de school aan de Kosterstraat kleiner.

In 1972 werd kleuterschool de Grutterij gerealiseerd. Vanaf het midden der zeventiger jaren heeft het bestuur alles in het werk gesteld om vervangende nieuwbouw voor de Kosterstraatschool gerealiseerd te krijgen. In 1987 vond de heropening plaats na een flinke renovatie. In 1997 werd de school afgebroken na de verhuizing van de school naar de leegstaande Boomkamp MAVO aan de Vlierstraat. Deze school heet nu cbs de Violier. Op de locatie aan de Kosterstraat is appartementencomplex "De Griffel" is gebouwd.

Lees meer

Kouwenaarsweg

De eerste drie foto's zijn genomen door dokter G. Schermers in 1965. Hij maakte tijdens zijn ronde langs de patienten regelmatig foto's van de omgeving. Deze foto's zijn gemaakt op de Kouwenaarsweg. De vierde foto betreft een houten woning.

Lees meer

Kouwenaarsweg 84-86

Kouwenaarsweg86Kouwenaarsweg86 2016

ANAC de Kouwenaar

Aan de Kouwenaarsweg zit al decenia een garagebedrijf met benzinestation. In de volksmond nog steeds bekend als de ANAC. Later was dit het bedrijf van Zweekhorst, jarenlang de SEAT-dealer van deze omgeving. Zweekhorst verhuisde het bedrijf naar het Eekterveld maar keerde jaren later toch weer terug naar de Kouwenaarsweg.

Lees meer

Krugerstraat

Drie foto's van de bouw van de woningblokken aan de Krugerstraat in 1965. De laatste foto laat de huidige situatie zien.

Lees meer

Krugerstraat - Berkenholt

Steeds meer Molukse ouders laten hun kinderen niet meer naar de school op het woonoord gaan maar naar een Nederlandse school. Gevolg daarvan is, dat het aantal leerlingen van de woonoordschool daalt en dat o.a. de ds. Kalmijnschool overbevolkt dreigt te raken. Mede door de nieuwbouw in de wijk Berkenoord dringt het schoolbestuur er bij de gemeente op aan een nieuwe school buiten het woonoord te stichten.

In 1971 worden aan de Krugerstraat drie mobiele lokalen geplaats; ’t Berkenholt, een toepasselijke naam in de wijk Berkenoord. De heer Brand wordt het eerste hoofd van deze school (tot 1984). Het aantal leerlingen van ’t Berkenholt stijgt dan snel. In 1974 wordt de school nog eens uitgebreid, nu met vier mobiele lokalen. Om plaats te maken voor de bouw van een permanent stenen gebouw moeten de 4 mobiele lokalen verdwijnen. Drie klassen van ’t Berkenholt verhuizen tijdelijk naar de noodlokalen bij de Kalmijnschool. In 1977 branden deze lokalen tot de grond toe af. In 1978 wordt de school geopend. ’t Berkenholt is de eerste geïntegreerde school in Vaassen: kleuterschool en lagere school onder een dak. In augustus 1985 worden lagere school en kleuterschool samengevoegd tot basisschool ’t Berkenholt met Piet Rosenbrand als directeur.

In 2013 wordt de school samengevoegd met de Kalmijnschool onder de nieuwe naam ‘t Mozaiek. In 2014 wordt het gebouw aan de Krugerstraat afgebroken om plaats te maken voor appartementen voor begeleid wonen (laatste foto).

Lees meer

Krugerstraat 139

Naast het kruispunt van de Krugerstraat met de Dennenweg ligt in 1965 een bouwplaats. Op dat moment staan er alleen maar geschakelde laagbouw woningen maar rechts zij de bouwhekken te zien voor een flatgebouw in aanbouw. Een flatgebouw zoals er nog diversen zullen gaan verschijnen in de Transvaalbuurt.

De foto uit 1965 is gemaakt door dr. G. Schermers. Op de recente foto is rechts de flat te zien.

Lees meer

Laan van Fasna

Omdat het doorgaande verkeer door het centrum van Vaassen een steeds verder toenam werd is midden jaren '90 van de vorige eeuw een rondweg aangelegd die de naam Laan van Fasna kreeg. Aan de zuidzijde, werd het verkeer, komend via de Apeldoornseweg, in oostelijke richting om het centrum geleid. Daarmee werd de Zwanenweg onderdeel van de Laan van Fasna. De Manegeweg aan de westzijde en de Poelweg aan de oostzijde werden aangesloten op de rondweg. Na het passeren van het centrum buigt de rondweg haaks af om uiteindelijk aan te sluiten op de Eekterweg.

Aan de oostkant van Vaassen lag Ijzergieterij Vulcanus aan de spoorlijn Apeldoorn-Hattemmerbroek, later wel de "Baronnenlijn" genoemd. Zowel de Vulcanus als ook de Aluminium Industrie hadden een eigen aftakking die werd gebruikt voor de aanvoer van het materiaal en de afvoer van de gemaakte producten. Het spoor is in 1972 gesloopt en intussen is het grootste deel van het tracé veranderd in een fietspad en is aan deze zijde de rondweg Laan van Fasna aangelegd.

De foto 1967 is genomen op het spoortraject kijkend richting Apeldoorn. Rechts is duidelijk de aftakking van het tracé naar de Industrie te zien. Op de recente foto is de het fietspad en de rondweg Laan van Fasna goed zichtbaar met links het BP pompstation en rechts woonwijk Vulcanus.

Bron: De foto's 1 t/m 6 van de aanleg van de Laan van Fasna zijn gemaakt en beschikbaar gesteld door W.Willems. Foto 5 is van Rein van Putten.

Lees meer

Laan van Fasna - Vulcanus

De N.V. Nederlandsche IJzergieterij Vulcanus werd in 1920 opgericht te Rotterdam, op initiatief van Jan Hamer. De ijzergieterij moest voorzien in de grote vraag naar producten vervaardigd van het zogeheten Vulcanus-ijzer. Vanwege de lage grondprijs en de aanwezigheid van geschikt vormzand in de nabijheid, werd als vestigingsplaats Vaassen gekozen. De fabriek werd in 1921 geopend.

Naast het gieten van ijzer, hield men zich tot 1932 bezig met de productie van liften. Men produceerde aanvankelijk onder meer remblokken en roosterijzers voor o.a. de Nederlandse Spoorwegen. In 1937 telde het bedrijf bijna 400 medewerkers en produceerde het meer dan 10.000 ton aan gietijzerproducten.

In het begin van de jaren 50 van de 20e eeuw werd als één van de eerste gieterijen gestart met het produceren van het hoogwaardiger nodulair gietijzer of SG-ijzer, dat kon worden toegepast in het gebied tussen staal en gewoon gietijzer. De producten hiervan vervaardigd werden onder meer toegepast in de machinebouw, vangrailstijlen, scheepsbolders en bromfietscilinders.

Met in zijn hoogtijdagen meer dan 500 werknemers vormde het bedrijf een belangrijke economische en sociale factor in het dorpsleven van Vaassen. Vanaf 1972 ging het minder goed met de gieterij in Vaassen, onder andere door overcapaciteit en concurrentie in de bedrijfstak.

In 1979 ging Vulcanus op in de Verenigde Gieterijen Nederland. Aanhoudende problemen waren aanleiding om de vestiging in Doetinchem te verzelfstandigen in 1984, om deze te vrij te houden van de problemen in Vaassen. In 1982 was het personeelsbestand al teruggelopen naar 260 personen. Na een reorganisatie in dat jaar werd het personeelsbestand teruggebracht naar 162, en het jaar daarop naar 100 werknemers. Na enkele goede en minder goede jaren waren productietechnische argumenten uiteindelijk de reden voor een integratie van de gieterij in Doesburg en die in Vaassen. Onder meer het feit dat het 6 hectare grote bedrijfsterrein in Vaassen, dichtbij de dorpskern, gunstig lag voor woningbouw heeft ten grondslag gelegen aan het besluit de fabriek in Vaassen in 1999 te sluiten.

Op het terrein in Vaassen is na sloop van de gebouwen en sanering van de grond een woonwijk onstaan: "de Vulcanusbuurt". In straatnamen als Afbramerij, Vormerij, Gieterij en Schaarpan klinkt de historie van de ijzergieterij Vulcanus door. Op het hoogste punt van een appartementencomplex is evenals vroeger op de ijzergieterij een letter V in neonverlichting aangebracht.

Bron: o.a. wikipedia

Lees meer

Laarseweg 22

Een oude foto van een boerderij van Gradus en Mina Bouwmeester aan de Laarseweg. De boerderij gebouwd in 1909 staat er nog steeds. De boerderij is gemoderniseerd en uitgebreid maar nog steeds herkenbaar.

Bron: Vaassen-online.

Lees meer

Lijsterstraat

Drie foto's genomen rond 1970 tijdens de bouw van de woningblokken aan de Lijsterstraat, Merelstraat, Fazantstraat en de Kouwenaarsweg in Vaassen. De puien van de doorzonwoningen zijn geplaatst, de metselaars zijn tot halverwege de verdieping en de stalen dakspanten zijn aangebracht. Aan de weg liggen de wapeningsnetten en de dakplaten al klaar om aangebracht te worden. Een wijk in wording, nu al weer zo'n vijftig jaar geleden.

Lees meer

Manegeweg

Drie foto's van huizen aan de Manegeweg die inmiddels verdwenen zijn. De foto's betreft de huisnummers 21, 29 en 34. De foto van huisnummer 21 is genomen rond 1965. De recente foto toont een aantal van de woningen die nu aan de Manegeweg staan.

Bron foto's: Vaassens Weekblad.

Lees meer

Manegeweg - Vulcanus

Op de eerste foto staat één van de bedrijfswoningen van ijzergieterij Vulcanus. De foto van de portierswoning die werd bewoond door de familie Engel is genomen in 1935. Op de luchtfoto van de Ijzergieterij is de woning goed zichtbaar. Het gehele complex is rond 1999 gesloopt. Op dit terrein is de woonwijk Vulcanus gebouwd waar ook de straten zijn vernoemd naar onderdelen van de ijzergieterij.

Lees meer

Manegeweg 10

Tinus van Bussel nam in 1949  van de fam. Birza een groentenwinkel over aan de Apeldoornseweg 26. Enkele jaren later verplaatste hij zijn winkel naar de Manegeweg. Tinus ventte  groenten en fruit in Vaassen en omgeving en zijn vrouw Marie verzorgde de winkel. In 1978 werd de winkel uitgebreid en in 1986 naam zoon Gert de zaak over. Later is de winkel, zoals veel kleine dorpswinkels, verdwenen. De voormalige winkel aan de Manegeweg is weer volledig in gebruik als woonhuis maar aan de pui en luifel aan de voorgevel is de winkel nog te herkennen.

Lees meer

Manegeweg 16

We zijn hier in het zogenaamde zandgat. Dit huis op de hoek van de Oude Apeldoornseweg - Manegeweg werd begin 20e eeuw bewoond door familie Joh. Stegeman. Hier is kleermaker J.W. Stegeman geboren. Hij is later aan de overkant van de straat voor eigen rekening begonnen in het huis waar later de drogisterij van Van Gortel was gevestigd, om later te verhuizen naar de Dorpsstraat in het pand van de radio- en televisiezaak van H. van de Schepop.

Later is het afgebeelde huis geheel gerestaureerd en bewoond door de familie ten Hoven. In 2016 is de rietbedekking en kapconstructie van de woning en van het bakhuisje verwijderd en vervangen door een verdieping dat beide woningdelen in zijn geheel overkapt.

Bron: o.a. Vaassen in oude ansichten, deel 2 van G.J. Palm.

