Dorpsstraat 11

Op deze oude ansichtkaart, gamaakt kort na de oorlog, staat "Vaassen, ingang Villapark".

De villa is gebouwd in 1928 door Anton Brouwer eigenaar van wasserij "Welgelegen" en staat aan de Dorpsstraat op de hoek van de Parkweg. De villa is "Eggenhof"genoemd.

Dorpsstraat 19

Deze foto laat de Dorpsstraat (vroeger Eperweg) zien die loopt naar het kruispunt met de Deventerstraat en de Julianalaan.

Links het vroegere huis van Van Wijk en juffrouw Kooy en verderop de huizen van respectievelijk Wagenaar, Bervoets en Brummelkamp (De Hoef).

Bron: Vaassens Weekblad/Frans Schumacher.

Dorpsstraat 27

In 1930 opende Willem Kooijer zijn café Kasteelzicht annex kapperszaak. In 1937 overleed hij en zijn vrouw Maria zette met haar zeven kinderen het café voort. Schoondochter Adelgonda getrouwd met Hans Kooijer nam vanaf 1965 de zaken met betrekking tot het café van haar schoonmoeder over.

Na het overlijden van zijn moeder liet Hans het kappersvak achter zich en richtte zich helemaal op het café, waar in 1976 begonnen werd met een slijterij. Twee jaar later vond een forse uitbreiding plaats. De nieuwe biljartzaal werd in gebruik genomen door de biljartverenigingen “Kasteel zicht” en “Het Centrum”. Hans overleed onverwacht in 1988.

Zoon Wilgrad heeft samen met zijn moeder het café nog enkele weken voortgezet. Daarna ging het definitief dicht. Na het behalen van het middenstandsdiploma en het slijtersvakdiploma kon Wilgrad de wens van zijn vader vervullen. In 1992 werd opnieuw uitgebreid en langzamerhand nam mevrouw Kooijer afstand van het bedrijf. Vanaf 2000 wordt de zaak aangestuurd door Wilgrad en zijn vrouw Tina.

Bron: Vaassen, wandelend door de Dorpsstraat 1900-1950, F.J.T. Schumacher.

Dorpsstraat 33

Foto's 1 en 5 laten "De Hoef" zien vanaf de Dorpsstraat en de foto's 2 en 6 vanaf de Deventerstraat.

De oude foto stammen uit de jaren '30 van de vorige eeuw. in die periode was auto-garage "De Hoef" de thuishaven van de lokale busdiensten van Brummelkamp. In 1956 opende de heer Gerrits een automatiek in het pand. In 1964 kreeg het de bestemming van automatiek-cafetaria (foto 4), waarbij een gedeelte van het pand als restaurant werd ingericht.

automatiek en lunchroom De hoefautomatiek en lunchroom De hoef

In 1974 vond de opening plaats van de vernieuwde en uitgebreide brandweerkazerne in een deel van dit pand aan de Dorpsstraat.  De brandweer is verhuisd naar een nieuwe kazerne aan de Laan van Fasna maar het andere deel is nog steeds in gebruik als cafetaria..

Dorpsstraat 35-I

Herberg De Valk was begin 1800 eigendom van Frederik Carel Theodoor baron d’Isendoorn à Blois, eigenaar van kasteel Cannenburch. Teunis Kelderman, huisknecht bij de laatste familie van Isendoorn, pachtte jarenlang de herberg van zijn werkgever. Nadat de baron stierf, werden alle bezittingen behorende bij het kasteel in 1871 en 1872 geveild. Toen kwam herberg De Valk in particulier bezit.

Na zetbaas Kelderman had de herberg nog de volgende eigenaren: D.A. Jonker, H. Kers, de erven Kers, Th. H. Horst, L. Berends, J.J. Veldman en G. Hogendoorn. Er werd behalve over herberg ook gesproken over café, uitspanning, restaurant en Herberghe De Valk.

Op de eerste foto De Valk zoals dit er begin 1900 uitzag. Het toenemende verkeer op de Dorpsstraat heeft mede de ondergang van café De Valk bewerkstelligd. Voortdurend en al vanaf het begin van de twintigste eeuw bleek het kruispunt waaraan het café lag een gevaarlijke te zijn. In 1961 eiste de gemeente het gebouw op, het café was een sta in de weg voor het verkeer en tijdens de rioleringswerkzaamheden aan de Dorpsstraat werd eind oktober, begin november met de sloop ervan begonnen.

Bron: Vaassen, wandelend door de Dorpsstraat 1900-1950, F.J.T. Schumacher.

Vroeger en nu snelmenu