Dorpsstraat 39

In 1881 verkocht bakker C. van Bremen zijn failliete boedel aan E. van Vemde voor het bedrag van vierduizend en vijftig gulden. In 1890 nam Reemt Abraham Visser de zaak over (foto 1), later weer opgevolgd door zijn zoon H.J. Visser. De 2e foto is gemaakt in 1910, de volgende foto enkele jaren voordat het pand van Visser in 1963 werd verkocht aan Hein Schans. Zijn zoon Harm zette in juli 1964 hier zijn juwelierszaak voort, die tot dan gevestigd was in het pand van In ’t Hout. De juwelierszaak droeg altijd de naam van zijn vader, Hein Schans (foto 4 en 5). De familie Schans bleef er tot het voorjaar van 1991 wonen. Daarna nam opnieuw een juwelier intrek in het pand: Meiling Juwelier Optiek (foto 6).

Het fraaie pand van weleer heeft zijn hoofdvorm behouden maar is in de loop van de tijd de meeste ornamenten kwijtgeraakt.

Bron: Vaassen, wandelend door de Dorpsstraat 1900-1950, F.J.T. Schumacher.