Lees meer

Manegeweg 18

E. J. van Gortel begon in 1923 aan de Kerkenkampweg met een schildersbedrijf. Uit oude nota’s is af te leiden dat de Vulcanus destijds een van de beste opdrachtgevers was. In 1923 is het pand aan de Manegeweg gebouwd door de familie Stegeman. Het huis heette “Oranjeboom”. Kleermaker Stegeman heeft hier geruime tijd zijn beroep uitgeoefend. Na een alles verwoestende brand trok E. J. van Gortel vanaf de Kerkenkamp naar het pand aan de Manegeweg. In 1937 begon hij hier een schildersbedrijf en verfhandel. Voorin het pand kwam de winkel met drogisterijartikelen.

GortelIn 1967 namen Bert en zijn vrouw Anna de zaak van zijn vader over. Mevrouw van Gortel was het gezicht van de winkel. Bert hield zich bezig met het glaszetten en schilderen.

In 2007 nam zoon Ferry de zaak van zijn vader Bert over en ging verder met een glas- schilder- en wandafwerkingsbedrijf. De drogisterijwinkel sloot.

Bron: Vaassens Weekblad.

Lees meer

Marijkeweg

Deze foto's laten de ontwikkeling van de Marijkeweg zien begin jaren '60. In enkele jaren werd dit gebied grenzend aan het centrum van Vaassen bebouwd met een bejaardentehuis en een aantal vrijstaande woningen. Op de derde foto is links nog het armenhuis op de Kerkweg te zien.

Deze foto's zijn gemaakt door dokter G. Schermers.

Lees meer

Marijkeweg 01

In de jaren zeventig zat in het eerste pand aan de Marijkeweg het makelaarskantoor van Rodenburg, Mulder ten Kate gevestigd, later Ligtenberg makelaars. Het pand ligt direct naast het voormalige bankgebouw van Mulder ten Kate dat op de hoek van de Dorpsstraat staat. De laatste jaren kenmerken zich door leegstand, een uitzendbureau en nu een vestiging van Doorn & van der Haar computers.

Lees meer

Marijkeweg 03

De eerste foto is genomen in 1960. Het zandweggetje is de Marijkeweg kijkend richting de Dorpsstraat terwijl links het bankgebouw van Mulder ten Kate zichtbaar is. De tweede foto is een jaar later genomen op dezelfde plek. Daar is rechts al een wonig gebouwd en aan de linkerzijde zijn de bouwwerkzaamheden van bejaardencentrum de Speulbrink al begonnen en de derde foto is uit 1964. Daar zijn de aanleunwonigen van de Speulbrink links goed zichtbaar. Bij de vierde en laatste foto uit 1970 zijn er aan de rechterzijde nog twee woningen bijgekomen.

Alle foto's zijn gemaakt door dokter G. Schermers.

Lees meer

Marijkeweg 11

De eerste foto stamt uit 1960 en is gemaakt vanaf waar nu de Marijkeweg ligt kijkend over de weilanden richting de Kerkweg. De tweede foto is uit 1961 en laat al enige activiteiten zien voor de bouw van bejaardentehuis de Speulbrink.

De volgende foto uit 1964 laat de situatie zien als de Speulbrink en bijbehorende aanleunwoningen gereed zijn. Uit de recente foto blijkt dat het bejaardencentrum al weer is vervangen door nieuwbouw.

Foto's 1-3: dokter G. Schermers.

Lees meer

Marktplein

De eerste foto is genomen in 1903 kijkend vanaf de Dorpsstraat richting de markt. De volgende drie foto's kijkend over het marktplein naar de Dorpsstraat. Op de Dorpsstraat zien we in 1969 de winkel van de Wibra en links daarvan warenhuis MICO van Konijnenburg. De volgende foto's geven de situatie in de jaren '70 tot 2016 weer waar de Wibra nog steeds aanwezig is en links al jarenlang de Blokker is gevestigd. De laatste afbeelding is een impressie van de laatste aanpassing van het Marktplein, als onderdeel van het centrumplan.

Lees meer

Marktplein - muziektent

Vanaf juni 1929 heeft het marktplein vijf jaar lang plaats geboden aan een achthoekige houten muziektent van het Vaassens Fanfare Corps. Wel was het zo dat in die periode de muziektent gedurende de wintermaanden van het marktplein verdween. In 1934 besliste de gemeenteraad echter dat de muziektent niet meer op het plein geplaatst mocht worden. Het marktplein was hiervoor te klein en de muziektent op deze plek was geen verfraaiing van het dorp. De muziekvereniging heeft daarna met de gemeente veel gediscussieerd over een andere plek en uiteindelijk kreeg de muziektent in 1939 een plaatsje in de wei aan de Julianalaan.

Foto 1: de muziektent op het marktplein. Daarachter de Dorpsstraat met links het winkelpand dat aan Gerrit Rodijk toebehoorde. In het midden van de foto is de winkel van loodgieter J.A. Oostendorp te zien en uiterst rechts de bakkerswinkel van L.G. Kers (± 1932).

Foto2: de muziektent vanaf de andere zijde met op de achtergrond de eierhal.

Bron: Wandelend door de Dorpsstraat 1900-1950 van F.J.T. Schumacher.

Lees meer

Marktplein 01-06

De eerste foto is uit 1954. Rechts het loodgietersbedrijf van Haas. Nu is bloemist Maarten er gevestigd. De naastgelegen werkplaats is verdwenen en daar is toen de NMB bank gekomen (nu Rozeboom ijssalon). Daarnaast Cafetaria "'t Stekkie" nu Tippel-in en het pand van Kuiper textiel, later modezaak Hier. Het huis dat links nog net op de foto staat was van de familie Nikkels en heeft plaatsgemaakt voor de supermarkt. De laatste foto is uit 1988.

Lees meer

Marktplein 01-I

Op de hoek van het marktplein en de Dorpsstraat stond een groot oud boerenhuis. Misschien dat er in de 17de eeuw al een deel van het huis gestaan heeft en dat dit later is uitgegroeid tot het imposante gebouw dat we van foto’s nog kennen. In 1700 woonde er een familie Kroon, die hier vermoedelijk al een herberg met boerderij had. Ook heeft er een zekere Gerrit Kroon gewoond en begin 1800 gaf het huis onderdak aan Gerrit Langen. Willemina Langen, een dochter van Gerrit Langen en Aartje Kroon, trouwde in 1859 met Christiaan Frederik Herberts en zij werden bewoners van De Kroon. Herberts was naast bakker, winkelier, slijter en tapper ook nog opperbrandmeester in Vaassen van 1874 tot 1886.

In 1893 nam B. Brouwer de zaak over. Vier jaar later ongeveer werd H.J. Kers zijn opvolger. Rond 1900 is het pand eigendom van de familie J. Reuvekamp en werd het verhuurd aan Gerrit Rodijk die er brood en andere zaken verkocht. De zaak van Gerrit floreerde dusdanig dat de bakkerij te klein werd, waarna hij in 1914 de witte villa (nu Blokker) aan de overkant van de Dorpsstraat kocht en daar zijn zaak voortzette.

Bron: Vaassen, wandelend door de Dorpsstraat 1900-1950, F.J.T. Schumacher.

Lees meer

Marktplein 01-II

Op de hoek van de Dorpsstraat met het Marktplein stond al vanaf 1700 een herberg later bekend als café de Kroon van Gerrit Rodijk. Nadat Rodijk zijn bedrijf doorzette in de witte villa aan de overkant van de Dorpsstraat werd het pand gesloopt en liet Reuvekamp op deze plek villa Fasna bouwen, waar mevrouw M. Reuvekamp haar intrek nam.

Van 1932 tot 1938 werd de villa bewoond door meester Schilder, hoofd van de Geerstraatschool. Daarna wordt Jan Mulder ten Kate eigenaar van het huis.

In 1960 opende loodgieter G.C. Haas in deze voormalige villa een winkel in huishoudelijke artikelen en sanitair, nadat het pand praktisch geheel vernieuwd en verbouwd was. In de tuin van de villa bouwde zoon Jan een cafetaria.

Vanaf 1967 kreeg de villa een andere winkelbestemming, namelijk die van slagerij (Boerkamp). Ook was er nog plek voor een sigaren- en dierenspeciaalzaak in de oude werkplaats van Haas. In 1980 openden Joop en Tini Scholten er hun slagerij annex kaasboetiek. Vanaf 1983 zitten Maarten en Marjan Thijssen met Bloemsierkunst Maarten in het pand.

Bron: Vaassen, wandelend door de Dorpsstraat 1900-1950. F.J.T. Schumacher.

Lees meer

Marktplein 04

In 1960 opende loodgieter G.C. Haas in de voormalige villa Fasna een winkel in huishoudelijke artikelen en sanitair. Later werd ook het naastliggende pand, Marktplein 4, na verbouwing en uitbreiding onderdeel van het bedrijf. In de jaren '70 was in dit pand de NMB bank gevestigd. Na een periode van leegstand is het pand grondig verbouwd voor de IJssalon Rozeboom.

Lees meer

Marktplein 06

Veldhuis en Van Putten waren collega’s bij drukkerij Hooiberg in Epe. Veldhuis was van beroep letterzetter en Van Putten was boekdrukker. Beiden werkten een idee uit om gezamenlijk een drukkerij in Vaassen te beginnen. Wim Veldhuis woonde in Vaassen aan de Ireneweg en Gerrit van Putten woonde in Epe aan de Bijsterbosweg.

Na de oplevering van het pand aan de Markt in 1950 betrok de familie Van Putten het woongedeelte van het pand. Aan de voorzijde van het pand bevonden zich twee deuren, één deur gaf toegang tot het kantoortje en de eigenlijke drukkerij. De andere ingang was bedoeld als hoofdingang tot de winkel/showroom, die er nooit is gekomen. De beoogde winkel heeft het meest als opslagruimte gediend. Nadat Veldhuis in 1957 aangaf dat hij vanwege zijn leeftijd (65+) wilde gaan stoppen, werd het pand verkocht aan Kuiper die hier een manufacturenzaak begon en ging van Putten zelfstandig verder aan De Pirk in Vaassen. Tot 2016 was modezaak Hier gevestigd in het pand en nu heeft het pand een horecabestemming en zit hier "De Toren".

KuiperBron: o.a. Rein van Putten.

Lees meer

Merelstraat

Op de eerste foto gemaakt midden jaren zestig zijn de doorzonwoningen aan de Merelstraat nog in aanbouw. Op de volgende foto zijn de huizen net opgeleverd. De huurders moeten de huizen nog inrichten en ook de tuintjes moeten nog worden aangelegd. Op de laatste foto de huidige situatie.

Lees meer

Molenstraat 17

Op de oude foto staat het woonhuis met de moestuin van de familie Bourgonje. Deze woning is gesloopt om plaats te maken voor het dorpscentrum "De Wieken" dat hier in 1985 is gebouwd. Toon Bourgonje was de eerste beheerder van De Wieken.

Dorpscentrum De Wieken is een gelegenheid waar activiteiten kunnen worden georganiseerd voor jong en oud op het gebied van sport, maatschappelijke en culturele ontwikkeling. Denk aan bijvoorbeeld sportwedstrijden, exposities, carnaval, oktoberfeesten, de jaarlijkse reünie, bridge-drives, beurzen, uitvoeringen, pasar malam enz.

De Wieken biedt ook ruimten die gebruikt worden voor vergaderingen en cursussen. Organisaties zoals de buurtzorg en de politie houden hier spreekuur.

Lees meer

Molenstraat 20

Op de oude foto uit 1982 staan op het perceel, tegenover waar nu Dorpscentrum de Wieken staat, de opslagloodsen van de coöperatie. De loodsen zijn later gesloopt voor nieuwbouw en de aanleg van parkeerruimte voor de supermarkten.

Lees meer

Nijmolenseweg

De Nijmolensebeek ontspringt ter hoogte van de Cannenburgher weg en loopt door tot aan de Utermöhlen. Op de oude foto uit 1903 lopen een paar koeien in de beek. De tweede foto is ruim 100 jaar later genomen.

Lees meer

Oude Apeldoornseweg 01

Op de oude ansichtkaart zien we de winkel en bakkerij van Piet Zwerus, gelegen bij de splitsing van de Apeldoornseweg en de Oude Apeldoornseweg.

