Torenstraat 15

Op de eerste foto uit 1960 is een boerderij te zien, dat in het centrum van het dorp stond, en vlak daarna is afgebroken.

Voordat de Marijkeweg werd aangelegd liep de Torenstraat vanaf de Dorpsstraat naar de Julianalaan. Tussen de winkel van In ’t Hout en de oude pastorie, nu de Hema, begon de Torenstraat als een smal pad. Net voor de woning van G. Rodijk (later tandarts Taselaar), boog de weg naar rechts en liep langs de Dorpskerk en het Marktplein naar de Julianalaan. Het eerste deel was smal en daarom één richtingsverkeer. Aan de linkerzijde lag een zandpad naar deze boerderij. De familie Nijhof moest wijken omdat de boerderij werd afgebroken voor de bouw van bejaardencentrum de Speulbrink. Dat is te zien op de volgende foto's uit resp. 1961 en 1964. Foto 4 is eveneens genomen in 1961 en toont de situatie vanaf de Marijkeweg. De bouwactiviteiten op de voorgrond, het armenhuis links en de boerderij rechts op de achtergrond.

Torenstraat 15 is nu het huisnummer van Kerkelijk Centrum "De Rank". Op onderstaande foto uit 1967 is de eerste fase, het houten gebouw, van "De Rank" te zien. De laatste foto toont de huidige situatie.

Bronnen: foto's 1, 2, 3 en 4 dr. G. Schermers, foto 5 W. Willems, foto 6 Google.

Vroeger en nu snelmenu