Deventerstraat 098

Op de oude foto's staat de Waterstaatskerk, gebouwd in 1832 onder pastoor J.C. Klein Tünte. Naast de nog dunne eikenboompjes op de derde foto loopt veldwachter Bosch. Op de recente foto's is te zien dat de kerk vervangen is door de neo-gothische St. Martinuskerk. Deze is in 1917 is gebouwd onder pastoor Hagen. De vijfde foto is van de Martinuskerk en is gemaakt in 1924. Deze kerk is de afgelopen jaren grondig gerestaureerd waardoor hij nog jaren mee kan.

Langs de Deventerstraat ligt een groenstrook met een dubbele bomenrij dan een wandelpad en het kerkplein omrand met een beukenhaag. Bij de foto uit 2015 zien we dat niet alleen de bomen maar ook het formaat van de nieuwe kerk veel forser is vergeleken met de foto uit 1903.

Enkele gebrandschilderde glas in lood ramen, afkomstig van de waterstaatskerk, zijn door het kerkbestuur in bruikleen gegeven aan museum Vaassen Historie en zijn elk jaar in de decembermaand tijdens de kerstexpositie te zien.

Bron: Ecclesia in Fasna en Vaassen in oude ansichten van G.J. Palm.

Vroeger en nu snelmenu