In 1928 werd in opdracht van Dirk Zwerus een woonhuis met winkel en bakkerij gebouwd aan de Apeldoornseweg H 233. Het bouwterrein op “de Kerckenkamp” was aangekocht van de IJzergieterij Vulcanus. In eerste instantie pachtte Bakker Hendrik de Groot het pand. Al na enkele maanden nam Piet, de zoon van Dirk Zwerus, de bakkerszaak over. Begin 1942 vertrok Piet Zwerus naar het oostfront om in het Duitse leger tegen de Russen te gaan vechten.

Deeuwus Smit nam de winkel met bakkerij over en ging ook in het pand wonen. Samen met zijn vrouw Geertjen zorgde Deeuwus dat de winkel en bakkerij aanzienlijk werden uitgebreid. Zoon Deeuwus nam in 1972 de zaak over van zijn vader. Hij was de banketbakker terwijl zijn broer Christiaan verantwoordelijk was voor het broodbakken. In 2008 werd de zaak verkocht aan Hermen van der Kwast. Deze heeft in 2019 deze zaak en de winkel aan de Dorpstraat gesloten.

Bron: o.a. Vaassen in oude ansichten, deel 2 van G.J. Palm.

Lees meer

Oude Apeldoornseweg 04

Het Sint Ursula Gilde had ooit een armenhuis dat stond aan de Oude Apeldoornseweg. Het huis werd rond 1920 bij een veiling aangekocht door de gebroeders Hendrik en Johan Smit en daarna afgebroken. Het oude Gildehuis kende twee woongedeelten. De oostelijke helft was bestemd voor protestantse en het westelijk deel voor de katholieke bewoners. De vereisten om als weduwe in het huis te mogen wonen waren dat zij een goed gedrag vertoonde, minvermogend moest zijn, maar zich toch zonder "armbedeling" kon onderhouden.

De eerste foto uit 1910 en toont het armenhuis. Het meisje links is Rika (Hendrika) Wagemans. Zij overleed in het voorjaar van 1970 in het rusthuis op de Oosterhof. Daarnaast haar moeder Johanna Wagemans-Wools, Gerrit Post en zijn vrouw Janna Post-Van Putten.

Naast de aankoop van het armenhuis lieten de gebroeders Smit een huis bouwen aan de Apeldoornseweg en begonnen er een houthandel. De woning is jarenlang bewoond door de fam. Kers en had in de punt van de gevel een naamplaat met het opschrift "Het Gilde".

Deze plek die jarenlang gedomineerd werd door het bedrijf van de familie Smit kreeg in de jaren negentig een nieuwe bestemming. Er werd een woonwijkje gepland, dat als titel "Plan 'De Gilde' Vaassen" meekreeg en in 1997 werd de laatste woning van dit project opgeleverd.

Bronnen: Frans Schumacher, Vaassen in oude ansichten, deel 1 van G.J. Palm

Lees meer

Oude Apeldoornseweg 07

Op dit adres bevint zich als zo'n tachtig jaar bloemencentrum De Lelie. Op de oude foto uit 1965 staat een vrachtauto van overbuurman Houthandel Smit voor de deur. De recente foto toont het bloemencentrum zoals het er nu uitziet.

Lees meer

Oude Apeldoornseweg 15

Deze woning annex winkel aan de Oude Apeldoornseweg is gebouwd in 1935 en werd als eerste bewoond door horlogemaker en zilversmid Muller. Later door Joh. v.d. Esschert, handel in rookartikelen en in de zomer ijsfabriek "de ijsbeer". Daarna heeft de familie van de Berg er nog gewoond.

Lees meer

Oude Apeldoornseweg 19

Nol Reusken nam aan de Jonasweg een oude smederij over en had daar tevens een loodgietersbedrijf. Later vestigde hij zich aan de Oude Apeldoornseweg. Daarna verkaste het bedrijf naar de hoek van de Molenstraat-Deventerstraat, waar hij de de winkel in gereedschappen en ijzerwaren van Jonker overnam. Na diverse verbouwingen werd die winkel een showroom van alle benodigdheden voor badkamers, toiletten e.d. onder de naam “Baderie”. Reusken zit nu aan de Laan van Fasna. Aan de Oude Apeldoornseweg 19 zit nu een autohandel.

Lees meer

Oude Apeldoornseweg 24

Op de hoek van de Oude Apeldoornseweg en de Zwanenweg (nu Laan van Fasna) stond vroeger een witte rietgedekte herberg genaamd "De Zwaan". De herberg is allang verdwenen en er is nu niets anders meer dan een smalle groenstrook langs de weg.

Lees meer

Oude Apeldoornseweg 97

Op boerderij Uylenburch, ook Uulnberg geheten, boerde Jan Jansen Vulgo Middeljohan. Zijn zoon Gijsbert Janssen Middelberch (1691 Vaassen) trouwde met Dirkjen Peters in 1717. Zij vestigden zich in 1728 in Deventer en daar ging Gijsbert de achternaam Middelburg voeren. Deze naam is een samenvoeging van Middeljohan en Uylenburch en werd gebruikt als bron voor het familiewapen: een gouden burcht op een rood veld. Waarschijnlijk betreft dit de boerderij met de naam Uulnberg die aan de Oude Apeldoornseweg 97 is gelegen en waar later de familie Bosgoed woonde. De foto's van deze boerderij zijn van resp. 1965, 1978 en 2016.

Bron: de Vereniging Veluwse geslachten en Stichting Vaassen Reunie.

Lees meer

Parkweg 10

De rietgedekte villa aan de parkweg is gebouwd in 1925. De foto van de ansichtkaart is niet lang na de bouw genomen want, de kort daarna gebouwde, buurwoningen staan er nog niet op. De volgende foto is gemaakt rond 1960. De weg is nog steeds onverhard en er zijn meer woningen aanwezig. Ondanks de tijdsperiode naar de laatste foto is, behoudens dat de weg is verhard, het aanzicht van dit deel van de parkweg nauwelijks gewijzigd.

Lees meer

Parkweg 26

Dit rustige wijkje aan de rand van het centrum van Vaassen heeft alleen vrijstaande woningen en is rond de jaren '20-'30 van de vorige eeuw gebouwd. Sinds die tijd zijn er nog slecht een enkele woning bijgebouwd. Verder is er vrijwel niets veranderd aan dit rustieke stukje Vaassen.

Lees meer

Pastoor Hagenstraat 1

Pastoor Hagenstraat1 2016.Pastoor Hagenstraat1 2018

Het pand is van oorsprong een klein schoolgebouw behorend bij het parochiecomplex St. Martinus. Het is gebouwd in 1929 en de voormalige functie is herkenbaar aan de grote vensters in de voorgevel. De ingang zit aan de Pastoor Hagenstraat terwijl de gevel aan de zijde van de Jonasweg blind is. Ook de Martinuskerk, de basisschool Gerardus Majella (gesloopt), de pastorie, het koetshuis (nu rouwkamer) en de begraafplaats behoorden bij dit complex. Tegenwoordig is in de voormalige kleuterschool verloskundigenpraktijk La Vita gevestigd.

Bron: o.a. de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

Lees meer

Pastoor Hagenstraat 2

Een mooie ansichtkaart van het Theresiahuis op de Oosterhof. Dit voormalige zusterklooster werd gebouwd als onderdeel van een zogenaamd parochiecomplex. Ook de Martinuskerk, de kleuterschool (nu verloskundigenpraktijk), de basisschool Gerardus Majella (gesloopt), de pastorie, het koetshuis (nu rouwkamer) en de begraafplaats behoorden bij dit complex.

In 1929 werd de eerste steen gelegd van het Theresiahuis vlak naast de kerk. Enkele maanden later werd het Zustershuis, zoals het in de volksmond werd genoemd, in gebruik genomen. Jaren lang werd het bewoond door de kloosterzusters en voor een deel was het gebouw in gebruik als bejaardenhuis. Later voldeed het gebouw niet meer aan de eisen voor de bejaardenzorg en werd hiervoor afgekeurd. Ook de Witte Paters, die veelal in het buitenland missiewerk verricht hadden, hebben hier op hun oude dag nog een tijdje gewoond. 

In 2002 is het Theresiahuis door de katholieke kerk verkocht. Het voormalige zusterhuis is vanaf 2003 als Bed en Breakfast in gebruik. Het gasthuis met de naam “Via Quidam” wordt geleid door Elly Polman.

Op de Gerardus Majellaschool na, die vroeger aan de Deventerstraat stond, is het complex nog compleet en tot Rijksmonument benoemd. Samen met de eveneens monumentale bomen vormt het geheel een prachtig plekje in Vaassen.

Bronnen: o.a. de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Vaassens weekblad.

Lees meer

Pastoorsweg 15

In 1999 zijn een aantal twee-onder-een kapwoningen aan de Pastoorsweg gesloopt. Daar voor in de plaats zijn een aantal vrijstaande woningen gebouwd.

Lees meer

Poelweg 44

Michiel Simonsen Johanna (Alberts) van Bussel was afkomstig van Hamont, een dorp in de Belgische Kempen. Simons behoorde tot één van de meest belangrijke Teutenfamilies.

In 1745 kocht hij een boerderij met grond ten zuiden van Vaassen, in de Wan Enk. Het betrof “een Erve en goed genaemt de Oneegde” en “een halve morgen hooijland in den carspel agter de strijpe”. Michiel kocht dit van Derk Holland, een meester bakker te Amsterdam en zijn vrouw Trientje van Bussel voor fl. 750,--. Vermoedelijk was dit zijn zwager en waren Trientje en Michiels vrouw (Joanna) zusters van elkaar. Nadat hij in 1772 door verdrinking overleed werd zijn nalatenschap verdeeld. Albertus - die in 1745 in Vaassen was geboren en rooms-katholiek gedoopt - kreeg als oudste zoon de Oneegde en enkele percelen grond toebedeeld.

Albertus Simons was Geërfde op de Veluwe en sinds 1788 Gildebroeder van het Sint Ursula Gilde in Vaassen. In januari 1795 veroverde het Franse revolutionaire leger steeds meer terrein op de oude Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. De Engelse dragonders trokken zich terug achter de Ijssel. Daarbij kwamen zij door Vaassen waar ze, ondanks heldhaftig verzet, het huis van Albertus Simons plunderden en alles vernielden wat voor hen niet van waarde was.

Rond 1800 werd "De Oneegde" bewoond door Gerrit Gerrits met zijn vrouw Geisje Roelofs en hun 6 kinderen. De boerderij is omstreeks 1920 afgebroken en is een nieuwe op deze plek gebouwd.

Henricus Wilhelmus (Henrikus) van 't Erve, (1895, Apeldoorn) getrouwd met Regina Johanna Demmers (1899, Vaassen) koopt in 1925 "De Oneegde"  van W. Kuiper gehuwd met G. van 't Erve. In 1967 brand de boerderij af waarna weer een nieuwe woning is gebouwd.

Bronnen: o.a. www.genealogieonline.nl, Streekarchief Epe, Ampt Epe.

Lees meer

Potgieterstraat 01

In juni 1957 begon aannemersbedrijf W. Th. Timmer uit Vaassen met de bouw van twee identieke openbare lagere scholen in de gemeente Epe. In Epe aan de Gildeweg en in Vaassen aan de Woestijnweg/Potgieterstraat. In oktober 1958 werd de school aan de Woestijnweg geopend met als schoolhoofd de heer Post, die deze functie bijna 20 jaar uitoefende. Leerlingen kwamen uit de wijken in westelijk Vaassen. De meeste Molukse kinderen uit het woonoord, dat in 1958 werd geopend, gingen in 1958 naar de woonoordschool. Er gingen ook kinderen naar de School met de Bijbel aan de Kosterstraat. Kinderen van de GPM Mrt 53 kwamen op de Kouwenaarschool.

