Dorpsstraat 56

Reinder Wegerif getrouwd met Geertruida Maria Kwakkel woonden in het huis op de eerste foto. het huis werd begin 1937 afgebroken. Op dezelfde plaats verscheen een nieuw pand, gebouwd door aannemer en eigenaar Wegerif. Het werd een dubbele woning, waarin aan de zuidkant mejuffrouw A. de Haan zich vestigde met haar sigarenmagazijn Neutral. Het betrof een heropening, want zij had eerder haar winkel gehad naast kruidenier Polak. Boven de zaak hield tandarts R. Olsman spreekuur. Aan de noordkant vond H.L. Muller met zijn horlogerie De Tijd onderdak. In 1958 nam John Schleebaum de sigarenzaak over. In 1963 droeg Muller zijn zaak over aan de heer G. Coes. Al vrij snel benutte hij de ruimte van het gehele pand voor zijn zaak. De familie Ekelenkamp nam in 1985 de juwelierszaak over. Eerst werd het pand nog gehuurd van de familie Wegerif, daarna werd het hun eigendom. Sinds enkele jaren zit Opticontact Luuk Vos in het pand.

Ekelenkamp

Bron: Vaassen, wandelend door de Dorpsstraat 1900-1950, F.J.T. Schumacher.