De jongens die liever voetbalden konden dat doen op de plek waar nu de Potgieterflat staat, dat toen nog braak lag. Toen schoolhoofd Post in 1978 vertrok werd Frits Jurgens uit Amsterdam zijn opvolger. In 1975 verlaat bijna een derde van de leerlingen de school als aan de nabijgelegen Potgieterstraat openbare basisschool ‘t Rondhuus wordt geopend. Met de start van de basisschool in 1985 kreeg kleuterschool de Bijenkorf een plek in de Kouwenaarschool, waar twee lokalen geschikt waren gemaakt voor kleuteronderwijs. Enige jaren later krijgt de Bijenkorf een eigen gebouw op de hoek van de Woestijnweg en De Wetstraat. In 1991 ging de Kouwenaar als openbare Daltonschool voor basisonderwijs verder. In 2007 werd de school gesloten en gingen de leerlingen naar de Rotonde. In 2008 werd de Kouwenaarschool afgebroken om plaats te maken voor de bouw van 21 woningen. Dit project kwam echter, mede door de crisis, nooit van de grond. Na de crisis, in 2018, is een nieuw woningproject gerealiseerd.

Lees meer

Prins Bernhardlaan 07

In 1543 kocht Maarten van Rossum, veldheer en roofridder het kasteel Cannenburch en daarmee kwam ook deze watermolen in zijn bezit. Na zijn dood ging het goed over in handen van de familie Isendoorn a Blois en bleef tot 1865 in eigendom van dit geslacht, in dat jaar stierf de laatste Isendoorn a Blois kinderloos. Via een openbare veiling kocht Gerardus te Riele de molen in 1872. De molenaarsfamilie te Riele heeft de molen sindsdien in eigendom. Het bedrijf te Riele heeft op deze locatie nog steeds een maalderij en een bedrijf dat walsrollen voorziet van profiel het zgn. rillen.

Het gedeeltelijk houten molengebouw brandde begin 1940 af. De brandweer was snel ter plaatse maar kon niet uitrichten door een bevroren spuit. In 1943 is de molen1943 weer opgebouwd in baksteen . Het waterrad was door de vlammen ontzien maar keerde niet terug. Eigenaar Anton te Riele liet een turbine aanbrengen. De molen is in 1978 uit bedrijf gehaald omdat het productieve vermogen van de watermolen voor de maalderij te klein was geworden. De turbine heeft nog wel een tijdlang een hamermolen aangedreven. De valpijp van de turbine was inmiddels vergaan, en de molengoot lekte.

Onder het motto Cannenburch Compleet is in 2008 een restauratie van het kasteelpark uitgevoerd. Het Waterschap Veluwe heeft de herstelplannen voor de Vaassense beken en wijerd (stuwvijver) van de Cannenburchermolen uitgevoerd.

In 2009 is de restauratie van de Cannenburghermolen op initiatief van de Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken uitgevoerd, De turbine is gereviseerd en er is een nieuw ijzeren waterrad geplaatst.

Lees meer

Prins Hendrikweg 06

Tijdens de Tweede Wereldoorlog is het voor de Vaassense Gereformeerden niet mogelijk om geregeld de diensten in de Eper Gereformeerde kerk te bezoeken. Ze krijgen daarom van de kerkenraad toestemming om in Vaassen vieringen te beleggen. Na de oorlog vormden ze een eigen gemeente in Vaassen en kerken ze in het Gebouw voor Christelijke Belangen aan de Kosterstraat. In 1967 nemen ze de nieuwe kerk "De Tabernakel" in gebruik. De derde foto komt van een ansichtkaart uit 1988 en de laatste is genomen in 2015.

Bron: o.a. Reliwiki.

Lees meer

Prins Hendrikweg 07

Het begin van de Prins Hendrikweg, toen nog Elspeterweg geheten. Het exacte jaar van deze foto is niet bekend maar het moet voor 1930 zijn want toen is het huisje dat aan het einde nog net zichtbaar is gesloopt. Dit rietgedekte huisje had de naam "de moshutte". De volgende foto is van 1950 en is ongeveer opdezelfde plek genomen. Daar is het huisje al vervangen door de nieuwe woning van de familie Dijkstra. Links is nog net het Groene kruisgebouw te zien met daarnaast het huis van politieagent J.P. den Boer.

Lees meer

Prins Hendrikweg 11

Dit pand aan de Prins Hendrikweg was jarenlang in gebruik door het Groene Kruis (foto 1 - 1938). In 1980 is het pand verbouwd en heropend door Prinses Margriet in aanwezigheid van de commissaris van de Koningin in Gelderland M. Geertsema en de voorzitter van de samenwerkende kruisverenigingen in Vaassen dhr. Blaauw. Nu staat het pand bekend als "De Molenhoek" en zijn hier o.a. een maatschap voor fysiotherapie en een diëtistenpraktijk gevestigd.

Bronnen: o.a. Nationaal Archief.

Lees meer

Prins Hendrikweg 23

In de bocht van de Prins Hendrikweg staan twee rietgedekte witte huizen. De eerste foto is van een ansichtkaart en gemaakt in de jaren 60.

Hendrik Joost Smit liet in 1957 deze woningen bouwen door het toenmalige bouwbedrijf van de Gebr. (Johan en Henk) Smit, ook houtzagerij en houthandel. Ze zijn getekend door Richard Smit, de zoon van Henk. Het bedrijf was toen al overgenomen door Jacob en Richard Smit.

In één van de woningen ging H.J. Smit zelf wonen en noemde het huis de "Moshutte" als herinnering aan het oude afgebroken huis dat aan de overkant had gestaan. De ander kreeg de naam "Kruudhof" en werd bewoond door zijn zus Gerritje, samen met haar dochter Aartje.

Op de tweede foto is te zien dat de bebouwing in dit gebied nauwelijks is veranderd maar dat de begroeiing wel flink is toegenomen.

Bronnen: Vaassen, wandelend door de Dorpsstraat 1900-1950 van F.J.T. Schumacher, Johan Smit.

Lees meer

Prins Hendrikweg 30

Aan de Prins Hendrikweg, vroeger een deel van de Elspeterweg stond tot 1938 een rietgedekt huis dat "De Moshutte" werd genoemd. Op de eerste en de tweede foto zijn resp de voorzijde en de achterzijde van het boerderijtje te zien.

Op de derde foto, uit 1960 is te zien dat er later op het perceel door de fam. Dijkstra weer een vrijstaande woning is gebouwd. Dit huis staat tot op heden op deze mooie plek.(foto 2016)

Aan de overkant van de weg is één van de twee witte huisjes met rieten dak nu "De Moshutte" genoemd.

Lees meer

Prins Hendrikweg 37

In de bocht van de Prins Hendrikweg, vroeger nog Elspeterweg, stond de neutrale MULO. De eerste afbeelding is een oude ansichtkaart die de bocht van de Elspeterweg toont toen deze og een zandweg was. Op de tweede foto uit 1954 is het terrein te zien dat bouwrijp wordt gemaakt voor de school. Op 8 november 1954 werd het nieuwe schoolgebouw aan de Prins Hendrikweg betrokken. In 1959 vond de eerste uitbreiding met twee lokalen plaats. Deze werden rechts aangebouwd in dezelfde stijl. De Neutrale MULO, later Keienbrink MAVO, ging jaren geleden samen met de christelijke Mavo aan de Vlierstraat en vormde een Samenwerkingsschool. Tegenwoordig is er geen voortgezet onderwijs meer in Vaassen.

De MULO aan de Prins Hendrikweg heeft plaats gemaakt voor enkele villa's.

Lees meer

Putterstraat

De eerste foto is gemaakt rond 1965 en laat de bouw van de huurwoningen aan de Putterstraat zien met uitzicht op de Zwaluwstraat. In die jaren '50-'60 van de vorige eeuw werd de wijk Vogelbuurt gebouwd. Dit waren vooral straten met rijtjeswoningen. De oudste woningen waren relatief klein en zijn vanaf 2006 in opdracht van woonbedrijf Triada gesloopt en vervangen door nieuwe woningen en appartementen. De doorzonwoningen die o.a. aan de Putterstraat en Zwaluwstraat staan zijn groter en deels verkocht aan particulieren.

Lees meer

Slijkhuisstraat 6

In 1959 kocht het Landbouwkundig Bureau, in opdracht van de nederlandse stikstofmeststoffenindustrie, boerderij "De Olde Weije" in Vaassen. Deze kwam na verbouwingen en herinrichting in 1962 als proefboerderij in gebruik. Naast het verrichten van onderzoek naar de effecten van zware stikstofbemesting op het gras, het vee en de melk, diende de boerderij expliciet een marketing doel. Het Landbouwkundig Bureau organiseerde regelmatig excursies naar "De Olde Weije" en één van de bijgebouwen was ingericht voor het geven van lezingen. Aangetoond werd dat stikstofbemesting ernorm kon stijgen wat leidde tot intensivering van de veeteelt. Maar de denkbeelden over de veehouderij begonnen te veranderen. Termen als milieu en ecologie doken op. Grote reorganisaties volgden en in de jaren negentig werd er fors op de proefboerderijen bezuinigd.

In deze tijd denken we heel anders over het gebruik van stikstof in de landbouw en het effect daarvan op de natuur. Om de neerslag van stikstof in natuurgebieden te reduceren is de maximum snelheid overdag verlaagd naar 100 km/u, is het veevoer aangepast en worden varkensboeren uitgekocht.

Bron: o.a. het boek Groeien door Kunstmest - DSM Agro 1929-2004 door Ernst Homburg, fotocollectie Nederlandse Heidemaatschappij.

Lees meer

Spechtstraat

De Vogelbuurt is ontstaan als één van de eerste naoorlogse uitbreidingswijken in Vaassen. De woningen zijn gerealiseerd in de jaren ‘50 en waren inmiddels verouderd. Naast een slechte technische staat waren de woningen volgens de nieuwe normen te klein. Daarnaast was er door toename van het autobezit onvoldoende parkeergelegenheid in de wijk. De buurt bestond met name uit relatief kleine eengezinswoningen in lange rijen. De lengte van de rijen varieerde van vier tot tien woningen. Sinds 2006 zijn er al veel woningblokken gesloopt. De Spechtstraat behoorde tot de eerste fase van het herstructureringsplan van de Vogelbuurt. Inmiddels zijn er door Triada Wonen al veel nieuwe woningen en appartementen gerealiseerd.

Bron: foto 2 en 3 De Stentor.

Lees meer

Stationsstraat 041

Op deze ansichtkaart staat de woning van de hoofdonderwijzer van de Dorpsschool. De foto is gemaakt rond 1915 toen was D. Blom de bovenmeester. Rechts staat het huis van timmerman G. de Bruin.

De Dorpsschool stond van 1834 tot 1988 op de hoek van de Dorpsstraat en de Stationsstraat. Er was al eerder een woning voor de hoofdonderwijzer van de Dorpsschool maar deze moest wijken voor een uitbreiding van de school. Deze woning is gebouwd in 1910.

Langs het hek van de woning is nog de aftakking van de spoorlijn Apeldoorn-Hattemmerbroek naar de Aluminium Industrie te zien.

De school is in 1988 gesloopt en op deze locatie is appartementencomplex "De Linden" gebouwd.

Lees meer

Stationsstraat 048

Bakkerij Rodijk was vroeger gevestigd in dit pand. In de winkel werd ook snoepgoed verkocht. De leerlingen van de School met de bijbel kwamen daar met regelmaat snoep halen. Toen de bakkerij er mee stopte, is het pand gekocht door Lagemaat die er een sloopbedrijf had. In die periode raakt het pand sterk in verval en werd ook de overlast van het bedrijf naar de buurt toe.

Sloopbedrijf Lagemaat is verplaatst, het pand is gesloopt en sinds 2005 staan er een vrijstaande woning en twee-onder-één-kap-woningen op het terrein.

Bron: Vaassens Weekblad.

Lees meer

Stationsstraat 057

In 1917 werd de Vereniging tot oprichting en instandhouding van een Christelijke school te Vaassen opgericht. De vereniging kocht een bouwterrein aan de Kosterstraat/hoek Stationsstraat met als doel daar een school te bouwen. In 1920 werd de school met 57 leerlingen geopend (foto 1). Het aantal leerlingen nam gestadig toe, zodat men al snel plannen voor uitbouw van de school moest maken. In 1923 werd de school met een derde lokaal en een opberg/personeelskamer uitgebreid. In 1929 kreeg de school er een vierde en vijfde lokaal bij (foto 2). In 1935 startte men met een kleuterschool. In het voorjaar van 1939 werd de nieuwe Christelijke school in Emst geopend met als gevolg dat er 26 leerlingen de school verlieten en in Emst het onderwijs gingen volgen. Ook de oorlog is aan de school niet ongemerkt voorbij gegaan. Ondanks de bezetting groeide het aantal leerlingen verder uit en zaten er in 1945 64 leerlingen op de kleuterschool. In 1948 telde de school inmiddels 184 leerlingen en in verband met ruimtegebrek verhuisde de kleuterschool naar het Gebouw voor Christelijke Belangen aan de Kosterstraat. Het ruimtegebrek werd zo groot dat er twee klassen in het NS stationsgebouw ondergebracht werden en een klas in een opgeknapt pakhuis aan de Vicarieweg. In 1953 werd de school met twee bovenlokalen uitgebouwd (foto 4) met een gelijktijdige modernisering van de bestaande lokalen. Gezien de uitbreiding van Vaassen werden in 1954 plannen gemaakt om te komen tot een tweede christelijke school in Vaassen-west. Na de ingebruikneming van de tweede christelijke school, wordt het huisvestingsprobleem voor de school aan de Kosterstraat kleiner. In 1972 werd kleuterschool de Grutterij gerealiseerd.

Vanaf het midden der zeventiger jaren heeft het bestuur alles in het werk gesteld om vervangende nieuwbouw voor de Kosterstraatschool gerealiseerd te krijgen. De beoogde locatie was een plek in de wijk Oosterhof. Maar ook de nieuwe Dorpsschool en de nieuwe Gerardus Majella school stonden hier gepland. Uiteindelijk ging de bouw van de twee laatstgenoemde scholen door. In 1987 vond de heropening plaats na een flinke renovatie. In 1997 werd de school afgebroken na de verhuizing van de school naar de leegstaande Boomkamp MAVO aan de Vlierstraat. De school heet nu cbs de Violier. De foto uit 2015 laat zien dat de school is vervangen door het appartementencomplex met de toepasselijke naam "De Griffel". De woningen rechts zijn na 85 jaar nog steeds aanwezig.

Lees meer

Stationsstraat 063

De eerste foto is van 1935. Links is in 1920 een schoolgebouw gebouwd maar deze is niet zichtbaar op de foto. De korenmolen is wel goed te zien. Op de foto uit de jaren '60 is links de school wel te zien en van de molen ontbreken de kap en de wieken. Het appartementencomplex "De Griffel" is in 1999 op de plek van de school gebouwd.

Daams' molen is in 1989 herbouwd en in 2012 zo'n 5 meter verhoogd.

Op alle drie de foto's is de woning aan het einde van de Kosterstraat goed zichtbaar.

Lees meer

Stationsstraat 065

Al voor 1900 was de kleermakerij en kledingwinkel van Gerrit Hendrik Smit aan de Stationsstraat gevestigd.  Op de eerste foto is te zien dat op de rechter etalageruit van zijn winkel stond geschilderd “G. H. Smit Kleermakerij” en op de linker “Manufacturen en Mode Artikelen”. Gerrit Smit viel op omdat hij door zijn werk een bochel had gekregen. Hij leefde van 1874 tot 1945 en bleef zijn leven lang ongehuwd.

In 1924 brandde zijn zaak tot de grond toe af. Er werden twee nieuwe winkelpanden gebouwd. In het linker gedeelte vestigde zich L. G. Reerink met ijzerwaren en gereedschappen. Rechts kwam bakker Avenhuis. In 1949 verkocht Avenhuis zijn zaak aan Reijrink. Die zette het bedrijf voort en breidde de bakkerij en winkel verder uit. In 1958 vertrok Reijrink naar de Dorpsstraat. Reerink verhuisde in 1967 ook naar de Dorpstraat. In de het pand zit nu kapsalon Charmaine.

AvenhuisBronnen: o.a. Vaassen 1100.

 

Lees meer

Stationsstraat 068

Foto's van de Stationsstraat tegenover de aansluiting met de Kosterstraat. De eerste foto is gemaakt in 1907. Voerman Joh. van de Esschert staat met zijn bespannen wagen voor het huis. Daarvoor staat zijn vrouw, rechts daarvan de vrouw van veldwachter Bosch en links Peppelman die bij de Esschert in woonde. De volgende foto is uit 1925 inmiddels heeft Joh. van de Esschert een vrachtauto aangeschaft. De boerderij is nog in vol ornaat aanwezig. Rechts op de foto is de christelijke school goed zichtbaar.

De volgende foto is genomen in de jaren zestig op het moment dat de boerderij werd afgebroken. Ernaast (niet zichtbaar op de foto) is een grote garage van de fa. A.B. Streng gebouwd en de school was inmiddels gemoderniseerd en uitgebreid. Op de recente foto is onder de bomen door nog net te zien dat de school is vervangen door een appartementencomplex met de toepasselijke naam "De Griffel".

Bron: o.a. Vaassen in woord en beeld van D. Bakker en F.J.TH. Schumacher.

Lees meer

Stationsstraat 069

Rechts naast de bakkerszaak van Avenhuis had Gerardus Martinus (Gradus) Diks aan de Stationsstraat H 142, nu Stationsstraat 69, een slagerswinkel met daarachter een slachterij. De slagerij van Diks is opgeheven. Het pand afgebroken en in 2004 vervangen door een nieuw woonhuis.

Lees meer

Stationsstraat 070

Schuin tegenover de Kosterstraatschool stond een pand waar vroeger installatiebedrijf Reusken was gevestigd. Daarna was deze locatie jarenlang bekend als de praktijk van dierenarts van Duinen. De praktijk is inmiddels gesloten en het pand staat te koop.

Reusken was later aan de op de hoek Molenstraat-Deventerstraat gevestigd en tegenwoordig aan de Laan van Fasna.

Lees meer

Stationsstraat 079

Op een oude foto uit het begin van de vorige eeuw staat een huis dat “de Florijnenkamp” heette. Die naam kwam van de familienaam Florijn, die hier vroeger woonde. Het pand bestond uit drie woningen. Rechts woonde kleermaker Gerrit Hendrik Smit, in het midden Fritz van Vemde de organist van de dorpskerk en links Berend Jan van ’t Zand (1853) met zijn gezin. De laatste had een werkplaats met  houtzagerij achter de woning en maakte wagens voor de agrarische sector.

 Gerrit Heering, medewerker bij de wagenmakerij, trouwt in 1919 met de dochter van de bedrijfseigenaar. Twee jaar later mag hij het woonhuis, de wagenmakerij en de smederij op zijn naam zetten en verandert hij de bedrijfsnaam in Carrosseriefabriek G. Heering. Het bedrijf bouwt dan al carrosserieën voor bussen, vracht- en bestelwagens. Om de uitbreiding van het bedrijf mogelijk te maken wordt de oude woning afgebroken.

In 1942 komt Gerrit Heering te overlijden. Zijn vrouw en zonen Bernhard en Paul zetten het bedrijf voort. Vanaf 1953 zet Paul Heering zelfstandig het bedrijf voort. Carrosserieën worden dan nog hoofdzakelijk op spant gebouwd, waarbij men een raamwerk van stalen of aluminium profielen bekleedt met verschillende soorten plaatmateriaal of doek. Heering Transport Solutions BV en Heering Vaassen BV zijn sinds 1978 gevestigd op Industrieterrein Eekterveld in Vaassen. In datzelfde jaar treed Pauls zoon Gerrit toe tot het managementteam en zeven jaar later is hij de enige aandeelhouder. Het bedrijf ontwikkelde transportmiddelen voor eendags-kuikens en opereerde door heel europa. In 1983 vestigde Heering een bedrijf gespecialiseerd in klimaatsystemen voor het transport van eendags-kuikens. In 2000 komt Gerrits zoon Patrick in het bedrijf en in 2004 neemt hij het bedrijf over. Heerin is nu volledig gespecialiseerd in het air-conditioned transport van pluimvee.

De voormalige locatie van Heering Carrosserie aan de Stationsstraat is na 1978 bebouwd met woningen. De naam Wagenmakersstraat en Houtzagersstraat herinneren ons hier nog aan het bedrijf van Heering en Van ’t Zand.

Bron: www.heeringholland.com.

Lees meer

Stationsstraat 095

Rodijk Transport. De loods aan de Stationsstraat was jaren de uitvalsbasis voor het transportbedrijf van de familie Rodijk. Na de oorlog (1945) begon Henne Rodijk een transportbedrijf met paard en wagen. Een jaar later werd een, door de Amerikanen achter gelaten, Dodge gekocht. 's Avonds werden kolen geladen bij het station om naar de afnemers te worden vervoerd. Ook werd er papier gereden voor papierfabriek Van Delden. Er werd voor wasserijen gereden en hout, zand en grind vervoerd. Het bedrijf werd groter en met meer vrachtwagens werd gereden voor o.a, de NV Industrie, de Vulcanus, betonfabriek de Vulkraat. In 1969 werd het bedrijf overgenomen door zoon Henk en twee broers. Samen met nog twee chauffeurs werd ook veel op het buitenland gereden.

In mei 1998 is Rodijk Transporten B.V. gestopt en verkocht aan A. J. Herms en Zn. op het Eekterveld. De loods maakt plaats voor een woning van zoon Gert Rodijk.

Lees meer

Stationsstraat 097

Op deze oude ansichtkaart (jaartal onbekend) staan een karakteristieke villa, vlak bij het station van Vaassen is gelegen. Deze villa heeft opmerkelijke gepleisterde gevels met banden, bogen en andere ornamenten van metselwerk. De villa met het bouwjaar 1909 heeft de naam "Villa Juliana".

Op de meer recente foto (rond 1990) is te zien dat de gevels van het pand wat zijn aangepast, dat de schoorstenen zijn verdwenen en een dakkapel is aangebracht.

Lees meer

Stationsstraat 097-099

Op deze oude ansichtkaart (jaartal onbekend) staan twee karakteristieke villa's vlak bij het station van Vaassen. Beide villa's hebben opmerkelijke gepleisterde gevels met banden, bogen en andere ornamenten van metselwerk. De linker, bouwjaar 1909, heeft de naam "Villa Juliana" en de rechter met bouwjaar 1933 "Villa Celine".

Op de recente foto is te zien dat het linker pand de tand des tijds goed heeft doorstaan en dat de gevels nauwelijks zijn aangepast. De rechter villa is een ander verhaal. De luiken zijn weggehaald, de bijzondere schoorsteen is gesloopt en alle fraaie metselwerk details zijn verdwenen achter een dikke stuclaag. De excentrische vorm van de gevel doet zonder deze onderdelen vreemd aan.

Lees meer

Stationsstraat 098

In 1886 werd door de KNLS (Koninklijke Nederlandsche Lokaal Spoorwegmaatschappij Koning Willem III) begonnen met de aanleg van de 40 km lange spoorlijn Apeldoorn-Zwolle. In datzelfde jaar werd ook begonnen met de bouw van de 12 stations aan deze spoorlijn. Architect K. H. van Brederode was de ontwerper van het station type KNLS 2e klasse (laag gebouw met woning). Het station werd in 1887 officieel geopend en in 1950, toen de laatste personentrein voorbij was, werd de deur voorgoed gesloten.

Inmiddels is het voormalige station in Vaassen het laatste station van de zogenaamde "Baronnenlijn" dat nog bestaat. In Apeldoorn en Epe staan nog wel spoorwachtershuisjes.

Het gebouw in Vaassen is jarenlang in gebruik geweest als woning o.a. van Harry van Rijssen, directeur van machinefabriek Rijva in Vaassen.  De laatste jaren heeft de woning te koop gestaan en is wat verpauperd. De woning is in 2016 verkocht en de hoop is dat het "station" en zijn directe omgeving weer meer zichtbaar worden en enigszins in de oude stijl worden terug gebracht.

Lees meer

Stationsstraat 101

Op de hoek van de Jan Mulderstraat-Stationsstraat tegenover station Vaassen stond vroeger een woonhuis dat begin 20e eeuw door van G.J. de Boer en zijn zuster tot stationskoffiehuis werd ingericht. Vos, de volgende eigenaar, breidde café Spoorzicht, zoals het toen werd genoemd, uit met een serre en een filmzaal. Naast café was het ook nog hotel en pension. Latere eigenaren zijn o.a. Albers en J. Bakker & zn.

Spoorzicht was de plek waar menige bijeenkomst werd belegd, bruiloftsfeest werd gehouden en toneelstuk werd opgevoerd. In 1970 is de lokale politieke partij Nieuwe Lijn er opgericht en in 1980 vond er de eerste samenkomst van Woord & Daad plaats. In de periode 1982 tot 1988 vervulde Spoorzicht de functie van dorpscentrum. Die functie werd in 1985 overgenomen door het nieuwe dorpscentrum "De Wieken". In 1988 is het pand gesloopt en is het wooncomplex "Leijenstein" er gebouwd.

Lees meer

Stationsstraat 117

Op de hoek van de Jan Mulderstraat-Stationsstraat tegenover station Vaassen stond vroeger de buurtwinkel van van Bussel.

Het pand is al jaren geleden gesloopt en in 1992 is er een kleinschalig appartementencomplex gebouwd.

Lees meer

Stationsstraat 125

In deze fraaie villa aan de Stationsstraat (toen nog nr 67) was de woning en het bedrijf van mevrouw B. Kooyer gevestigd. Volgens een aankondiging kon men er terecht voor tricotages, wol en kleinvakartikelen. Rond 1950 werd het bedrijf overgenomen door M.A. Hullegie die voorheen aan de Deventerstraat H321 (nu 111) woonde. In 1962 werd de zaak, ook wel "kleine Hullegie" genoemd, gesloten en vertrok Hullegie naar Nijmegen.

Daarna is de woning en het bedrijfspand jarenlang gebruikt door taxibedrijf Klink. Na een faillissement is het pand verkocht waarna Hagen Elektrotechniek er zich vestigde.

Naast dit pand stond het garagebedrijf met pompstation van Klink. Dat bedrijf is gesloopt voor de bouw van appartementencomplex "Maartenspoort". G.Klink heeft een garagebedrijf, pompstation en autowasserij laten bouwen aan de Laan van Fasna.

Lees meer

Stationsstraat 127

In 1975 is G. Klink begonnen met een garagebedrijf, taxi en pompstation aan de Stationsstraat. Ondanks een forse uitbreiding in 1986 werd de locatie tocht te krap en heeft Klink een nieuw bedrijf opgezet aan de nieuwe rondweg rond het centrum van Vaassen, de Laan van Fasna. Het betreft een garagebedrijf, tankstation met serviceshop en carwashcenter.

Het taxibedrijf is aan de Stationsstraat blijven zitten en later failliet gegaan. Het perceel van het garagebedrijf is nu een deel van het appartementencomplex "Maartenspoort".

Lees meer

Steinstraat

De Steinstraat ligt in de zgn. Transvaalbuurt. Een wijk die in de jaren '50 van de vorige eeuw is aangelegd. Het type woningen dat in de Steinstraat werd geboud was voornamelijk woningblokken van 4 tot 7 woningen en twee-onder-een-kap. zo'n 15 jaar gelden zijn enkele woningenblokken aan de Steinstraat en de De Wetstraat gesloopt om plaats te maken voor appartementen. Een deel van de appartemeneten wordt ingezet voor begeleid wonen door de J.P. van den Bent Stichting. Onder de appartementen is een parkeergarage gerealiseerd met op het dak ,tussen de appartementencomplexen, een gemeenschappelijke buitenruimte.

Lees meer

Suikerbrink-II

Op de eerste en tweede foto (1954) staat de oude boerderij "de Sukerbrink" afgebeeld. Deze stond op de plaats waar nu drie flats staan en was eigendom van de stichting Feitenhof uit Elburg (herkenbaar aan de zandloper op de vensters). De Sukerbrink is in de jaren 50 afgebroken, de laatste bewoner Jan Brummelkamp, heeft een nieuwe boerderij betrokken in de Waterstraat, later overgenomen door zijn zoon. Ook de derde foto is gemaakt vanuit de Jan Hamerstraat kijkende naar de Suikerbrink. Deze foto is uit begin jaren 60 toen de boerderij al was gesloopt en de drie flats waren gebouwd en daarna een foto ruim 50 jaar later.

Deze foto's zijn gemaakt kijkend vanaf de Apeldoornseweg richting de Sukerbrink. De eerste foto is gemaakt in de jaren '50 en de tweede foto recent.

Op de eerste foto uit 1954 is weer boerderij de "Sukerbrink"te zien met op de achtergrond de panden van de Aluminium Industrie Vaassen. Op de volgende foto is het boerenbedrijf inmiddels vervangen door flats. De aluminium Industrie is nog steeds goed zichtbaar. Een recente foto laat zien dat de fabriek vanaf de Suikerbrink geheel aan het zicht is onttrokken door bomen en struiken.

De eerste foto is van begin jaren 60 toen de flats en de woning op deze foto nog vrij nieuw waren. Hoeveel Vaassenaren hebben de eerste jaren na het trouwen niet gewoond in een van deze flats? De tweede foto is ruim 50 jaar later genomen. Op de begroeiing en het aantal auto's na is er vrijwel niets veranderd.

Bronnen: tekst "Vaassen in oude ansichten, deel 2" van G.J. Palm, foto's jaren '60 van dr. G. Schermers.

Lees meer

Torenstraat 06

Dit gebouwtje aan de Torenstraat is rond 1900 gebouwd en werd o.a. gebruikt voor de zondagsschool, catechisatieles, kerkelijk jeugdwerk en door christelijke zangverenigingen.

In 1958 werd het interieur gemoderniseerd en geschikt gemaakt voor multifunctioneel gebruik. Om ruimte te winnen werd de fietsenstalling bij het gebouw getrokken. Na de bouw van "De Rank" in 1966, werd het lokaal een periode gebruikt als aula. Later gebruikte de “Stichting Rankmarkt” het gebouw om tijdens de maandelijkse snuffeldag boeken en allerhande verzamelde spullen te verkopen. De opbrengst was o.a. bestemd voor het in stand houden van De Rank en de Dorpskerk. In 2015 werd de Rankmarkt opgeheven en daarna had het vm. catechisatielokaal geen functie meer. Museum vaassen Historie heeft het gebouw nog tijdelijk gebruikt als archief/opslagruimte. Het kerkbestuur heeft plannen om het gebouwtje te laten moderniseren en het een nieuwe functie te geven maar dat is mede afhankelijk van de toekomstplannen voor De Rank.

Bronnen: o.a. web.hervormdvaassen.nl, De Stentor.

Lees meer

Torenstraat 08

Wie herinnert zich nog de eierhal aan de Torenstraat op de hoek van het marktplein in Vaassen? De Eierhal is gebouwd in 1928 door aannemer J. Terwel waarbij het constructiewerk in onderaanneming werd verricht door I.W. Matthijse. De eerste foto is genomen tijdens de bouw, de tweede net voor de opening en de derde tijdens de feestelijke opening.

Het initiatief kwam van de rijke bankierszoon A.R.P. Mees die eigenaar was van de Geelmolen en ook de grond aan de Elspeterweg schonk voor het eerste zwembad in Vaassen. De eierhal is al lang weer uit het straatbeeld verdwenen. Op de foto uit begin jaren '50 is te zien dat het pand is afgetakeld en op de volgende foto is de sloop in volle gang. De spanten zijn in 1953 nog gebruikt om de vervallen eierhal van Epe provisorisch op te knappen. Op deze plek aan de markt staat nu een appartementencomplex met op de begane grond restaurant "De Toren" zoals op de recente foto is te zien.

Bronnen: Frans Schumacher en Lulof Terwel.

Lees meer

Torenstraat 15

Op de eerste foto uit 1960 is een boerderij te zien, dat in het centrum van het dorp stond, en vlak daarna is afgebroken.

Voordat de Marijkeweg werd aangelegd liep de Torenstraat vanaf de Dorpsstraat naar de Julianalaan. Tussen de winkel van In ’t Hout en de oude pastorie, nu de Hema, begon de Torenstraat als een smal pad. Net voor de woning van G. Rodijk (later tandarts Taselaar), boog de weg naar rechts en liep langs de Dorpskerk en het Marktplein naar de Julianalaan. Het eerste deel was smal en daarom één richtingsverkeer. Aan de linkerzijde lag een zandpad naar deze boerderij. De familie Nijhof moest wijken omdat de boerderij werd afgebroken voor de bouw van bejaardencentrum de Speulbrink. Dat is te zien op de volgende foto's uit resp. 1961 en 1964. Foto 4 is eveneens genomen in 1961 en toont de situatie vanaf de Marijkeweg. De bouwactiviteiten op de voorgrond, het armenhuis links en de boerderij rechts op de achtergrond.

Torenstraat 15 is nu het huisnummer van Kerkelijk Centrum "De Rank". Op onderstaande foto uit 1967 is de eerste fase, het houten gebouw, van "De Rank" te zien. De laatste foto toont de huidige situatie.

Bronnen: foto's 1, 2, 3 en 4 dr. G. Schermers, foto 5 W. Willems, foto 6 Google.

Lees meer

Torenstraat 21

Tegenover het café-restaurant de Achterhoek, nu De Leest, stond de groentezaak met tuinderij van Rondhuis.

In 1936 werd de voormalige boerderij achter de Dorpskerk omgebouwd tot aardappel-, groente- en fruitwinkel. Oprichters waren Berend en Gerritje Rondhuis-Visch. Net voor oorlogsjaren werd een paard en wagen aangeschaft om mee te kunnen venten. Na de oorlog werden tuin- en landbouwzaden aan het assortiment toegevoegd. In 1952 werd de zaak verbouwd en uitgebreid. Toen kwam ook het gemotoriseerde transport. In 1953 ging zoon Dick in de zaak werken en stond men ook op de markt. In 1975 heeft Dick de zaak overgenomen

Inmiddels bestaat de zaak niet meer en is het pand gesloopt om de bouw van een supermarkt mogelijk te maken.

Bron: o.a. Vaassen 1100.

Lees meer

Torenstraat 21-29

Links op de eerste foto staat de woning/winkel van Rondhuis de groenteboer. Daarnaast de woningen van De Graaf en Nikkels en geheel rechts het brandweerhuisje. Op de volgende oude foto staat ook nog de eierhal. Dit stukje bebouwing van de Torenstraat is geheel verdwenen voor de bouw van een supermarkt en parkeerplaatsen. De supermarkt, gebouwd in 1986, heeft inmiddels weer nieuwbouwplannen. Een "artist impression" van deze plannen is te zien op het laatste plaatje.

Bronnen: o.a. Vaassens Weekblad, gemeente Epe.

Lees meer

Torenstraat 33

Een foto uit 1975 van Gerard IJsseldijk met een marktkraam voor zijn manufacturenzaak. De volgende recente foto is van de haarstudio die nu in het pand is gevestigd.

Lees meer

Torenstraat 43

Dit pand was tot 1991 de woning van Hertha Anne Klara Gerber en zij had hier tevens een antiekwinkel. Hertha scheidde in 1976 van Jan Jacob Cassa, burgermeester van Epe van 9 februari 1944 tot 17 April 1945. Hertha woonde vanaf 1991 bij haar dochter Antoinette in Noord-Brabant en overleed in 2001 op 90 jarige leeftijd.

Bron: artikel in Ampt Epe van R.E. Taselaar, Cassa, burgemeester in Epe 1944 en 1945.

Lees meer

Tuindorpweg

Een luchtfoto genomen rond 1940 met daarop de gashouder aan de Tuindorpweg. Op de oude ansichtkaart staat de gashouder met als onderschrift "Koekoeksweg". Het betreft echter de Tuindorpweg. De naam van dit deel van de Koekoeksweg is na de aanpassing van de kruising met de Krugerstraat rond 1912 n.l. gewijzigd in Tuindorpweg.

Deze foto is genomen vanaf de Apeldoornseweg kijkend naar de huidige Tuindorpweg, richting de Krugerstraat. Links op de foto is nog net een punt van het pand van sigarenmagazijn Nellestein te zien.

In de jaren dertig is Vaassen aangesloten op gas. De gasfabriek stond in Apeldoorn en vandaar ging het gas naar de gashouder aan de Tuindorpweg in Vaassen. Als er weinig gas in de houder zat was dat zichtbaar omdat de houder lager was.

Een gashouder is een grote voorraadtank voor (licht)gas dat in een gasfabriek uit steenkool werd gewonnen en voor industrieel of huishoudelijk gebruik tijdelijk werd opgeslagen. Sommige gashouders bestonden uit een aantal delen die telescopisch konden bewegen, waardoor het volume van de gashouder aangepast kon worden. De meeste gashouders zijn gesloopt na de introductie van het aardgas uit Groningen in de jaren '60. (bron: wikipedia).

Het gebouwtje dat naast de gashouder stond heeft er nog jaren gestaan. Het perceel is, zoals op de laatste foto is te zien, nog steeds braakliggend.

Lees meer

Van Riebeeckstraat 83

In 1957 begon aannemersbedrijf W. Th. Timmer uit Vaassen met de bouw van twee identieke openbare lagere scholen in de gemeente Epe. In 1958 werd de school aan de Woestijnweg geopend met als schoolhoofd de heer Post, die deze functie bijna 20 jaar uitoefende. Leerlingen kwamen uit de wijken in westelijk Vaassen. De meeste Molukse kinderen uit het woonoord, dat in 1958 werd geopend, gingen naar de woonoordschool. Er gingen ook kinderen naar de School met de Bijbel aan de Kosterstraat. Kinderen van de GPM Mrt 53 kwamen op de Kouwenaarschool.

Bekende leerkrachten op de Kouwenaarschool waren Henk Gossink, Jille de Vries en juf Steenbergen. Op het grote schoolplein kon vrijuit worden gespeeld. De jongens die liever voetbalden konden dat doen op de plek waar nu de Potgieterflat staat. Toen schoolhoofd Post vertrok werd Frits Jurgens uit Amsterdam in 1978 zijn opvolger.

In 1975 verlaat bijna een derde van de leerlingen de school als aan de Potgieterstraat openbare basisschool 't Rondhuus wordt geopend. Met de start van de basisschool in 1985 kreeg kleuterschool de Bijenkorf een plek in de Kouwenaarschool, waar twee lokalen geschikt waren gemaakt voor kleuteronderwijs. Enige jaren later krijgt de Bijenkorf een eigen gebouw op de hoek van de Woestijnweg en De Wetstraat. In 1991 ging De Kouwenaar als openbare Daltonschool voor basisonderwijs verder.

In 2007 werd de school gesloten en gingen de leerlingen naar de Rotonde. In 2008 werd de Kouwenaarschool afgebroken om plaats te maken voor de bouw van 21 woningen. Dit project kwam echter, mede door de crisis, jarenlang niet van de grond. In 2018 wordt het project, weliswaar een ander ontwerp, alsnog geraliseerd en gaan 25 woningen in de verhuur.

Lees meer

Veenweg 01

Op deze plek aan de Veenweg (vroeger Pastorieweg) stond de boerderij van Tijmen van 't Einde en zijn vrouw Maria die in 1863 werd verwoest door brandstichting. De boerderij op de foto's is later op deze plek gebouwd.

Bron: Vaassen 1100.

Lees meer

Veenweg 04

Villa Het Heuveltje.

Dit huis werd in 1904 gebouwd in opdracht van Max de Leuw, de toenmalige directeur van de N.V. Industrie. In 1910 liet hij villa "De Kerckenkamp", nu rouwcentrum Monuta, aan de Dorpsstraat bouwen en in 1920 verhuisde hij met zijn gezin naar Apeldoorn.

Na de Leuw woonde in Het Heuveltje nog een korte periode Albert Voorhorst en zijn gezin. Daarna was het pand aan de Veenweg vooral bekend als de woning van de familie van Wijk die kassier was van de plaatselijke Boerenleenbank en hier in de dertiger jaren kantoor hield. In 1962 is deze bank naar de Dorpsstraat gegaan naast Drogisterij in ’t Hout.

Nadat de bank was verhuisd werd de villa eigendom van Tymen Koetsier en zijn vrouw Christina Bakker en werd een deel van het pand gebruikt als pension. Daarna is hetHepand alleen nog gebruikt als particuliere bewoning.

Foto 2015: De villa heeft aan de voorgevel een erker gekregen en een grotere dakkapel en is aan de achterzijde uitgebreid. Verder is de villa qua uitstraling niet veel veranderd en heeft nog steeds de oude grandeur.

Lees meer

Veenweg 06

Aan de Veenweg, voorbij villa "Het Heuveltje", stond ooit de eerste pastorie van Vaassen waarschijnlijk nog voor de R.K. kerk.

In werd 1668 er een nieuwe pastorie gebouwd voor de toenmalige dominee Johan van Loo. In 1840 werd besloten de oude pastorie te slopen en te vervangen. De nieuwe pastorie brand in 1903 volledig uit.

Aannemer P. de Bruin krijgt opdracht voor de nieuwbouw van een villa voor 6.845 gulden. In 1904 wordt de villa opgeleverd aan de kerkvoogden van de Dorpskerk. Villa Rusticana is echter nooit bewoond geweest door een dominee.

In 1907 werd de villa gekocht door prins Hendrik om er de opperhoutvester van de Koninklijke Houtvesterij te huisvesten (foto 1908). Later kwam de villa in eigendom bij Vulcanus, met de familie Baars als bewoonster. In 1921 wordt het meubilair openbaar verkocht wegens vertrek.

Vanaf januari 1956 tot mei 1961 woont dokter S.G. Meijssen op Rusticana, de laatste officiële bewoner. De villa is rond 1970 gesloopt.

Bronnen: Lulof Terwel en Vaassen in oude ansichten, deel 2 van G.J. Palm.

Lees meer

Veenweg 10

Een foto uit 1985 van de restanten van Wasserij Mentink en de bijbehorende bedrijfswoning. Op deze locatie is in 1990 een nieuwe woning gebouwd met bedrijfsruimte voor Buitenhuis Stallenbouw.

Lees meer

Vulcanusweg

De eerste foto uit 1968 staat de toegangspoort van Ijzergieterij Vulcanus. De tweede foto(gemaakt voor 1920) is een bekende ansichtkaart van de ijzergieterij gezien van de kruising Oude Apeldoornseweg met de Vulcanusweg en Manegeweg. De Vulcanus weg leidt naar de in 1920 gebouwde ijzergieterij en machinefabriek N.V. Vulcanus.

De derde foto is genomen in de jaren 60. Daarop is te zien dat aan de Manegeweg inmiddels een aantal woningen zijn verschenen. Inmiddels is de ijzergieterij gesloopt, het terrein gesaneerd en is er een woonwijk met de toepasselijke naam "Vulcanus" gerealiseerd. De laatste foto laat de situatie in 2015 zien.

Foto jaren '60: dr. G. Schermers.

Lees meer

Waterstraat 10

Net buiten de bebouwde kom van Vaassen loopt de Waterstraat. Aan Waterstraat ten de oosten van de Apeldoornseweg stond een woning met grote schuren en een hooiberg. Het was niet bepaald een boerderij om te zien. Het stond echter opgenomen in de lijst van de Rijksdienst van Cultureel Erfgoed (foto 1). Ondanks dat is het geheel gesloopt en in 2012 is er een villa op deze ruime kavel gebouwd.

Lees meer

Westerenkweg

In dit huisje woonde 'kippendokter' Willem Langevoort (1904-1966). Toen hij vanwege gezondheidsredenen niet meer in de papierfabriek van Van Delden mocht werken, heeft dezelfde Van Delden hem de mogelijkheid geboden om op deze plek kippen te gaan houden. Het huisje moest later verdwijnen vanwege woningbouw (Hindehoek-Evershoek). Op de tweede foto zijn de rijtjeswoningen aan de Krugerstraat-De Wetstraat te zien. De derde foto is gemaakt vanaf de Krugerstraat kijkend naar de Westerenkweg. Uiterst rechts staat het boerderijtje. De laatste foto toont de kippenschuren achter de woning.

Bron: o.a. Vaassens Weekblad.

Lees meer

Westerenkweg 19

In 1963 wordt de nieuwe Kalmijnschool (foto 1) met 180 leerlingen in gebruik wordt genomen.

De volgende twee foto's zijn in 1965 gemaakt door dr. G. Schermers. Vanaf de Krugerstraat kijkend naar de Westerenkweg. In dat jaar krijgen de kleuters van de Kalmijnschool hun eigen school: Rozemarijntje.

Als in 1971 de woonoordschool wordt opgeheven, komen er 60 leerlingen bij en vindt er een afsplitsing plaats: de scholen ’t Berkenholt en ’t Eekhoorntje. De 15 jaren oude lagere school wordt in delen afgebroken en op dezelfde plek verrijst een nieuw schoolgebouw. In 1985 gaan kleuter- en lagere school samen verder als basisschool onder nieuwe naam “de Westerenk”.

In 2012 is de school geheel gerenoveerd. Door het samengaan met ‘t Berkenholt werd de school flink uitgebreid en ook de naam veranderde. De school heet nu ‘t Mozaiek.

Lees meer

Woestijnweg - Picobult

Op 8 mei 1972 meldde de Nieuwe Apeldoornse Courant dat men was begonnen met het afgraven van deze heuvel (foto 1). In opdracht van de bouwmaatschappij Hewakon begon het Gelderse Expeditie- en Overslagbedrijf uit Arnhem met dit karwei. Men hoopte dat binnen een week of acht de klus geklaard zou zijn. Op de lege plek zouden dan tachtig woningen gebouwd kunnen worden. Volgens berekeningen-had de Picobult een inhoud van 20.000 kubieke meter.

De bult dankt zijn naam aan een Duits aannemersbedrijf, de firma Pistor & Co. Dit bedrijf was verantwoordelijk voor de bouw van de arbeiderswoningen van de Vulcanus en werden ook wel Picohuizen genoemd. Toen de Vulcanus nog een echte ijzergieterij was maakte men daar gebruik van vormzand en vulzand. Om dit zand te verkrijgen en het afval kwijt te raken had de fabriek zelf verschillende stukjes land in eigendom. Op zo'n terrein, gelegen tussen de Woestijweg, de van Riebeeckstraat en de Potgieterstraat (foto 2 en 3), verscheen ook de Picobult. De kuil die natuurlijk eerst ontstond werd later weer gevuld met het afvalzand, wat door de vermenging met afval vrij vruchtbaar zou zijn geworden. Het bewijs daarvan zou het goed groeiende hout op de bult zijn geweest. Vrij kort na de oorlog was de kuil niet alleen geheel gevuld, maar rees de heuvel hoog boven de omgeving uit. Dat de bult niet is uitgegroeid tot een berg kwam doordat de gemeente het afvalzand ging gebruiken voor het verharden van zandwegen. Toen de Vulcanus met het afvalzand naar een ander stuk grond begon te rijden is men gaan uitkijken naar een koper voor het terrein met de bult. De heuvel kreeg sindsdien verschillende eigenaars en allemaal hebben ze schijnbaar geprobeerd er iets mee te doen. Maar niemand heeft de kans gekregen om er te bouwen of zelfs maar het vormzand weg te krijgen. De bult werd een echt probleem toen hij langzamerhand midden in de bebouwing kwam te liggen. Voor de Vaassenaren die er tegenaan moesten kijken werd het een berg van ergernis, maar gelukkig voor hen, de gemeente en de stedenbouwkundige dienst verdween de bult uit het Vaassense landschap. Op de laastste twee foto's is de sneeuwpret op de Picobult en de wateroverlast aan de van Riebeeckstraat te zien.

Bron: Frans Schumacher, Vaassens Weekblad.

Lees meer

Woestijnweg 023

Een foto uit 1948 waar de achterkant van de huizen aan de Spechtstraat al zichtbaar zijn en men net is begonnen met de bouw van de woningen aan de Woestijnweg.

De Woestijnweg in 1964 met links een serie woningen en rechts nog open terrein. ook wel bekend als de Picobult.

Dezelfde plek nogmaals gefotografeerd ruim 50 jaar later. Met opnieuw de vuilnisbakken aan de weg, (wel een stuk groter) en een flinke bomenrij. Op de open plek linksvoor op de foto werd later een winkel gebouwd waar dierenspeciaalzaak Rencis jarenlang in was gevestigd.

In 2016/2017 zijn de woningen gerenoveerd en aan de gevel zijn wit geschilderd wat de woningen een geheel ander aanzien geeft.

Foto's jaren '60: dr. G. Schermers.

Lees meer

Woestijnweg 061

Bewoners van de zogenaamde Vogelbuurt waren begonnen met de oprichting van een speeltuinvereniging en honderd gezinnen hadden zich reeds als lid aangemeld. Men was er in geslaagd om in zeer korte tijd 220 leden bij elkaar te krijgen en hoopte voor de grote vakantie het speelterrein in orde te hebben. De kosten zouden 10 cent per gezin per week gaan bedragen. Tijdens de tweede ledenvergadering in 1954 werden er werkploegen samengesteld die zich bezig gingen houden met het maken van speelwerktuigen. Het rondhout werd gratis verstrekt door het gemeentebestuur van Epe en de N.V. Industrie en N.V. Vulcanus boden werkruimte aan voor de vervaardiging van de speeltoestellen. De hele winter werd doorgewerkt en op 3 mei 1955 kon de eerste spade in de grond worden gezet. Op 21 mei werd de speeltuin geopend.

Voor de kinderen begon het openingsfeest met een optocht achter het Vaassens Fanfarecorps naar de nieuwe speelplaats. Voorzitter H. P. Brummel verwelkomde iedereen, in het bijzonder burgemeester Renken met zijn echtgenote en dochtertje Anneke. Zij mocht die middag het bord met de naam van de speeltuin "De Kouwenaar" onthullen.

Tegenwoordig is de speeltuin volgens hun eigen website "een bloeiende vereniging met 290 gezinnen als lid. De Kouwenaar heeft een centrale functie in de wijk. Het is niet alleen een plek waar kinderen spelen maar ook een ontmoetingsplaats van 0 tot 100 jaar."

Bronnen: Frans Schumacher, Veluws Nieuws.

Lees meer

Woestijnweg 094

Het westelijke deel van de Woestijnweg is in 1956 nog een zandweg zonder bebouwing. Op de foto uit 1964 is het schoolgebouw al gereed en zijn verderop woningen in aanbouw.

Op de foto uit 2015 is voor het schoolgebouwtje de moskee te zien en rechts, niet zichtbaar op de foto, liggen speeltuin de Kouwenaar en de sportvelden.

Foto's jaren '60: dr. G. Schermers.

Lees meer

Woestijnweg 096

Sultan Ahmet Camii.

Begin jaren '90 van de vorige eeuw is deze moskee aan de Woestijnweg gebouwd. Op de volgende foto uit 2008 is te zien dat de aanbouw is uitgebreid met een verdieping. In 2010 is de moskee opnieuw uitgebreid maar nu met met een extra vleugel. In de oksel van de verbinding van het oude en niewe gedeelte staat een 7 meter hoge toren. Op de toren staat een koepel met een alem, de halve maan die elke moskee siert. De alem is het symbool voor de islam. De moskee heeft nu naast een gebedsruimte ook ruimten met een sociale functie, zoals een grote ontmoetingsruimte voor jongeren, een ontmoetingsruimte voor ouderen, een vergaderzaal en een leslokaal.

Lees meer

Woestijnweg 102

De aansluiting van De Wetstraat op de Woestijnweg. De foto gemaakt in 1965, gemaakt door dr. G. Schermers, laat de bouwplaats zien van een blok woningen. De bouw is pas net begonnen want men is nog bezig met de fundering. Daarachter zijn de woningen van de Steinstraat te zien.

Op de volgende foto uit 2016 is te zien hoe het woningblok er uit is gaan zien. Het flatgebouw op de achtergrond is later gebouwd.

Lees meer

Woestijnweg 148

De Woestijnweg in 1965. Aan de rechterkant nog een braakliggend terrein terwijl verder naar het oosten het Molukse woonoord, in de volksmond het Ambonezenkamp, ligt. Aan de linkerkant van de weg een plantsoen met een groepje Molukse jongelui. Verderop zien we tegen de achterzijde van enkele woningblokken aan de Smutstraat en een bouwterrein.

Een foto op dezelfde plaats in 2016 laat zien dat de op het bouwterrein verrezen woningen inmiddels aan het oog zijn ontrokken door een flatgebouw. Aan de rechterzijde is het woonoord allang verdwenen en is de woonwijk Berkenoord II (niet zichtbaar) gebouwd.

Foto 1965: dr. G. Schermers.

Lees meer

Woestijnweg-Kievietstraat

In 1964 bevindt zich aan de Woestijnweg ter hoogte van de Kievitstraat de rand van de bebouwde kom van Vaassen. Aan de Woestijnweg staan aan de rechterzijde een aantal woningblokken. Aan de linkerzijde bevindt zich de zgn. Picobult.

Op de foto uit 2015 zien we dat één van de woningblokken is gesloopt en in 2007 is op de hoek, als onderdeel van de herontwikkeling van de vogelbuurt, een appartementencomplex gebouwd. De bebouwde kom is sinds die tijd door de aanleg van de woonwijken berkenoord I en II ook aanzienlijk opgeschoven.

Lees meer

Woestijnweg-Potgieterstraat

De eerste foto uit 1954 toont de Woestijnweg vanaf de Potgieterstraat, kijkend naar het westen. De Woestijnweg is dan nog een zandweg. Op de volgende foto, 10 jaar later is op de hoek de Kouwenaarschool al aanwezig en is men verderop druk bezig met de bouw van de wijk berkenoord.

Op de foto uit 2015 is te zien dat de Kouwenaarschool inmiddels is gesloopt. Woningbouwplannen zijn vanwege de crisis nog niet van de grond gekomen. verder op is de Moskee Sultan Ahmet Cami te zien.

Foto's jaren '60: dr. G. Schermers.

Lees meer

Zwaluwstraat 33

De eerste foto is gemaakt rond 1965 en laat de bouw van de huurwoningen aan de Zwaluwstraat zien. In die jaren '50-'60 van de vorige eeuw werd de wijk Vogelbuurt gebouwd. Dit waren vooral straten met rijtjeswoningen. De oudste woningen waren relatief klein en zijn vanaf 2006 in opdracht van woonbedrijf Triada gesloopt en vervangen door nieuwe woningen en appartementen. De doorzonwoningen aan de Zwaluwstraat zijn groter en deels verkocht en kunnen nog wel enkele jaren mee.

Lees meer

Zwarteweg

In 1898 kocht de eigenaar van de Nieuwe Molen, de latere Wattenfabriek, ongeveer 16 hectare grond. Deze grond was gelegen tussen het water de Grift en de spoorlijn op het Eekterveld in Vaassen. In 1906 werd de grond verkocht aan de NV Kunstzandsteenfabriek “De Veluwe”. Deze firma bouwde op het nieuw verworven terrein een fabriek met magazijnen, kantoren en een schaftlokaal. Er werd een aparte spoorwegaansluiting aangelegd langs de Zwarteweg naar de nieuwe fabriek. Voor het vervoer over het Apeldoorns Kanaal kwam er een smalspoor te lopen vanaf de fabriek over de Grift naar het kanaal.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) liep de vraag naar kalkzandsteen drastisch terug en in 1917 moest men noodgedwongen stoppen. De NV Maatschappij tot exploitatie van halfstof en carton “De Veluwe” startte als nieuwe eigenaar in september 1917 met de fabricage van papier. In 1924 werd de fabriek overgenomen door de NV Carton fabriek en aardappeldrogerij “Erica” uit Oude Pekela en de NV Papierfabriek Emst. De laatste papierfabrikant op deze locatie was de NV Verenigde Koninklijke Papierfabriek van Gelder en Zonen te Amsterdam. Deze verkochten in 1929 de inventaris, gebouwen en buitenterrein aan de heren H. de Vries en Zonen uit Amsterdam.

Hendrik de Vries begon in 1890 in Amsterdam een groothandel in chocolade en suikerwerk. Uit de naam de Vries EN Zonen is toen de naam VENZ ontstaan. Wanneer Gerard 15 jaar is, begint hij bij zijn vader in de zaak. Gerard richt zich op de productie van chocolade en suikerwerk. Het bedrijf loopt zo goed dat in 1928 al vier panden nodig zijn om alles te kunnen maken. Omdat ze alles onder één dak willen maken, gaan ze op zoek naar een grotere Venz fabriek. In 1930 wordt deze fabriek in Vaassen geopend. In het begin wordt in deze fabriek alleen suikerwerk, zoals lolly's en borstplaat gemaakt. Enkele jaren later begint ook de productie van chocolade repen, tabletten en bonbons. Venz maakt sinds 1936 chocolade hagelslag.

Koffiebrander en tabaksfabrikant Van Nelle verwierf in 1973 een meerderheidsbelang in Venz en kocht tevens de chocoladefabrieken Droste en Donkers op. Droste is een in 1890 in Haarlem opgerichte Nederlandse chocoladeproducent. Vijftien jaar later 'verwelkomden' de werknemers van Venz hun collega's van Droste in de Vaassense fabriek. Vervolgens nam Sara Lee/Douwe Egberts in 1989 Van Nelle over en verkocht Droste/Venz een jaar later aan de Centrale Suiker Maatschappij (CSM). Deze maatschappij bracht Venz onder in haar zoetwarendivisie waaronder ook Koninklijke De Ruijter valt.

In 1997 verkoopt CSM Droste aan het Duitse bedrijf Hosta. Venz is ,net zoals De Ruijter, onderdeel van de voedingsproducent Heinz. De productie vindt plaats in Utrecht. In 2013 werd het concern opgekocht door Warren Buffett en partners.

De Droste-pastilles worden nog steeds geproduceerd in Vaassen, net als de chocoladeletters.

Lees meer

Zwarteweg 4-8

Vlakbij verbandfabriek de Utermöhlen stond deze rij woningen. Rechts op de foto, uit 1932, is de gemetselde schoorsteen van de fabriek prominent aanwezig. In de tweede wereldoorlog is het meest rechtse deel van het woningblok verwoest en niet meer herbouwd.

Het lijkt erop dat de foto is genomen vanaf het tracé van de Baronnenlijn kijkend richting de fabriek en de achterzijde van de woningen. De Baronnenlijn was de spoorlijn tussen Apeldoorn en Hattemmerbroek. Geheel rechts onderin de foto is nog een stukje van de rails te zien.

Lees meer